Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Prisstrategi - værdibaseret prisfastsættelse

Prisstrategi - værdibaseret prisfastsættelse

"En langsigtet, gennemtænkt prispolitik hjælper virksomheden med at afstå fra febrilske tilpasninger, hver gang en konkurrent sænker prisen eller en kunde vil have et prisnedslag. Det kan øge profitten markant."

Underviser Birger Boutrup Jensen, lektor, ph.d. ved Aarhus BSS

Øg din bundlinje via bevidste prisstrategier

På det populære endagskursus "Prisstrategi - værdibaseret prisfastsættelse" får du den nyeste viden og konkrete værktøjer til at profitoptimere ved at arbejde bevidst med din virksomheds prisstrategi.

På kurset får du input til, hvordan du kan:

  • tage udgangspunkt i kundernes værdioplevelse og samtidig integrere viden om konkurrenter og omkostninger, når du skal prisfastsætte dine produkter og/eller serviceydelser
  • arbejde konkret med værktøjet Economic Value Estimation
  • blive bedre til at arbejde med prissegmentering
  • arbejde med og implementere prispolitikker
  • håndtere aggressive konkurrenter
  • skabe en langsigtet og profitoptimerende strategi for prisfastsættelsen

Kursusbeskrivelse

Mange virksomheder anvender stadig ad hoc-regler og trial-and-error-tilgange i prisfastsættelsen, og priserne bliver sat for at nå kortsigtede salgsmål, modsvare konkurrenters prisnedsættelser eller øge markedsandele. Det resulterer ofte i en negativ indflydelse på den langsigtede indtjening.

Find frem til hvor meget I er værd


En bæredygtig og profitabel prisfastsættelse bygger på viden om tre nøgleområder: Kunder, konkurrenter og omkostninger. Værdibaseret prisfastsættelse handler om at styre kundernes adfærd proaktivt frem for udelukkende at tilpasse sig deres adfærd, og det opnås via arbejdet med kundeværdi, prissegmenter og prispolitikker.

Det er f.eks. vigtigt, at I har indgående kendskab til, hvordan jeres produkt og/eller serviceydelser skaber værdi hos kunderne. Find ud af, hvordan jeres ydelser hjælper i hverdagen, hvilke parametre kunderne tillægger værdi, og hvilke konsekvenser kunden ville opleve, hvis de mistede jeres ydelser og produkter. Kurset giver dig input til, hvordan du kan lægge en prisstrategi derefter.

Kunder er ikke ens, og derfor er det også vigtigt at finde ud af, hvem der tilhører henholdsvis høj- og lavværdisegmenterne og sammensætte en prisstruktur, der kan omfatte alle de prissegmenter, man ønsker at rette sig mod. En ting er at være god til prisfastsættelse (price setting), en anden er at få priserne hjem i markedet (price getting). Forskningen viser, at der er et kæmpe potentiale for at øge bundlinjen, hvis virksomheden også arbejder bevidst med ”price getting” via prispolitikker.

Afsæt i nyeste forskning og danske eksempler

Kurset giver dig indsigt i de nyeste teorier og værktøjer inden for området og tager desuden afsæt i en lang række praktiske danske eksempler. Der vil løbende være diskussioner på baggrund af egne erfaringer samt gruppeøvelser, hvor du får gode muligheder for at overføre teorierne til praksis.

Hvem er deltagerne?

Kurset er aktuelt, uanset om man beskæftiger sig med produkter og/eller serviceydelser. Kurset henvender sig til både mindre og større virksomheder. Flere end 300 CEO'er, salgschefer, Key Account Managers, Business Development Managers, Product Managers, Pricing Analysts, markedschefer og forretningsudviklere har allerede deltaget i kurset. Kurset vil primært fokusere på teorier og værktøjer med relevans for B2B-markedet, men flere af fokusområderne kan også være relevante for B2C-virksomheder. I kan med fordel deltage flere fra samme virksomhed for et fælles fundament for arbejdet med jeres prisstrategier.

Gyldig efter- og videreuddannelse for revisorer og advokatfuldmægtige

Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Udtalelser

Lars Kestner, salgsdirektør, Brdr. A & O Johansen:
"Kurset var en øjenåbner for, hvor vigtigt det er at have en langsigtet prisstrategi. Det er bydende nødvendigt for alle virksomheder, hvis de vil overleve i fremtiden. Vi har cirka 20.000 kunder og 200.000 varenumre, så det er afgørende for os at sætte den rigtige pris. Birger er en fantastisk underviser, som forklarer teorien i øjenhøjde og kommer med konkrete løsninger og inspiration til, hvordan man selv kan arbejde videre med sin prisfastsættelse."

Christina Faber, projektleder, Sydbank A/S:
"Et udbytterigt kursus hvor jeg blev introduceret til ny viden vedrørende prisfastsættelse. Underviseren var både inspirerende og fagligt kompetent.”

Peter Rathsach, VP Sales og Marketing, Louis Poulsen A/S:
"Kurset gav os udover ny viden også en fælles reference og forståelse for, hvilke ting man skal tage højde for i et prisstrategiprojekt."

Michel Seidelin, Chief Commercial Officer hos Biomatters:
"Jeg deltog i kurset for at få et indblik i "state of the art" viden omkring værdibaseret prisfastsættelse. Jeg var især glad for redskaber til at afdække, hvilken værdi vores kunder tillægger vores løsninger og dermed hvilken pris vi kan tage."

Andreas Bruus, direktør i PDP A/S:
"Vi havde brug for at matche bestyrelsens ønsker om en prisstrategi. Vi havde en virkelig god dag og blev meget positivt overraskede. Allerede nogle få uger efter anvendte PDP den ny viden og kom derved i betragtning til en stor millionordre i en stor koncern."

Lars Daugaard, CFO i Landbrug & Fødevarer:
"Kurset var en god blanding af teori og praktiske råd til prisfastsættelse - formidlet med en brændende energi!"

Anders Brandt-Clausen, International Commercial Manager, BioMar A/S:
"Jeg manglede noget, der satte præcis fokus på et af de styrende og vigtigste parametre for mit virke som International Commercial Manager, så da reklamematerialet kom ind af døren fra en institution jeg stoler på, var valget ret nemt."

Anya S. Midjord, Purchase and warehouse manager, Landssjúkrahúsið:
"Et udbytterigt kursus, hvor man fik et nyt vinklet syn på prisfastsættelse. God og engageret underviser, og det i sig selv er inspirerende."

Underviser

På kurset underviser lektor, ph.d. ved Aarhus BSS, Birger Boutrup Jensen. Birgers forskning er centreret om forskellige aspekter af prisfastsættelse, og sideløbende underviser han i ”Pricing Strategy” på cand.merc.-studiet og ”Prisstrategi og prispolitik” på HD-studiet. Endelig har Birger samarbejdet med mange store og små danske virksomheder om forskellige delelementer af deres prisstrategi, hvilket han i høj grad inddrager i dette kursus.

Praktiske oplysninger

Sted

Aarhus BSS,
Aarhus Universitet
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V

Yderligere information

For mere information kontakt:

Kursuskoordinator
Pernille Hjorth Nielsen
E-mail: phj@au.dk 
Tlf.: 87152361
Mobil: 21841124


Pris

Kr. 5.400 ekskl. moms.
Deltagergebyr er inkl. kursusmateriale og forplejning.
Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.


Rabat

Der tilbydes følgende rabatordninger på deltagergebyret:

  • 10% rabat ved samlet tilmelding af 3-4 personer fra samme virksomhed.
  • 15% rabat ved samlet tilmelding af mindst 5 personer fra samme virksomhed.
  • 15% rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på www.alumni.au.dk

Rabatterne kan ikke kombineres.  

Kursusbevis

Kurset udgør 8 lektioner á 45 minutters varighed. Kursusbevis udleveres ved kursets afslutning og eftersendes ikke.

Fakta om kurset

DATO 9. marts 2018
PRIS Kr. 5.400 ekskl. moms.  
Prisen er inkl. materiale og forplejning
STED Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V
TILMELDINGSFRIST 23. februar 2018
DELTAGERBEGRÆNSNING Max 25 deltagere
UNDERVISNINGSSPROG Dansk

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, 438
P +4587152361
P +4521841124