Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Markedsestimering - anslå størrelsen på nye markeder

Markedsestimering - anslå størrelsen på nye markeder

På dette kursus lærer du at anvende en dokumenteret metode til at anslå størrelsen på nuværende og fremtidige markeder. Denne viden er vigtig, når ledelsen planlægger, hvordan den vil fordele virksomhedens ressourcer og investeringer.

Fakta om kurset

Dato: 9. november 2018

Tid: kl. 9.00 - 16.00

Hvor: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Pris: DKK 5.400 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2018. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb


Dit udbytte

Kurset gør dig i stand til at: 

  • Forstå og anvende metoderne inden for top-down og bottom-up beregninger og integrere disse med ekspertanalyser for dermed at få et pålideligt kendskab til markedets størrelse.
  • Integrere pålidelige metoder inden for markedsanalyse med metoder inden for trendberegning. Således vil man kunne anslå, hvordan markedets størrelse vil forandre sig i takt med bevægelserne på markedet.

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, S413c
P +4587152361
P +4521841124

Om kurset

Når man som leder skal beslutte, hvilke produkter eller services, virksomheden skal investere i, eller hvilke nye og potentielle markeder, virksomheden skal opsøge, har man brug for at kende potentialet i de forskellige muligheder. Det er vigtigt, for at man kan træffe de rigtige beslutninger. Denne viden er dog ikke altid umiddelbart tilgængelig - og når den er, er den ikke altid pålidelig. På dette kursus introduceres virksomhedsledere til en række metoder, som kan bruges til at udregne og anslå størrelsen på et givent marked - med et pålideligt resultat.

Formålet med kurset er at:

  • Introducere deltagerne til en række metoder, som de kan bruge til anslå størrelsen på et marked i de tilfælde, hvor der ikke findes pålidelige data.
  • Lære deltagerne om begrænsningerne ved ekstrapolative fremtidsdata og introducere dem for redskaber, som de kan bruge til at integrere et trend-perspektiv i beregningen af størrelsen på et marked.
  • Udvikle deltagernes kompetencer og kritiske sans ift. brugen af disse redskaber i deres beslutningsprocesser - og som en del af deres daglige ledelse.
  • Give deltagerne de nødvendige redskaber til at kunne forholde sig kritisk til de markedsanalyser, som foreligger - eller som de selv har foretaget.

Hvem er deltagerne?

Dette er et intensivt kursus målrettet virksomhedsledere og andre beslutningstagere, som er ansvarlige for at træffe strategiske beslutninger og sætte en retning for deres virksomhed eller afdeling. Kurset er også relevant for virksomhedsrådgivere eller konsulenter. Kurset er relevant på tværs af næsten alle brancher; sundhed, medie- og underholdning, finans, energi, luksusvarer, transport, ejendomsudvikling, turisme, osv. Det er også relevant for både den offentlige og private sektor. 

Dine undervisere

Professor René Rohrbeck forsker i strategi ved Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS, Aarhus Universitet. René har skrevet bogen “Corporate foresight – Towards a Maturity Model for the Future Orientation of a firm”, og hans forskning er publiceret i nogle af verdens førende tidsskrifter. Han har rådgivet virksomheder om en lang række emner som fx design af innovation management systems, udvikling og implementering af corporate foresight i virksomheder samt strategisk og økonomisk planlægning af nye forretningsområder. Inden René kom til Aarhus Universitet, arbejdede han seks år i det private erhvervsliv. Først hos Volkswagen, hvor han arbejdede med innovation management og dernæst hos Deutsche Telekom, hvor han beskæftigede sig med corporate foresight.

Dr Adam Gordon er lektor på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS og en del af Aarhus BSS Strategic Foresight Research Network. Han er også med til at udvikle fakultetets efter- og videreuddannelsestilbud. Han forsker i fremsynethed, innovation, organisatorisk læring og beslutningsprocesser inden for ledelse. Adam har undervist på en lang række universiteter fx. INSEAD, Aalto University og Monash Business School. Desuden har han været redaktør på tidsskrifterne World Future Review: Journal of Strategic Foresight og Foresight: Journal of Applied Forecasting. 

Program

Kurset er delt op i to dele. Her lærer du:

Del 1. Anslå størrelsen på nye markeder
Her introduceres du til metoder til at finde relevant markedsinformation, som du kan bruge til at lave pålidelige estimeringer på markeder, hvor der ikke allerede findes markedsanalyser.

Del 2. Anslå størrelsen på fremtidige markeder
Her introduceres du til metoder til at anslå størrelsen på fremtidige markeder, forudse virksomhedens fremgang eller tilbagegang på markedet samt effekten af disruption.

Praktiske oplysninger

I undervisningen gøres der brug af interaktiv undervisning, gruppearbejde, præsentationer og diskussioner - med fokus på at kombinere teoretiske modeller med konkrete eksempler. Kurset har en hands-on tilgang, hvor deltagerne får mulighed for at bruge metoden i praksis. Det er et krav, at du som deltager har grundlæggende matematiske færdigheder, men kurset gør ikke brug af avancerede matematiske eller statistiske analyser eller computermodellering.


Andre har også kigget på...