Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Strategi for vækst i SMV’er - Kompetenceforløb for ejerledere og ledere i SMV’er

Strategi for vækst i SMV’er - Kompetenceforløb for ejerledere og ledere i SMV’er

At være virksomhedsleder i dag stiller stadigt større krav til dig som person og til din organisation. Med forløbet Strategi for vækst i SMV’er klæder vi ejerledere og strategiske beslutningstagere på til at agere strategisk og fremsynet i en omskiftelig og kompleks verden præget af digitalisering og disruptive forretningsmodeller. Forløbet er tilrettelagt i samarbejde med Business Region Aarhus og har specifikt fokus på udfordringer og muligheder i ejerledede virksomheder/SMV’er med udgangspunkt i lederens rolle.

Fakta om kompetenceforløbet

Datoer: Nye datoer på vej

Hvor: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Pris: 32.800 kr. ekskl. moms. Prisen er inklusiv materiale og forplejning. Mulighed for alumne- og grupperabatter. Se mere under rabatmuligheder.

Tilmeldingsfrist: 17. december 2018. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.


Dit udbytte

Kompetenceforløbet giver dig:

 • Et fortroligt og værdiskabende netværk med ligesindede fra andre SMV’er.
 • Metoder og redskaber til at komme konkurrence i forkøbet og udvikle din forretning med udgangspunkt i kundefokus og digital transformation.
 • Personligt lederskab og strategisk kompetence, der vil styrke og højne dialogen i direktion og bestyrelse.

Kontakt

Thomas Korsgaard

Markedsføring og relationer
M
H bygn. 2610/S, S406
P +4587150402
P +4527101826

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, S413c
P +4587152361
P +4521841124

Om kompetenceforløbet

Som deltager i kompetenceforløbet bliver du en del af en tæt og fortrolig gruppe af ejerledere/ledere i små og mellemstore virksomheder. Gennem cases, teori, praktiske modeller og værktøjer udvikler du dine muligheder i forhold til at agere strategisk og operationelt på et konkurrencepræget marked.

Gruppen opbygger undervejs en fortrolighed og et netværk, som også vil komme dig til gavn mellem og efter forløbets undervisningsmoduler.

Som en rød tråd gennem hele kompetenceforløbet arbejder vi med din forretningsmodel vha. værktøjet Business Model Canvas. Værktøjet er ikke alene visuelt og håndgribeligt i undervisningsøjemed, men skaber også et fundament for dig som leder, når du skal arbejde videre i din egen organisation og bestyrelse.

Kompetenceforløbet består af 4 undervisningsmoduler samt et par netværksmøder, hvor fokus er på at skabe fortrolighed og relationer:

 • Modul 1: Forretningsmodellen som værdiskaber - Innovation og forretningsudvikling med Business Model Canvas
 • Modul 2: Digitalisering og SMV'er - Styrkelse af konkurrenceevnen via effektiv udnyttelse af IKT
 • Modul 3: Succes med strategi i praksis - Implementering af strategien med fokus på lederens nøgleopgaver
 • Modul 4: Den effektskabende marketing- og salgsstrategi - Adaptiv ledelse og kobling mellem strategi, marketing og salg

Du kan læse meget mere om de enkelte moduler herunder.

Moduler

Modul 1: Forretningsmodellen som værdiskaber - Innovation og forretningsudvikling med Business Model Canvas

Om modulet

Indsigt og forståelse for forretningsmodeller og innovation af disse modeller står højt på dagsordenen hos nytænkere, banebrydere og rebeller, der ønsker at trodse forældede forretningsmodeller og designe morgendagens virksomheder.

Fokus på forretningsmodellen er vigtigere end nogensinde, da udviklingen går hurtigere, og virksomhedens omgivelser i stigende grad bliver mere komplekse. Det stiller krav til virksomhederne om at tilpasse og nytænke deres forretningskoncepter. Det er svært i praksis, og mange ejerledere og ledere søger forgæves efter metoder og modeller, som kan hjælpe dem med at takle de udfordringer, de møder, når de skal forholde sig til mange muligheder, begrænsninger og risici i virksomheden og dens omgivelser.

Behovet for at udvikle en stærk og agil forretningsmodel har med andre ord aldrig været større. Så hvordan griber du det an i praksis i din virksomhed? Modulet giver dig indsigt i og forståelse for forretningsmodellen som værktøj samt hands-on læring i, hvordan du og dit team kan kortlægge og udvikle forretningsmodellen og anvende denne i forhold til virksomhedens strategiske forretningsudvikling. 

Modulet er relevant for dig, der:

 • Vil have en enkel, effektiv og hurtig samarbejdsmodel, der skaber overblik, indsigt i og forståelse for, hvordan du og dit team kan udvikle din forretning
 • Står foran større strategiske udfordringer, da modulet giver dig værktøjer, som giver dig et godt beslutningsgrundlag
 • Gerne vil være blandt nytænkerne, banebryderne og rebellerne, der trodser forældede forretningsmodeller og designer morgendagens virksomheder


Dit udbytte 

På modulet får du forretningsmodellen og value proposition design som værktøjer og plakater, der kan anvendes i hverdagen. Ved at udfylde forretningsmodellem og value proposition design får du en forståelse for og metoder til, hvordan du og dit team kan generere nye idéer til øget konkurrencekraft og værdiskabelse i virksomheden. Modulet giver dig mere konkret:

 • Et fælles sprog omkring din forretning, som er visuel og let at forstå for hele teamet
 • Et overblik over, hvordan organisationen skaber, leverer og opfanger værdi i den kontekst, som virksomheden og teamet befinder sig i
 • En unik kommunikationsplatform


Praktisk information

Undervisningen indledes med en diskussion af deltagernes motivation. Dernæst introduceres deltagerne til modeller, der er(teori)baserede på undervisers egne erfaringer fra praksis. Dette danner grundlag for en hands-on kortlægning af forretningsmodellen på deltagernes egne virksomheder. Endelig vil deltagerne erfaringsudveksle med hinanden og derved se og høre om andres modeller og erfaringer.

Kursusmaterialet består af bogen Business Model Generation af Alexander Osterwalder (den danske udgave). Modulets underviser er desuden forfatter af bogen Fra Business Model Canvas til strategisk beslutningstagning, der forventes at udkomme i november 2018. Desuden er modulets underviser medforfatter til bogen SMV-bestyrelsen hele vejen rundt af Mette Neville og Carsten Fode og har skrevet afsnittet omkring strategisk forretningsudvikling, hvor Business Model indgår som emne.

 

Modul 2: Digitalisering og SMV'er - Styrkelse af konkurrenceevnen via effektiv udnyttelse af IKT

Om modulet

Dette modul tager udgangspunkt i små og mellemstore virksomheders specifikke situation og præsenterer metoder og fremgangsmåder til at udnytte digitaliseringens nye muligheder. Vi vil dække emner såsom:

 • Digitale strategivalg
 • Platforme, outsourcing og cloud-strategi
 • Virksomhedsarkitektur, der laves for at skabe sammenhæng i IKT-anvendelsen (informations- og kommunikationsteknologi)
 • Forretningsmodeller med afsæt i de digitale muligheder og udfordringer, herunder identificering af markedsmæssige forstyrrelser med et IKT-mæssigt indhold (disruption)
 • Modenhedsmodeller, der beskriver, hvor langt virksomheden er med hensyn til brug af IKT, og hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen
 • Ledelse i krisesituationer
 • Projektledelse
 • Værdiskabelse

Disse emner er alle en del af en leders ”eLeadership skills”, som har vist sig at være vigtige faktorer for succesrige SMV’er. Dette viser en undersøgelse, som er lavet på Aarhus Universitet for EU Kommissionen.

Dit udbytte

Deltagene vil få en anvendelsesbaseret viden samt svar på følgende spørgsmål med hjem:

 • Hvordan laver man en digital strategi med afsæt i virksomhedens nuværende brug af IKT?
 • Hvordan kan man arbejde med digitale forretningsmodeller?
 • Hvordan kan man skabe værdi for forretningen gennem brug af IKT?
 • Hvordan kan man bruge outsourcing og cloud computing til at levere effektiv forretningsstøtte?
 • Hvordan laver man en business case, og hvad kan den bruges til?

Undervisningen tager udgangspunkt i kendte situationer og udfordringer med IKT i SMV’erne.

Praktisk information

Modulet vil blive gennemført som en blanding af forelæsning, dialog og øvelser med afsæt i situationer i deltagernes egen virksomhed. Tilgangen vil være styret af, at deltagerne efter modulet er blevet udstyret med redskaber, overvejelser og styrker i forhold til at bringe egen virksomhed videre i den digitale verden.

 

Modul 3: Succes med strategi i praksis - Implementering af strategien med fokus på lederens nøgleopgaver

Om modulet

Det er en stor udfordring at udvikle den rette strategi og skabe de betingelser i organisationen, der gør, at strategien udføres i praksis. Dette modul giver dig redskaber til, hvordan du kan mestre denne opgave, så du opnår succes med strategiarbejdet i praksis.

Små og mellemstore virksomheder, som formår at skabe synergi mellem tre centrale strategiprocesser, opnår langt større succes. Modulet sætter disse tre strategiprocesser i spil, og du lærer at arbejde med processerne og skabe harmoni mellem dem for at opnå den største effekt af strategiarbejdet. Modulet er unikt, da det udpeger og fokuserer på lederens nøgleopgaver i de tre processer.

Under modulet inddrages aktuelle cases og interviews med danske topledere fra blandt andet Novozymes, Danfoss, Hummel og Billund Lufthavn. Du får indsigt i ledernes vægtning af de 10 nøgleopgaver og baggrunden for deres succes inden for det strategiske arbejde på en måde, så du kan overføre det til din egen virksomheds situation og fremtidsudsigter.

Dit udbytte   

7 ud af 10 strategier fejler og bliver aldrig ført ud i livet. Modulet giver dig værktøjer til at opnå succes med hver af de nøgleopgaver, der får strategien ud at arbejde i praksis. Du lærer, hvorfor og hvordan du kan gøre op med traditionelle strategiprocesser samt hvordan du som leder, gennem adfærd og kommunikation, kan fremme den ønskede adfærd i organisationen, så strategien virker i praksis.

Du får viden om den nyeste forskning i strategisk ledelse og ledelsens 10 nøgleopgaver, herunder at:

 • Designe strategimodellen
 • Fremme de ønskede forandringer
 • Navigere i forhold til løbende interne og eksterne udviklinger
 • Igangsætte og gennemføre:
  • Visionsbaserede strategiprocesser ved at tolke strømninger
  • Problembaserede processer ved at fange problemsignaler i tide
  • Temabaserede processer ved at skære ind til kernen
  • Procesbaserede ved at skabe engagement gennem involvering
 • Variere formelle strategimodeller over tiden
 • Skabe tilstrækkelig organisatorisk aflæring
 • Skabe højt niveau af organisatorisk læring


Praktisk information

Undervisningen giver dig indsigt i de nyeste teorier. Der vil løbende være diskussioner på baggrund af cases og opgaver, hvor du får mulighed for at overføre den præsenterede teori til praksis. Der er fokus på tovejskommunikationen i modulets undervisning. Kursumaterialet er bogen Strategi med succes, som Elmer og Jørgen sammen har udgivet i 2016. Jyllandsposten har kåret bogen som Årets Erhvervsbog.

 

Modul 4: Den effektskabende marketing- og salgsstrategi - Adaptiv ledelse og kobling mellem strategi, marketing og salg

Om modulet

Modulet har fokus på etablering af en effektskabende kobling mellem strategi, marketing og salg. I en tid hvor teknologi- og informationsstrømme ændrer alle parametre for virksomheder, hvad enten de befinder sig på servicemarkeder, Business-to-Business eller forbrugermarkeder, er det vigtigere end nogensinde før at virksomheden tillægger sig en adaptiv tilgang til strategisk og kommerciel ledelse. Det er her afgørende, hvorvidt man som leder løbende formår at afstemme sine markedsvisioner og indsatser med kundernes behov. Forskning viser, at de virksomheder, der klarer sig bedst, er dem, som integrerer indsamlingen, udbredelsen og anvendelsen af kunde- og markedsinformation i virksomhedens samlede markedsindsatser. Modulet er struktureret således, at vi med udgangspunkt i forretningsmodeltankegangen arbejder med markedsforståelse/definition, virksomhedens evne til at skabe værdi for kunderne og markeds/kundekommunikation. Vi vil introducere ”outside-in” tankegangen, som bl.a. danner grundlag for virksomheders evne til at etablere ’strategic foresight’ i sit kunde/markedsarbejde.

Dit udbytte

Efter deltagelse på kurset vil du kunne se frem til at arbejde med konkrete, lavpraktiske og integrerede værktøjer såsom:

 • Markedsforståelse og -definition
 • Kundesegmentering
 • Positionering
 • Ledelsesværktøjer og værdiskabelse
 • Innovation i salgs- og markedsindsatsen
 • Teknologi og kunder.


Praktisk information

I modulet anvendes blended learning, hvor online læringsmoduler kobles til undervisningen. Undervisningsmaterialet er baseret på velrenommerede forskeres arbejde og nøje udvalgt ud fra dets praktiske bidrag. Undervisningsformen er dialogbaseret, hvor vi inddrager relevante cases og indsigter/erfaringer fra deltagernes egen dagligdag.

Hvem er deltagerne?

Kompetenceforløbet henvender sig til ejerledere, ledere og strategiske beslutningstagere i små og mellemstore virksomheder og er relevant, uanset om din virksomhed beskæftiger sig med produkter eller serviceydelser. Fællesnævneren for deltagerne er, at deres virksomheder står over for vigtige, strategiske udfordringer, og at deltagerne er drevet af ambitioner om at udvikle sig selv og deres virksomhed i den nye virkelighed. Motiverne kan således være:

 • To expand (at have appetit på vækst og ekspansion)
 • To exist (at forsvare den eksisterende forretning via tilpasninger)
 • To exit (at forberede virksomheden til salg og/eller generationsskifte)

Dine undervisere

Nils Henrik Wegener - Underviser på modul 1

 • Stifter og ejer af 360◦ sprint®.dk – Business Model Strategy via Spin out fra PwC i august 2016
 • Baggrund som partner i PwC Board Forum, som leder og udvikler af afdelingen for Strategisk udvikling af forretningsmodeller, samt baggrund som partner og leder af Videncenter for vækst i Deloitte
 • Deltager i forskningsprojekter: Vidensforum, Vækstledelse for fremtiden, Digitalisering og vækst via bestyrelsen med Aarhus BSS, Aarhus Universitet, og Vækst gennem ejerskifte med CBS
 • Underviser i strategi på Aarhus BSS', Aarhus Universitets, og PwC’s bestyrelsesuddannelser samt på PwC Academys kursus i forretningsmodeller
 • Medforfatter til bogen SMV-bestyrelsen hele vejen rundt
 • Rådgiver for 130+ virksomhedsejere i strategisk udvikling af forretningsmodeller med 600+ ledere
 • Bestyrelsesformand i Grøn Vækst og Hydrofoss
 • Statsautoriseret revisor, cand.merc.aud., HDR
Nils Henrik Wegener

Povl Erik Rostgaard Andersen og Andrea Carugati - Undervisere på modul 2

Povl Erik Rostgaard Andersen er lektor i informationssystemer og innovation på Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Han har igennem mange år beskæftiget sig med koblingen mellem IKT- og forretningssiden i danske virksomheder og organisationer med særligt fokus på, hvordan investeringer i IKT kan være med til at skabe forretningsmæssig værdi. Poul Erik har både beskæftiget sig med dette spørgsmål i sin forskning og undervisning – og også i praksis, idet han igennem de sidste 30 år har startet og drevet flere forskellige virksomheder i SMV-segmentet.

Andrea Carugati is Professor of Information Systems and Innovation at Aarhus BSS, Aarhus University. He holds an MSc in Engineering from Chalmers University of Technology and a PhD in Manufacturing Engineering from the Technical University of Denmark. Andrea’s research focuses on the strategic impact of technology, on IT driven organisational change and on the deployment of information technology in organisations. Andrea Carugati has published in journals such as Management Information Systems Quarterly, the European Journal of Information Systems, Information Systems Journal, Database for Advances in Information Systems, European Management Review and European Management Journal.  

Andrea Carugati
Povl Erik Rostgaard Andersen

Elmer Fly Steensen - Underviser på modul 3

Elmer Fly Steensen, ph.d. og lektor ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, underviser til dagligt inden for fagområdet strategi på både cand.merc.-, HA- og HD-uddannelserne. Elmer har desuden stor erfaring som blandt andet ledelseskonsulent, marketingchef og oplægsholder samt som inspirator ved strategirelaterede arrangementer. Sideløbende arbejder Elmer endvidere som selvstændig konsulent, hvor han hjælper virksomheder med at designe og gennemføre strategiprocesser.

Elmer Fly Steensen

Thomas Preetzmann - Underviser på modul 4

Thomas Preetzmann er studielektor på Aarhus BSS, Aarhus Universitet, og har 15 års erfaring med internationalt salg og marketing-ledelse fra erhvervslivet. Dette både som udførende praktiker og ledelseskonsulent. Han forsker i begrebet performativitet, som indbefatter samspillet mellem teknologi og mennesker; mere specifikt hvordan dette samspil konstant producerer nye markeder, kunder og strategiske/kommercielle virkeligheder.

Thomas Preetzmann

Undervisningsform

Kompetenceforløbet kombinerer teori og praksis med fokus på konkrete problemstillinger og udfordringer fra din dagligdag. Undervisningsformen er varieret og vil således både bestå af oplæg, diskussioner og casebaseret gruppearbejde med kompetenceforløbets øvrige deltagere. Via disse forskellige tilgange arbejder du under kompetenceforløbet aktivt med nye og konkrete redskaber, som vil udgøre et solidt springbræt for dit videre arbejde med strategi til vækst i din virksomhed. Du får med andre ord konkrete redskaber med dig hjem, som fra dag ét vil være en brugbar værktøjskasse til at identificere og udnytte potentialer i din virksomheds værdikæde og forretningsmodel.


Andre har også kigget på...