Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Strategic Foresight

Strategic Foresight

Alle virksomheder er tvunget til at forandre sig i takt med at samfundet, teknologien og markederne udvikler sig. Dét at kunne forudse og identificere nye konkurrencemæssige muligheder og lede virksomheden derefter er derfor blevet en central udfordring for ledere i både den private og offentlige sektor. De virksomheder, der opnår størst succes, er dem, som er bedst til at afkode og tilpasse sig bevægelserne på markedet, så de dermed kan ruste sig mod trusler og udnytte virksomhedens muligheder.

Fakta om kurset

Dato: 24.-27. september 2018

Tid: kl. 9.00 - 17.00

Hvor: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Pris: DKK 18.500 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 10. september 2018. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb


Dit udbytte

På kurset får du:

  • En kritisk forståelse af feltet strategic foresight og de nuværende best practises.
  • En handlingsbaseret tilgang til, hvordan man opbygger virksomhedens fremsynethed ved hjælp af strategiske redskaber som fx udforskning af virksomhedens omgivelser og udvikling af fremtidsscenarier.
  • Praktisk erfaring i brug af de centrale metoder inden for strategic foresight.
  • Mulighed for at anvende redskaberne i deltagernes egen branche eller virksomhed og konkrete ideer til, hvordan de kan inddrage strategic foresight i virksomhedens planlægningsproces.
  • Indsigt i, hvordan andre virksomheder og forskere arbejder med strategic foresight, og hvordan det bidrager til udviklingen af best practises inden for feltet.

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, 438
P +4587152361
P +4521841124

Om kurset

Dette lederudviklingskursus giver deltagerne en hands-on introduktion til feltet strategic foresight.

Verden bliver mere og mere kompleks, og virksomhedens ledere kan derfor ikke længere benytte sig af lineære og mekanistiske fremtidsmodeller, når de skal træffe langsigtede beslutninger. Derimod kan virksomheden i sin langsigtede planlægning med fordel anvende nogle af de anerkendte metoder, der findes inden for feltet strategic foresight, som beskæftiger sig med virksomheders fremsynethed.  Ved at benytte disse metoder, kan virksomheden identificere de muligheder, som forandringerne bringer med sig og afdække, hvordan virksomheden kan udnytte disse muligheder og samtidig håndtere usikkerheder og minimere risici.

Deltagerne lærer, hvordan de kan ruste virksomheden til fremtiden igennem disse fire trin:

  • Identificéring: Hvordan kan en virksomhed identificere og udfordre de indbyggede antagelser og formodninger, som forhindrer virksomheden i at se forandringer? Deltagerne lærer at tænke ud over de modeller og metoder, de bruger i dag.
  • Udforskning: Hvordan kan virksomheden udforske sine omgivelser og identificere usete muligheder? Når man udforsker et marked, får man glimt af fremtiden. Det er disse glimt, der gør virksomheden i stand til at udvikle forskellige fremtidsscenarier og metoder til at analysere disse scenarier.
  • Afdækning: Hvordan kan virksomheden udvikle fremtidsscenarier, som giver beslutningstagerne et indgående kendskab til, hvad der vil være sandsynligt eller muligt i fremtiden? Som gør dem i stand til at vurdere, hvor fremsynede virksomhedens nuværende forretningsmodeller reelt set er, og som inspirerer dem til at udvikle nye ideer?
  • Udvikling: Hvordan kan virksomheden gøre fremsynethed til konkret handling og udvikle både kort- og langsigtede implementeringsplaner, som kan bidrage til at virksomheden når sine mål for fremtiden?


Kursets formål er at give deltagerne et solidt grundlag, hvorpå de kan træffe ledelsesbeslutninger i de situationer, hvor variablerne enten er for komplekse eller usikre til at kunne afdækkes med en finansiel eller driftsrelateret tilgang. På kurset lærer deltagerne, hvordan de kan anvende strategic foresight til at ruste virksomheden til fremtiden, og hvordan de kan gøre strategic foresight til en integreret del af ledelsen. Kurset udbydes af Aarhus BSS Strategic Foresight Research Network og The Futures School i USA.

Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig til ledere i både den private og offentlige sektor, som har ansvaret for, at deres virksomhed eller afdeling opnår succes i en foranderlig verden.  Kurset også relevant for rådgivere og konsulenter, og det er struktureret, så det er relevant for folk med forskellige professionelle baggrunde. Deltagerne får dermed et godt indblik i ledelse på tværs af brancher og sektorer.

Dine undervisere

Frank Spencer er grundlægger af Kedges ‘The Futures School’. Han har en kandidatgrad i Strategic Foresight fra Regent University og har grundlagt The Futures Institute ved Duke University’s Talent Identification Program. Her underviste han de studerende i, hvordan de kunne bruge foresight til at udvikle løsninger på nogle af samfundets store udfordringer. Frank er en flittig foredragsholder og har holdt foredrag over hele verden i gennem de sidste 20 år. Han har desuden været involveret i strategic foresight-projekter hos en række virksomheder som fx Kraft, Mars, Marriott og The Walt Disney Company.

Yvette Montero Salvatico var med til at grundlægge ‘The Futures School’. Hun har en bachelor i finansiering og en MBA fra University of Florida. Yvette har over 15 års erfaring fra erhvervslivet, hvor hun har arbejdet for en række multinationale virksomheder som fx Kimberly-Clark og The Walt Disney Company. Før hun kom til Kedge i 2012, var Yvette en af drivkræfterne bag afdelingen for Future Workforce Insights division hos Disney. Her var hun med til at identificere fremtidige arbejdsmarkedstrends og øge brugen af metoder inden for strategic foresight i virksomheden.

Dr Adam Gordon er lektor på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS og en del af Aarhus BSS Strategic Foresight Research Network. Han er også med til at udvikle fakultetets efter- og videreuddannelsestilbud. Han forsker i fremsynethed, innovation, organisatorisk læring og beslutningsprocesser inden for ledelse. Adam har undervist på en lang række universiteter fx. INSEAD, Aalto University og Monash Business School. Desuden har han været redaktør på tidsskrifterne World Future Review: Journal of Strategic Foresight og Foresight: Journal of Applied Forecasting. Han har desuden skrevet bogen Future Savvy: Quality in Foresight (Amacom Press). Adam har en MBA fra INSEAD og har kørt workshops i strategic foresight og ledelsesudvikling i over 20 år. Han har tidligere stået i spidsen for efter- og videreuddannelser på University of Witwatersrand.

Professor René Rohrbeck forsker i strategi ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS, Aarhus Universitet. René har skrevet bogen “Corporate foresight – Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a firm” og hans forskning er publiceret i nogle af verdens førende tidsskrifter. Han har rådgivet virksomheder om en lang række emner som fx design af innovation management systems, udvikling og implementering af corporate foresight i virksomheder samt strategisk og økonomisk planlægning af nye forretningsområder. Inden René kom til Aarhus Universitet, arbejdede han seks år i det private erhvervsliv. Først hos Volkswagen, hvor han arbejdede med innovation management og dernæst hos Deutsche Telekom, hvor han beskæftigede sig med corporate foresight. 


Andre har også kigget på...