Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Strategi med succes

Strategi med succes

Få succes med din strategi

- de 10 nøgleopgaver

Hvordan designer du den rigtige strategimodel og fremmer de ønskede forandringer? På kurset "Strategi med succes" lærer du at anvende de 10 nøgleopgaver, som flere danske topledere har succes med.

Dit udbytte på kurset

Underviserne på dette kursus og forfatterne til bogen ”Strategi med succes”, Elmer Fly Steensen og Jørgen Lægaard, er insireret af Strategy-in-practice-tilgangen. De har undersøgt 300 virksomheders strategiprocesser og 8 toplederes succes med deres strategi. Med den viden i bagagen har de defineret 10 nøgleopgaver, som også kan give dig succes med din virksomheds strategi.

De nøgleopgaver, som du bl.a. skal arbejde med, er:

  • Hvordan designer du den rigtige strategimodel?
  • Hvordan fremmer du de ønskede forandringer?
  • Hvordan navigerer du i forhold til løbende interne og eksterne udviklinger?
  • Hvordan vælger du den rette strategimodel?
  • Hvordan aflærer du uhensigtsmæssig adfærd i organisationen?
  • Hvordan skaber du rum til ny læring?

Hensigten med kurset er, at du skal blive fortrolig med de 10 nøgleopgaver, så du kan anvende dem i din strategiproces. Vi vil bl.a. arbejde med cases, hvor du skal løse forskellige strategiske problemstillinger, som vi kan diskutere og sætte vinkler på. Vi ønsker så vidt muligt at få din dagligdag ind i undervisningsrummet. Derfor lytter og diskuterer vi gerne din og de andre deltageres strategiproces.

Hvem er deltagerne?

Kurset er relevant, uanset om du kommer fra en større eller mindre virksomhed. Tidligere deltagere på kurset har blandt andet været: Direktører, afdelingsledere, salgschefer, markedschefer, forretningsudviklere, rådgivere og projektledere. I kan med fordel deltage flere fra samme virksomhed for et fælles fundament for strategiarbejdet.

 

Gyldig efter- og videreuddannelse for revisorer og advokatfuldmægtige

Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Kursets undervisere

Jørgen Lægaard, cand.merc. og direktør i Lægaard Management A/S, har stor erfaring som underviser, coach, bestyrelsesformand og strategisk sparringspartner for mere end 300 strategiprocesser.

Jørgen har siden 1979 undervist i strategi, organisation og økonomistyring på Aarhus BSS, det daværende Handelshøjskolen, ved Aarhus Universitet.

Jørgen har udgivet bestselleren Strategi i Vindervirksomheder, der er udgivet i 12 oplag, samt bøgerne Jyske Bank på det blå ocean og Det strategiske lederskab. Han er desuden bestyrelsesformand for ti danske virksomheder.

Elmer Fly Steensen, ph.d. og lektor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS. Elmer har stor erfaring som blandt andet ledelseskonsulent, marketingchef og oplægsholder samt inspirator ved strategirelaterede arrangementer.

Til dagligt underviser Elmer inden for fagområdet strategi på både cand.merc.-, HA- og HD-uddannelserne ved Institut for Virksomhedsledelse. Sideløbende arbejder han desuden som selvstændig konsulent, hvor han hjælper virksomheder med at designe og gennemføre strategiprocesser.

Udtalelser fra tidligere deltagere

Vibeke Borup Thomsen, Afdelingschef, TDC Group - Kurset har givet mig et godt ”brush up” på strategi som disciplin og proces krydret med den nyeste forskning på området. Inspiration på et højt fagligt niveau. 
Jeg vil sammenfatte mit hovedindtryk af bogen ”STRATEGI MED SUCCES” således: 
 
”Denne bog er fuld af ny viden og svæver i en noget nær perfekt balance mellem teori og praksis. Forfatterne beskriver strategiprocesser og ledelsesværktøjer konceptuelt og analytisk, hvor der er behov for det, men sørger også for at inddrage konkrete erfaringer og relevante eksempler på strategiarbejdet i danske virksomheder.”  

Lars Bundgaard Sørensen, Investment Manager, Vaekst Invest - Perfekt afvejning imellem teori og praksis – 2 dage med øjeblikkelig tilbagebetaling.

Flemming Banner Engstrup, Indehaver/Owner, MBA – Strategic Management - Bogen har en rigtig god blanding af konkrete virksomhedseksempler og meget relevante forskningsresultater fra danske virksomheder, som tilsammen giver modeller, værktøjer og anbefalinger en meget stor tyngde, da det tager afsæt i ”virkelighedens verden”. Det er en bog, hvor man som læser får et rigtig godt billede af, hvordan strategiarbejdet fungerer i praksis og dermed sidder tilbage med nogle helt konkrete værktøjer, som kan bruges direkte i ens egen hverdag.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset forløber over 2 dage (16 lektioner):

 • Torsdag den 26. oktober 2017
 • Torsdag den 2. november 2017

Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V

Parkeringsoversigt


Pris og tilmelding

Kr. 10.500 ekskl. moms.

Prisen er inklusiv materiale og forplejning. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 12. oktober 2017.


Rabat

Der tilbydes følgende rabatordninger på deltagergebyret:

 • 10% rabat ved samlet tilmelding af 3-4 personer fra samme virksomhed.
 • 15% rabat ved samlet tilmelding af mindst 5 personer fra samme virksomhed.
 • 15% rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på www.alumni.au.dk

Rabatterne kan ikke kombineres.  


Yderligere oplysninger

Kursus- og konferencekoordinator, Ella Posselt
Aarhus BSS Executive
Tlf. 8716 5963
E-mail: ep@au.dk 

Kursusbevis

Kurset udgør 16 lektioner á 45 minutters varighed. Kursusbevis udleveres ved kursets afslutning og eftersendes ikke.

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, 438
P +4587152361
P +4521841124