Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Ledelse og motivation af teams

Ledelse og motivation af teams

Et stærkt team kræver, at man har en engageret teamleder. Som teamleder skal du sætte retningen, skabe energi og udvikle gode relationer til dit team. Du skal kunne analysere teamets styrker og svagheder i forhold til virksomhedens vision og motivere teamet til at opnå virksomhedens mål. Dette kræver, at du ved, hvilken type leder du er, og hvordan din adfærd påvirker medlemmerne af dit team.

Fakta om kurset

Dato: 21. og 23. maj 2019

Tid: kl. 9.00 - 16.00

Hvor: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Pris: DKK 14.900 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 7. maj 2019. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb


Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, S413c
P +4587152361
P +4521841124

Om kurset

På kurset lærer du, hvordan du kan motivere og mobilisere mennesker til at forfølge en vision og arbejde hen imod et fælles mål. Vi ser blandt andet på, hvorfor mennesker gør, som de gør, og hvordan du som leder kan tilpasse din egen adfærd og dermed øge teamets motivation og præstation. Vi ser desuden på forskellige typer ledelse og ledelseskompetencer, og du får mulighed for at udvikle din personlige handlingsplan.

Kurset er et godt udgangspunkt for teamledere/funktionsledere, som gerne vil vide mere om de grundlæggende principper inden for teamledelse.

Hvem er deltagerne?

Kurset er ideelt for alle, som ønsker at forstå, hvordan teams fungerer. Det er særligt målrettet personer, som gerne vil være eller allerede er teamleder eller funktionsleder, og som gerne vil lære, hvordan man udfører effektiv ledelse og lederskab.

Tilgang

Kurset benytter sig af forelæsninger, øvelser, gruppediskussioner og præsentationer, som på forskellig vis introducerer dig til centrale begreber, viden og tilgange til teamledelse.

Dine undervisere

Jakob Lauring, professor på Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Program

Dag 1: Teamdynamikker

 • Forstå, hvordan teams udvikler sig over tid
 • Skabe tillid og håndtere svære konflikter og teammedlemmer
 • Udnytte teamets mangfoldighed for dermed at øge teamets præstationer
 • Genkende og håndtere stress i teamet
 • Genkende og forstå de forskellige roller i teamet, og hvordan de hver især bidrager til effektiv teambuilding.
 • Identificere de forskellige roller i teamet, og hvordan man kan skabe en kompetencemæssig balance i teamet.
 • Overvinde kommunikationsbarrierer i virtuelle situationer 

Dag 2: Motivation af teamet

 • Udvikle mål for teamet og skabe entusiasme på baggrund af virksomhedens vision
 • Give instruktioner og feedback
 • Forstå, hvad der motiverer de forskellige teammedlemmer og understøtte de enkelte medlemmer gennem forskellige tiltag
 • Udfordre teamet på en meningsfyldt og effektiv måde
 • Coache og udvikle teammedlemmerne på en effektiv måde
 • Motivere - også på afstand 

Dag 3: Teamledelse

 • Definere, hvilke kvaliteter der definerer en effektiv leder, og benchmarke dig selv i forhold til disse kvaliteter
 • Forstå lederens rolle og identificere din egen ledelsesstil
 • Forklare værdien af at dele virksomhedens vision med teamet
 • Forstå forskellen mellem lederskab og ledelse, og hvordan forskellige typer ledelse påvirker teamets præstation.
 • Vælge en passende ledelsesstil ud fra den konkrete situation
 • Udføre virtuel ledelse

Andre har også kigget på...