Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Strategic Foresight

Strategic Foresight

Alle virksomheder er tvunget til at forandre sig i takt med at samfundet, teknologien og markederne udvikler sig. Dét at kunne forudse og identificere nye konkurrencemæssige muligheder og lede virksomheden derefter er derfor blevet en central udfordring for ledere i både den private og offentlige sektor. De virksomheder, der opnår størst succes, er dem, som er bedst til at afkode og tilpasse sig bevægelserne på markedet, så de dermed kan ruste sig mod trusler og udnytte virksomhedens muligheder.

Fakta om kurset

Dato: 24.-27. september 2018

Tid: kl. 9.00 - 17.00

Hvor: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Pris: DKK 18.500 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 10. september 2018. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. OBS! Du kan stadig nå at tilmelde dig kurset. Tilmeldingen er åben, så længe der er plads på holdet. 


Dit udbytte

På kurset får du:

  • En kritisk forståelse af feltet strategic foresight og de nuværende best practises.
  • En handlingsbaseret tilgang til, hvordan man opbygger virksomhedens fremsynethed ved hjælp af strategiske redskaber som fx udforskning af virksomhedens omgivelser og udvikling af fremtidsscenarier.
  • Praktisk erfaring i brug af de centrale metoder inden for strategic foresight.
  • Mulighed for at anvende redskaberne i deltagernes egen branche eller virksomhed og konkrete ideer til, hvordan de kan inddrage strategic foresight i virksomhedens planlægningsproces.
  • Indsigt i, hvordan andre virksomheder og forskere arbejder med strategic foresight, og hvordan det bidrager til udviklingen af best practises inden for feltet.

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, S413c
P +4587152361
P +4521841124

Om kurset

Dette lederudviklingskursus giver deltagerne en hands-on introduktion til feltet strategic foresight.

Verden bliver mere og mere kompleks, og virksomhedens ledere kan derfor ikke længere benytte sig af lineære og mekanistiske fremtidsmodeller, når de skal træffe langsigtede beslutninger. Derimod kan virksomheden i sin langsigtede planlægning med fordel anvende nogle af de anerkendte metoder, der findes inden for feltet strategic foresight, som beskæftiger sig med virksomheders fremsynethed. Ved at benytte disse metoder, kan virksomheden identificere de muligheder, som forandringerne bringer med sig og afdække, hvordan virksomheden kan udnytte disse muligheder og samtidig håndtere usikkerheder og minimere risici.

Deltagerne lærer at anvende værktøjer og metoder inden for strategic foresight gennem en række seminarer og workshops. Deltagerne lærer at:

  • Danne sig et overblik over virksomhedens omgivelser, opfange tegn på forandringer og skærpe deres evne til at opfange signaler.
  • Følge og monitorere trends og evaluere pålideligheden af foranderlig data som en guide til, hvordan fremtiden vil se ud.
  • Evaluere og udforske konsekvenserne af forandringer og dermed opnå en integreret forståelse af truslerne og mulighederne i en given sektor.
  • Udvikle fremtidsscenarier, der udfordrer beslutningstagere med realistiske bud på, hvordan fremtiden kunne se ud. Dermed kan virksomheden teste sine eksisterende modeller eller afprøve nye ideer.
  • Omdanne evnen til at se fremad til nye løsninger gennem eksperimenter og strategisk nytænkning.

Kursets formål er at give deltagerne et solidt grundlag, hvorpå de kan træffe ledelsesbeslutninger i de situationer, hvor variablerne enten er for komplekse eller usikre til at kunne afdækkes med en finansiel eller driftsrelateret tilgang. På kurset lærer deltagerne, hvordan de kan anvende strategic foresight til at ruste virksomheden til fremtiden, og hvordan de kan gøre strategic foresight til en integreret del af ledelsen. Kurset udbydes i samarbejde med Bespoke "Design the Future".

Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig til ledere i både den private og offentlige sektor, som har ansvaret for, at deres virksomhed eller afdeling opnår succes i en foranderlig verden. Kurset også relevant for rådgivere og konsulenter, og det er struktureret, så det er relevant for folk med forskellige professionelle baggrunde. Deltagerne får dermed et godt indblik i ledelse på tværs af brancher og sektorer.

Dine undervisere

Dr Adam Gordon er lektor på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS og en del af Aarhus BSS Strategic Foresight Research Network. Han er også med til at udvikle fakultetets efter- og videreuddannelsestilbud. Han forsker i fremsynethed, innovation, organisatorisk læring og beslutningsprocesser inden for ledelse. Adam har undervist på en lang række universiteter fx. INSEAD, Aalto University og Monash Business School. Desuden har han været redaktør på tidsskrifterne World Future Review: Journal of Strategic Foresight og Foresight: Journal of Applied Forecasting. Han har desuden skrevet bogen Future Savvy: Quality in Foresight (Amacom Press). Adam har en MBA fra INSEAD og har kørt workshops i strategic foresight og ledelsesudvikling i over 20 år. Han har tidligere stået i spidsen for efter- og videreuddannelser på University of Witwatersrand.

Professor René Rohrbeck forsker i strategi ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS, Aarhus Universitet. René har skrevet bogen “Corporate foresight – Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a firm” og hans forskning er publiceret i nogle af verdens førende tidsskrifter. Han har rådgivet virksomheder om en lang række emner som fx design af innovation management systems, udvikling og implementering af corporate foresight i virksomheder samt strategisk og økonomisk planlægning af nye forretningsområder. Inden René kom til Aarhus Universitet, arbejdede han seks år i det private erhvervsliv. Først hos Volkswagen, hvor han arbejdede med innovation management og dernæst hos Deutsche Telekom, hvor han beskæftigede sig med corporate foresight. 


Andre har også kigget på...