Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Investor Relations

Investor Relations

- tiltræk og fasthold kapital med strategisk kommunikation

Fakta om kurset

DATO 3. og 4. maj 2018
TID 09:00-16:00
STED Aarhus BSS
TILMELDINGSFRIST18. april 2018
PRIS DKK 10.500 ekskl.  moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
TILMELDING Send en mail til Lone Damsgaard, loda@au.dk

Sæt kryds i kalenderen, når Aarhus BSS den 3. og 4. maj 2018 gennemfører kurset Investor Relations - Tiltrækning og fastholdelse af kapital via strategisk kommunikation. Kurset belyser processer, platforme og udfordringer ved Investor Relations (IR) ud fra et strategisk kommunikativt perspektiv. For at sætte IR i en aktuel strategisk kommunikationskontekst tager kurset afsæt i de seneste internationale teorier og klassiske kommunikationsmodeller, og der inddrages ligeledes bl.a. nyere danske cases.

Om kurset

 

Med det nye kursus i Investor Relations adresserer BSS en strategisk kommunikationsdisciplin, der fortjener opmærksomhed. At skabe en professionel og effektiv tovejskommunikation mellem virksomhed og børsmarked kræver forståelse for mekanismerne.

Charlotte Risskov Kræfting, Director, Stakeholder Relations, Solar A/S.

Stigende kapitalintensitet øger behovet for strategisk kommunikation

IR er en strategisk ledelsesdisciplin, der integrerer finansiering, regnskab, kommunikation, marketing og jura med det formål at sikre, at en virksomheds stakeholdere bliver klædt på til at vurdere en virksomheds værdi bedst muligt. Men det handler også på den lange bane om at skabe tillid og sikre et godt omdømme. Det gøres først og fremmest ved at opbygge og pleje relationer mellem en virksomhed og dens potentielle og aktuelle investorer, analytikere, finansielle rådgivere og erhvervsjournalister. IR handler dermed grundlæggende om kommunikation, hvor troværdig dialog er nøglebegrebet.

Grundet de stadig større udfordringer med at skaffe risikovillig kapital fra de globale kapitalmarkeder er det af afgørende betydning for enhver virksomheds succes, at IR-kommunikationen er strategisk forankret i virksomheden og trækker på strategiske kommunikationstilgange og -værktøjer. Kursets vægt ligger derfor altovervejende på den kommunikationsstrategiske dimension under inddragelse af relevante kommunikationsteoretiske elementer, viden om kommunikationsprocesser og kommunikationskanaler.

Dit udbytte

På kurset vil du få indblik i:

 • De grundlæggende finansielle tendenser.
 • Strategisk IR-kommunikation, herunder strategiske ledelsesværktøjer.
 • Organisering og implementering af strategisk IR-kommunikation.
 • Ledelse af IR-stakeholder relationer.

Og du vil få konkret viden om, hvordan du kan:

 • Styrke koblingen mellem finansiering og strategisk IR-kommunikation.
 • Bruge strategisk IR-kommunikation til at styrke virksomhedens attraktivitet på de finansielle markeder.
 • Gøre strategisk brug af IR-kommunikationsværktøjer.
 • Pleje og opbygge relationerne til dine vigtigste stakeholdere, herunder til særlige stakeholder grupper.

Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig til alle kommunikatører, der til dagligt i større eller mindre omfang er involveret i IR-arbejde, og enhver, der interesserer sig for de kommunikative aspekter af IR, såvel fra mindre som fra større virksomheders side. Kurset retter sig dermed især mod praktikere, som har behov for at sætte deres IR-erfaringer og -udfordringer ind i en større kommunikationsstrategisk kontekst.

Kursets undervisere

Marianne Grove Ditlevsen, ph.d., er lektor ved sektion for Corporate Communication på Aarhus BSS. Marianne underviser og forsker i virksomhedskommunikation med særligt fokus på investor relations-kommunikation som en strategisk ledelsesfunktion og virksomhedsrapportering.

Christian Eskelund-Hansen er cand.scient.pol., selvstændig kommunikationsrådgiver, og har i en årrække bl.a. været chefkonsulent i Dansk Industri. Christian har en Executive Master i Corporate Communication, hvor han skrev speciale om IR. Marianne og Christian har gennem adskillige år undervist i Investor Relations på kandidatstudierne i virksomhedskommunikation.

Program

Dag 1:

Introduktion til investor relations i en kapitalintensiv tid

Investor Relations: Centrale definitioner, udfordringer og kritiske perspektiver.

Om legitimitet, tillid og troværdighed i en neoinstitutionel ramme.

Globale tendenser inden for det finansielle system.

 

Investor Relations som strategisk kommunikationsdisciplin

Grundopfattelser af og modeller for strategisk kommunikation.

Sammenhæng mellem Investor Relations-strategier, -politikker og -programmer.

  

Investor Relations-funktionen

Intern organisering.

Kommunikationsplanlægning.

 

Dag 2:

Investor Relations-værktøjer

Investor Relations-kommunikationsmix.

Investor Relations-websitet.

Integreret virksomhedsrapportering.

Sociale medier.

Stakeholder management

Om at opbygge og fastholde stakeholder relationer.

Socialt ansvarlige investorer.

Investoraktivisme.

Business angels.

Praktiske oplysninger

Tid og sted

Kurset forløber over 2 dage:

 • Torsdag den 3. maj 2018
 • Fredag den 4. maj 2018

Alle dage kl. 09-16.

Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4, lokale følger
8210 Aarhus V

Parkeringsoversigt


Pris og tilmelding

Kr. 10.500 ekskl. moms.

Prisen er inkl. materiale og forplejning. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilmelding til Lone Damsgaard, loda@au.dk


Rabat

Der tilbydes følgende rabatordninger på deltagergebyret:

 • 10% rabat ved samlet tilmelding af 3-4 personer fra samme virksomhed.
 • 15% rabat ved samlet tilmelding af mindst 5 personer fra samme virksomhed.
 • 15% rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på www.alumni.au.dk

Rabatterne kan ikke kombineres.  


Yderligere oplysninger

Kursus- og konferencekoordinator,

Pernille Hjorth Nielsen
Aarhus BSS Executive
Tlf. 8715 2361
E-mail: phj@au.dk

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, 438
P +4587152361
P +4521841124