Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Strategi i offentlige organisationer

Strategi i offentlige organisationer
- muligheder og udfordringer

Fakta om kurset

DATO 22. og 23. november 2017
TID 09:00-16:00
STED Aarhus BSS
TILMELDINGSFRIST8. november 2017
PRIS DKK 10.500 ekskl.  moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning

Strategi er i stigende grad blevet en central opgave for ledere og ansatte i offentlige organisationer. Dette skyldes bl.a. en lang række reformer, der i stigende grad har gjort, at offentlige organisationer har fået mere autonomi, mere fokus på performance-baserede budgetter samt mere konkurrencebaserede omgivelser. Men samtidig er der en meget stor variation i, hvordan forskellige offentlige organisationer er påvirket af disse ændringer. Herudover er der stadig nogle særlige forhold omkring offentlige organisationer, der adskiller dem fra private bl.a., at målet ikke er at opnå profit. Offentlige organisationer er underlagt flere regler og har et politisk niveau, de skal tage hensyn til. Det er derfor centralt, at offentlige organisationer, herunder deres ledelse og medarbejdere, forstår de mulighedsbetingelser, de arbejder under, men også at virksomheder, der interagerer med offentlige organisationer, det være sig rådgivere og konsulenter men også virksomheder med stor salg til offentlige organisationer, har en interesse i at forstå, hvordan strategiarbejdet foregår i offentlige organisationer.

Det er ligeledes vigtigt at forstå, hvordan det offentlige adskiller sig fra det private men også, hvordan de strategiske muligheder og udfordringer varierer meget på tværs af offentlige organisationer. Kurset vil forsøge at skabe en forståelsesramme for disse muligheder og udfordringer men også vise, hvordan offentlige organisationer kan bruge forskellige strategiværktøjer. Vi vil blandt andet se på offentlige organisationers muligheder for at benytte strategisk positionering og ressourcebaserede strategier og ikke mindst på, hvordan og hvornår sådanne muligheder skal anvendes. Kurset vil også fokusere helt konkret på, hvordan offentlige organisationer kan arbejde med stakholder management og strategiske temaer.

Om kurset

 

Strategi i offentlige organisationer: Muligheder og udfordringer

Deltagerne vil få en referenceramme til at vurdere og reflektere over, hvilke typer af strategier og strategitilgange der kan anvendes, og som passer til forskellige typer af offentlige organisationer.

Kurset giver indblik i værktøjer til, hvordan man konkret kan arbejde med strategi i offentlige organisationer f.eks. ved at arbejde med stakeholderanalyse (interessentanalyse) og strategiske temaer i offentlige organisationer.

Kurset giver forudsætninger for at forstå og vurdere forskellige teorimodeller (f.eks. strategisk positionering og de ressourcebaserede syn på strategi) med særligt henblik på, hvordan de passer i forskellige offentlige organisationer.

Dit udbytte

Kursusdeltagerne vil kunne se frem til at:

  • få analyseværktøjer til, hvordan de kan analysere deres organisations strategiske situation, og hvordan de konkret kan arbejde med strategiværktøjer i deres organisationer.
  • få et overblik over, hvad der findes af viden om strategi i offentlige organisationer, som kan hjælpe dem i deres strategiarbejde.

Kursets fokuserer på strategi i offentlige organisationer samt på cases om andre danske offentlige organisationers strategiarbejde skal således give inspiration til deltagerne. Herudover vil deltagerne via dialog med de andre kursusdeltagere blive bedre til at udvikle deres strategiske praksis i egne organisationer.

Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig til dig, der er interesseret i at vide, hvordan strategiarbejde foregår i offentlige organisationer. Du kan fx arbejde med strategi i dit konkrete arbejde i offentlige organisationer, men det kan også være for dig, som arbejder med offentlige organisationer og ønsker at forstå offentlige organisationers strategilægning f.eks. konsulenter og andre rådgivere. 

Kursets undervisere

Underviser er lektor Jesper Rosenberg Hansen ved Institut for Virksomhedsledelse. Jesper har også tidligere været ansat ved Institut for Statskundskab på Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Han har stor erfaring med undervisning i strategikurser, både generelle strategifag, men også fag omkring strategi i offentlige organisationer. Derudover fokuserer en stor del af hans forskning på strategi i offentlige organisationer, både hvordan det adskiller sig fra strategi i de private virksomheder, men også hvordan offentlige organisationer arbejder med strategi i praksis. Inden han skrev sin ph.d., arbejdede han en periode i Aarhus Amt med bl.a. Balanced Scorecard som relevant strategiværktøj for offentlige organisationer.

Program

Kurset består af følgende temablokke, der vil fokusere på følgende spørgsmål og emner:

TEMA 1: Hvorfor er strategi blevet vigtigere i offentlige organisationer? Hvordan adskiller strategi i offentlige organisationer sig fra strategi i private virksomheder? Hvad ved vi egentlig om offentlige organisationers strategiarbejde?

TEMA 2: Hvilke muligheder og udfordringer har forskellige typer af offentlige organisationer for at anvende strategitænkning oprindeligt udviklet til den private sektor? Hvordan kan man vurdere forskellige organisationers strategiske muligheder og udfordringer?

TEMA 3: Ekstern analyse i offentlige organisationer: Hvilke strategiværktøjer har offentlige organisationer til at analysere deres omgivelser? Hvordan kan offentlige organisationer f.eks. bruge strategisk positionering i deres strategiarbejde?

TEMA 4: En meget konkret og ofte anvendt analyse af offentlige organisationers kontekst og omgivelser er stakeholderanalysen (interessentanalyse).  Der vil blive præsenteret forskellige værktøjer til at lave stakeholderanalyser, og vi vil konkret prøve at lave stakeholderanalyser for et par udvalgte offentlige organisationer.

TEMA 5: Intern analyse: Det ressourcebaserede syn - hvordan kan man afdække organisationens interne ressourcer og kompetencer?

TEMA 6: En ofte anvendt tilgang i offentlige organisationer er at styre og lede organisationen ud fra forskellige strategisker temaer. På kurset vil en række værktøjer til konkretisering af disse strategiske temaer blive gennemgået.

 

Kurset vil kombinere oplæg fra underviser med brug af cases, men man vil også forsøge at inddrage deltagernes egne erfaringer med strategipraksis fra deres arbejdsliv.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset forløber over 2 dage:

  • Onsdag den 22. november 2017
  • Torsdag den 23. november 2017

Alle dage kl. 09-16.

Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4, lokale følger
8210 Aarhus V

Parkeringsoversigt


Pris og tilmelding

Kr. 10.500 ekskl. moms.

Prisen er inklusiv materiale og forplejning. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmeld dig her


Rabat

Der tilbydes følgende rabatordninger på deltagergebyret:

  • 10% rabat ved samlet tilmelding af 3-4 personer fra samme virksomhed.
  • 15% rabat ved samlet tilmelding af mindst 5 personer fra samme virksomhed.
  • 15% rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på www.alumni.au.dk

Rabatterne kan ikke kombineres.  


Yderligere oplysninger

Kursus- og konferencekoordinator,

Pernille Hjorth Nielsen
Aarhus BSS Executive
Tlf. 8715 2361
E-mail: phj@au.dk

Tilmelding

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, 438
P +4587152361
P +4521841124