Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Organisationsdesign i praksis

Organisationsdesign i praksis

Fakta om kurset

DATONy dato følger
PRIS5.400 kr. ekskl. moms, men inkl. forplejning og materiale
STEDAarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V
UNDERVISNINGSSPROGDansk

”De fleste virksomheder er rigtig gode til at formulere effektive strategier. Men desværre overser mange, hvor altafgørende det rette organisationsdesign er for at lykkes med at implementere en strategi. Med organisationsdesign tænker jeg ikke kun strukturer – men også organisatorisk klima, ledelsesstil og alle de øvrige faktorer, der skal sammenstilles for, at virksomhedens medarbejdere kan arbejde sammen om implementering af den rigtige strategi”.

Dorthe Døjbak Håkonsson
Professor, ph.d. ved Aarhus BSS
Underviser på kurset Organisationsdesign i praksis

Om kurset

Vi er omgivet af organisationer. Fra vores egen virksomhed til det lokale supermarked eller vores favoritbar: Organisationer varierer i størrelse, strategi samt i strukturen. Hvad organisationer som regel har til fælles er, at de findes, fordi folk, når de samarbejder, kan opnå resultater, som de ikke kan opnå på egen hånd.

På dette kursus vil vi konceptualisere organisationer som bestående af indbyrdes afhængige undergrupper eller medarbejdere, der hver har deres eget mål, men som har behov for at koordinere deres indsats for at opnå et fælles resultat.

Vi vil bruge organisationsdesignteori til systematisk at analysere, hvordan en organisation fungerer, og hvordan den bedst kan designes for at implementere en given strategi. Kurset vil bestå af tre indbyrdes forbundne dele:

1: Hvordan konfigureres organisatoriske enheder for at opnå strategiimplementering: Koordination, informationsbehandling, og ideen om 'fit'?

2: Designmuligheder: Hvad er fordelene og ulemperne ved forskellige organisationsformer (traditionelle som utraditionelle)?

3: Organisationsændringer: Succesfuld strategiimplementering gennem designændringer

Alt i alt vil kurset gøre deltagerne bekendt med, hvordan organisationer kan opnå konkurrencemæssige fordele gennem organisationsdesign.

Kurset giver dig indsigt i de nyeste teorier og værktøjer inden for området og tager desuden afsæt i en række praktiske danske og internationale eksempler. Der vil blive arbejdet i mindre grupper med diagnose af egne virksomheder, og resultaterne vil blive diskuteret og perspektiveret med henblik på at overføre teori til praksis.

Dit udbytte på kurset

 

Undersøgelser viser, at virksomheder med et passende organisationsdesign kan opnå besparelser på op til 12 % af deres ROA-indtjening. Formålet med kurset er at introducere dig til et rammeværk, der gør dig i stand til selv at diagnosticere, hvorvidt I har behov for designmæssige tilpasninger samt at opnå en forståelse for, hvordan I i givet fald kan håndtere disse tilpasninger.

På kurset får du input til:

·         at arbejde med organisationsdesign som et værktøj til strategiimplementering

·         at lave en diagnose af din virksomheds nuværende organisationsdesign: Er der fits eller misfits – eksempelvis mellem:

·         Strategi og omgivelser

·         Struktur og ledelsesstil

·         Organisatorisk klima og belønningsstrukturer

·         at arbejde konkret med diagnose af virksomheden ud fra et analyseværktøj (Multikontingens-teorien)

·         at arbejde med at implementere organisatoriske ændringer ud fra et Policy Deployment-perspektiv

·         at tænke langsigtet ift. kontinuerligt at sikre løbende tilpasning mellem strategi og design

Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig til både mindre og større virksomheder. Kurset vil primært fokusere på teorier og værktøjer med relevans for private virksomheder, men flere af fokusområderne har også relevans for offentlige virksomheder og NGO’er. Kurset er aktuelt, uanset om I beskæftiger jer med produkter og/eller serviceydelser.

 

Der tilbydes følgende rabatordninger på deltagergebyret:

  • 10% rabat ved samlet tilmelding af 3-4 personer fra samme virksomhed.
  • 15% rabat ved samlet tilmelding af mindst 5 personer fra samme virksomhed.
  • 15% rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på www.alumni.au.dk

Rabatterne kan ikke kombineres.  

Underviser på kurset

På kurset underviser professor, ph.d. ved Aarhus BSS, Dorthe Døjbak Håkonsson. Dorthe har i mange år forsket i organisationsdesign, og hun er (sammen med Richard Burton og Børge Obel) medforfatter til en af de mest anvendte bøger om organisationsdesign i praksis. Dorthe er desuden tilknyttet konsulentvirksomheden EcoMerc, som specialiserer sig i organisationsdesignanalyser.

Program

DEL 1: BAGGRUND OG TEORI

- Hvad er organisationsdesign?

- Hvorfor bekymre sig om organisationsdesign?

- Introduktion til informationsbehandlingsperspektivet

 

DEL 2: DIAGNOSE AF EGEN VIRKSOMHED

Mål og strategi

Omgivelsesanalyse og strategi

Struktur

Klimaanalyse og analyse af ledelsesstil

Er der fits/misfits?

 

DEL 3: IMPLEMENTERING AF DESIGNÆNDRINGER

Forandringsledelse og organisationsdesign i et dynamisk perspektiv

Perspektivering: Hvad vil dynamisk organisationsdesign betyde for din virksomhed?

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, 438
P +4587152361
P +4521841124