Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Mangfoldighedsledelse og diversitet i organisationer

Mangfoldighedsledelse og diversitet i organisationer

Etnicitet, køn, alder... Der er en lang række af variabler, der beskriver medarbejdersammensætningen i en organisation. Men hvor bevidste er organisationen og ledelsen i forhold til at rumme denne diversitet og se den som en styrke frem for en udfordring? Kurset i mangfoldighedsledelse tager afsæt i den nyeste forskning på området og opgraderer dig, så du kan arbejde strategisk med diversitet i din organisation og opnå fordele som: adgang til nye markeder, bedre forståelse i organisationen, større kreativitet og mere innovation i organisationen og tiltrækning af specialister fra udlandet etc.

Fakta om kurset

Dato: 1.-3. april 2019 (3 dage)

Tid: kl. 9.00 - 16.00

Hvor: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Pris: DKK 14.900 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 18. marts 2019. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb


Dit udbytte

På kurset lærer du:

  • Hvad mangfoldighed er, og hvordan mangfoldigheden påvirker organisationer.
  • Hvad der kendetegner implicitte og eksplicitte stereotyper, og hvordan de kan måles.
  • Hvordan diskrimination i ansættelsessituationer forekommer og kan forebygges.
  • Hvordan mangfoldige teams fungerer, og hvordan de kan udvikles.

Udfordringer, du måske står overfor:

  • Hvordan kan vi undgå de negative elementer ved diversitet - fx dårlig kommunikation og gruppedannelse?
  • Hvordan kan vi fremme kreativitet og produktivitet ved brug af medarbejdernes mangfoldighed?
  • Hvordan kan vi rekruttere de bedste talenter på trods af forskelligheder?
  • Hvordan kan vi bedst sammensætte den mangfoldige arbejdsgruppe?

Kontakt

Lone Damsgaard

Kursuskoordinator

Om kurset

Organisationer i både den offentlige og private sektor skal i stadigt stigende grad rumme en mangfoldig medarbejdersammensætning. For at kunne fungere effektivt skal organisationer have det maksimale ud af denne mangfoldighed, hvad end det gælder medarbejdernes etnicitet, køn eller alder. Dette kursus fokuserer på de udfordringer og muligheder, som organisatorisk diversitet medfører.

Mangfoldighedsledelse og/eller håndtering af medarbejderdiversitet er i stigende grad et konkurrenceparameter. Det skyldes globale migrationsmønstre såvel som ønsket om at tiltrække specialister fra udlandet. Konsekvenserne af manglende mangfoldighedsledelse og fokus på håndtering af diversitet er alvorlige: Organisationer vil ikke kunne rekruttere de bedste medarbejdere og de interne processer bliver mindre effektive.

Der er meget forskning, der fokuserer på hvilke udfordringer og muligheder diversitet medfører. Få viden om nyeste forskning og hvordan du kan bruge resultaterne i din organisation.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen er en kombination af forelæsning, øvelser, case-arbejde og diskussioner.

Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i såvel offentlige som private organisationer. Kurset giver brugbar viden til lederen, som skal tilrettelægge arbejdet og organisere den mangfoldige organisation. Det er også relevant for medarbejderen, der skal præstere og udvikle sig.

Dine undervisere

Underviserne er professor Anders Ryom Villadsen og professor Jakob Lauring, som begge kommer fra Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus BSS. Begge har i deres forskning og undervisning haft et stort fokus på organisatorisk diversitet. Anders har haft særligt fokus på offentlige organisationer og offentlig/private forskelle, mens Jakob i særlig grad har beskæftiget sig med den multinationale virksomhed. Tilsammen har de en bred viden på området, som gør dette kursus relevant for mange forskellige organisationstyper.   

Program

Første del af kurset fokuserer på organisatorisk diversitet og nogle af de udfordringer, det medfører. Der vil være særligt fokus på rekruttering og diskrimination (og på hvordan det undgås). Anden del af kurset fokuserer på arbejdet i den mangfoldige organisation. Der vil være særligt fokus på teamwork i mangfoldige arbejdsgrupper.

Kurset har et to-delt sigte. For det første får du som deltager en baggrundsviden om organisatorisk diversitet. Dette er essentielt for at du kan identificere både udfordringer og muligheder i arbejdet med diversitet. For det andet får du konkrete ideer og forslag til arbejdet med diversitet. Det gør dig bedre rustet til både at imødegå de negative sider og forstærke de positive sider ved diversitet.

På kurset bliver du præsenteret for den nyeste viden om mangfoldighedsledelse og diversitet. Vi vil blandt andet trække på teorier om: social identitet, stereotyper (bias), og diskrimination. Ofte er bias baseret på implicitte eller ubevidste forestillinger om andre mennesker. På kurset vil deltagerne få lejlighed til prøve, hvordan skjulte bias kan gøres visuelle og hvilken betydning de kan have.


Andre har også kigget på...