Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Prisstrategi - værdibaseret prisfastsættelse

Prisstrategi - værdibaseret prisfastsættelse

"En langsigtet, gennemtænkt prispolitik hjælper virksomheden med at afstå fra febrilske tilpasninger, hver gang en konkurrent sænker prisen eller en kunde vil have et prisnedslag. Det kan øge profitten markant."

Underviser Birger Boutrup Jensen, lektor, ph.d. ved Aarhus BSS


Øg din bundlinje via bevidste prisstrategier

På det populære endagskursus "Prisstrategi - værdibaseret prisfastsættelse" får du den nyeste viden og konkrete værktøjer til at profitoptimere ved at arbejde bevidst med din virksomheds prisstrategi.

Fakta om kurset

Datoer: 22. marts 2019

Tid: 9.00-16.00 

Sted: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Deltagerbegrænsning: Max 25 deltagere

Undervisningssprog: Dansk

Pris: DKK 5.400 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 8. marts 2019. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 


Dit udbytte

På kurset får du input til, hvordan du kan:

 • Tage udgangspunkt i kundernes værdioplevelse og samtidig integrere viden om konkurrenter og omkostninger, når du skal prisfastsætte dine produkter og/eller serviceydelser
 • Arbejde konkret med værktøjet Economic Value Estimation
 • Blive bedre til at arbejde med prissegmentering
 • Arbejde med og implementere prispolitikker
 • Håndtere aggressive konkurrenter
 • Skabe en langsigtet og profitoptimerende strategi for prisfastsættelsen

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, S413c
P +4587152361
P +4521841124

Om kurset

Mange virksomheder anvender stadig ad hoc-regler og trial-and-error-tilgange i prisfastsættelsen, og priserne bliver sat for at nå kortsigtede salgsmål, modsvare konkurrenters prisnedsættelser eller øge markedsandele. Det resulterer ofte i en negativ indflydelse på den langsigtede indtjening.

Find frem til hvor meget I er værd
En bæredygtig og profitabel prisfastsættelse bygger på viden om tre nøgleområder: Kunder, konkurrenter og omkostninger. Værdibaseret prisfastsættelse handler om at styre kundernes adfærd proaktivt frem for udelukkende at tilpasse sig deres adfærd, og det opnås via arbejdet med kundeværdi, prissegmenter og prispolitikker.

Det er f.eks. vigtigt, at I har indgående kendskab til, hvordan jeres produkt og/eller serviceydelser skaber værdi hos kunderne. Find ud af, hvordan jeres ydelser hjælper i hverdagen, hvilke parametre kunderne tillægger værdi, og hvilke konsekvenser kunden ville opleve, hvis de mistede jeres ydelser og produkter. Kurset giver dig input til, hvordan du kan lægge en prisstrategi derefter.

Kunder er ikke ens, og derfor er det også vigtigt at finde ud af, hvem der tilhører henholdsvis høj- og lavværdisegmenterne og sammensætte en prisstruktur, der kan omfatte alle de prissegmenter, man ønsker at rette sig mod. En ting er at være god til prisfastsættelse (price setting), en anden er at få priserne hjem i markedet (price getting). Forskningen viser, at der er et kæmpe potentiale for at øge bundlinjen, hvis virksomheden også arbejder bevidst med ”price getting” via prispolitikker.

Afsæt i nyeste forskning og danske eksempler
Kurset giver dig indsigt i de nyeste teorier og værktøjer inden for området og tager desuden afsæt i en lang række praktiske danske eksempler. Der vil løbende være diskussioner på baggrund af egne erfaringer samt gruppeøvelser, hvor du får gode muligheder for at overføre teorierne til praksis.

Hvem er deltagerne?

Kurset er aktuelt, uanset om man beskæftiger sig med produkter og/eller serviceydelser. Kurset henvender sig til både mindre og større virksomheder. Flere hundrede CEO'er, salgschefer, Key Account Managers, Business Development Managers, Product Managers, Pricing Analysts, markedschefer og forretningsudviklere har allerede deltaget i kurset. Kurset vil primært fokusere på teorier og værktøjer med relevans for B2B-markedet, men flere af fokusområderne kan også være relevante for B2C-virksomheder. I kan med fordel deltage flere fra samme virksomhed for et fælles fundament for arbejdet med jeres prisstrategier.

Læs hvad andre siger om kurset.

Din underviser

På kurset underviser lektor, ph.d. ved Aarhus BSS, Birger Boutrup Jensen. Birgers forskning er centreret om forskellige aspekter af prisfastsættelse, og sideløbende underviser han i ”Pricing Strategy” på cand.merc.-studiet og ”Prisstrategi og prispolitik” på HD-studiet. Endelig har Birger samarbejdet med mange store og små danske virksomheder om forskellige delelementer af deres prisstrategi, hvilket han i høj grad inddrager i dette kursus.

Program

Del 1: Værdibaseret prisfastsættelse – hvad går det ud på?

 • Prisen sat i perspektiv. Taktiske prisfælder. Værdibaseret prisfastsættelse – en integreret tankegang. 
 • EVA – Economic Value Analysis. Hvor meget af den økonomiske værdi kan man opfange i prisen?


Del 2: Prissegmentering

 • Hvorfor prissegmentering? Værdibaseret prissegmentering via metrics og fences 
 • Gruppeøvelse: Prissegmentering


Del 3: Prispolitik – styring af forventninger og intern/ekstern adfærd

 • Hvorfor prispolitik? Diagnostiske værktøjer
 • Gruppeøvelse: Prispoltik


Del 4: Hvordan håndteres konkurrenter i et prisstrategisk perspektiv?

 • Priskonkurrence som negative-sum-game. Hvordan kan man reagere på konkurrentens prisnedsættelse? Styring af konkurrenceinformation

Andre har også kigget på...