Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Teknologisk diplomuddannelse (TD) i Operations and Supply Chain Management

Teknologisk diplomuddannelse (TD) i Operations and Supply Chain Management

NB: Fra 2017 optages der ikke længere studerende på denne uddannelse

Fremtidens lederuddannelse til ikke-teknisk uddannede samt teknikere og tekniske undervisere med ambitioner om en teknisk overbygningsuddannelse.

Globaliseringen stiller store krav til strategiske valg (make or buy), produktudvikling, logistik og markedsføring i virksomheder. Samtidig bliver teknologispring hyppigere og anvendelse af den rigtige teknologi får større og større betydning for virksomheders konkurrenceevne. Det stiller nye, skærpede krav til medarbejdernes kvalifikationer. I løbet af den Teknologiske Diplomuddannelse i Operations and Supply Chain Management får du den viden om innovation, sourcing og logistik, der er helt afgørende for at klare sig i en global verden.

Uddannelsen er på niveau med HD-uddannelsen, og BTECH i Herning er det eneste sted i Danmark, hvor du pt. kan læse den Teknologiske diplomuddannelse i Operations and Supply Chain Management.

Målgrupper for TD - den Teknologiske Diplomuddannelse

TD-uddannelsen i Operations and Supply Chain Management henvender sig til:

  • Økonomer og andre ikke-teknisk uddannende der har brug for viden og indsigt i ingeniørmæssige forhold
  • Teknikere der ønsker teknologisk overblik og indsigt i ingeniørmæssige arbejdsmetoder
  • Tekniske undervisere der har brug for en kompetencegivende overbygning

Formål

Globaliseringen stiller store krav til effektiv produktion, innovation, viden om sourcing og logistik samt nye muligheder for markedsføring i produktionsvirksomheder.

Det betyder nye og skærpede krav til medarbejdernes kvalifikationer. Derfor er det nødvendigt, at økonomer og andre med ikke-tekniske uddannelser får indsigt i ingeniørmæssige forhold.

På samme måde kan teknikere og tekniske undervisere (fx på tekniske skoler) have behov for at blive ajourført inden for det tekniske område. Den Teknologiske Diplomuddannelse i Operations and Supply Chain Management er en oplagt mulighed for at få et overbygningsuddannelse på det tekniske område - uanset om man er tekniker eller teknisk underviser.

Om TD-uddannelsen i Operations and Supply Chain Management

Den Teknologiske Diplomuddannelse blev oprettet på initiativ af en række danske virksomheder, som ønskede et teknologisk orienteret uddannelsestilbud, der sigtede mod merkantilt uddannede med nogle års erhvervserfaring og samtidig kunne føre teknikere og tekniske undervisere up-to-date.  

Den Teknologiske Diplomuddannelse skal, hvad angår kompetence og niveau, sidestilles med HD-uddannelserne blot med den forskel, at fokus er flyttet fra det merkantile til det teknologiske.