Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Rusmidler og psykiske problemer

Rusmidler og psykiske problemer

"Hvis jeg havde det bedre, ville det være nemmere at holde op og passe min behandling".

Problematisk brug af rusmidler står sjældent alene, men er koblet sammen med psykiske problemer og mistrivsel. Det er derfor ofte ikke så enkelt selv at holde op eller søge behandling, som det måske kan virke for omgivelserne. For at kunne imødekomme udfordringerne og udvikle relevante tilbud, er det vigtigt at vide noget om, hvilke særlige udfordringer og muligheder for støtte, der er til borgere, der både har rusmiddelproblematikker og psykiatriske problemstillinger.

Fakta om kurset

Dato: 22.-23. marts 2019

Tid: Fredag kl. 14-18 og lørdag kl. 9-13

Sted: Tuborgvej 164, 2400 København NV

Tilmeldingsfrist:
8. marts 2019
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Er der ledige pladser efter fristens udløb, kan du stadig tilmelde dig.

Pris: DKK 2.500 ekskl. moms.
Prisen er inklusiv materiale og forplejning 
Rabatmuligheder

Deltagerbegrænsning: Max 22 deltagere


Dit udbytte

Du får:

 • Kendskab til kriterier for psykiske lidelser ved misbrug og deres betydning for behandlingen.
 • Kendskab til rusfunktion i relation til psykiske lidelser og strategier til at undersøge rusfunktionen hos mennesker med misbrug og psykiske lidelser.
 • Kendskab til typiske udfordringer i arbejdet med målgruppen, samt strategier til at overkomme disse.

Når du har deltaget i kurset, kan du:

 • Udfordre behandlingspessimisme og fordomme i forhold til patienter med psykiske lidelser og misbrug.
 • Identificere individuelle, sociale og systemiske udfordringer, som dobbeltdiagnisticerede borgere og deres pårørende ofte møder.
 • Beskrive udbredte psykiske lidelser ved misbrug og muligheder for at møde disse lidelser i behandlingen.
 • Identificere, udvælge og forholde dig kritisk til, hvordan der bliver arbejdet med målgruppen i din organisation.
 • Beskrive viden om de nyeste metoder inden for indsatser, strategier og interventioner over for borgergruppen og overveje, om nogle af dem kan anvendes i din organisation.

Kontakt

Bagga Bjerge

Lektor
M
H bygn. 1322, 320
P +4587165783
P +4528930206

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, S413c
P +4587152361
P +4521841124

Om kurset

Ofte overses den psykiske lidelse, når det primære fokus er på misbruget, eller misbruget overses, når det primære fokus er på den psykiske lidelse. I andre sammenhænge ekskluderes mennesker fra ydelser, som de både har behov for og ret til på grund af adfærd, der knytter sig til sameksisterende psykiske problemer og misbrug af rusmidler.

På dette kursus lærer du om de udfordringer, som borgerne selv oplever i forhold til misbrug, og du får et indblik i de udfordringer, som pårørende og hjælpesystemerne møder. Du kommer til at arbejde med centrale udfordringer gennem cases, og vi diskuterer, hvordan de kan håndteres i praksis. Vi vil desuden diskutere national og international forskningsbaseret viden om relevante strategier, indsatser og interventionsformer. Dine undervisere vil bl.a. præsentere resultater fra projekter, der har undersøgt betydningen af at have dobbeltfokus i behandlingen, betydningen af relevant udredning og interventioner, der fremstår særligt lovende. Underviserne vil fortælle om nogle af de projekter, de selv har været involveret i:  1) Ro På, som er et kort samtaleforløb, der har vist en god effekt i arbejdet med mennesker, der har antisocial personlighedsforstyrrelse og rusmiddelproblematikker. 2) Metodeprogrammet, hvor en af de afprøvede metoder viste sig at øge gennemførsels- og succesraten for personer med ADHD.

Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig til praktikere, som arbejder inden for eksempelvis misbrugsbehandling, psykiatri på bosteder, i fængsler eller professionelle, der arbejder med rehabilitering, arbejdsmarkedsrettede indsatser eller boligsociale indsatser for særligt udsatte grupper.

Den typiske deltager vil være ansat som:

 • Socialrådgiver
 • Sygeplejerske
 • Pædagog
 • Misbrugsbehandler
 • Værestedsmedarbejder

Dine undervisere

Birgitte Thylstrup, lektor, Center for Rusmiddelforskning. Birgitte forsker inden for samtidig misbrug og psykisk lidelse, herunder selve diagnoserne og behandling af komplekse problemer set fra en relationel, metodisk og systemisk vinkel, samt betydningen af sociale netværk og risiko for marginalisering. Udover sin forskning arbejder Birgitte 20% som psykolog ved Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter.

Morten Hesse, lektor,  Center for Rusmiddelforskning. Morten forsker i misbrug og psykisk lidelse og beskæftiger sig med hvilke typer af behandling, der virker, og hvad det langsigtede forløb er for mennesker med misbrug og psykisk sygdom samtidig. Udover sin forskning arbejder Morten 20% som psykolog ved Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter.

Sheila Jones, psykolog, adjunkt,  Center for Rusmiddelforskning. Sheila arbejder med evaluering af forskellige modeller til behandling af unge med rusmiddelproblematikker og beskæftiger sig med sammenfaldet mellem rusmiddelbrug og psykiatriske diagnoser.

Program

Dag 1
14.00-14.30 Ankomst og velkomst

14.30-16.00 Hvad vil det sige at lide af både rusmiddelmisbrug og psykisk lidelse – et overblik og snak om erfaringer fra egen hverdag

16.00-16.15 Kaffepause

16.15-17.45 Individuelle udfordringer + pårørende

17.45-18.00 Opsamling

Dag 2
9.00-9.30 Velkomst og dagen i dag

9.30-10.45 Behandling og muligheder for hurtig fokus og indsats

10.45-11.00 Kaffepause

11.00-12.30 Hvad kan vi arbejde med i vores organisation, hvad er næste skridt?

12.30-13.00 Afslutning og evaluering.

Organisering af kurset
Kurset består af en workshop, som strækker sig over to halve dage. Kurset kombinerer oplæg, gruppearbejde og diskussioner i arbejdet med temaet.

Praktiske oplysninger

Før kursusdagen fremsendes undervisningsmateriale, inklusiv individuelle øvelser, som deltageren skal udføre og arbejde videre med på kursusdagen.

Har du spørgsmål vedrørende kursets indhold, er du velkommen til at kontakte Bagga Bjerge på: bb@crf.au.dk eller på 87 16 57 83.


Andre har også kigget på...