Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Hvordan kan ledere håndtere fremtiden i en omskiftelig verden? - Ledelsesseminar med Paul Schoemaker

Hvordan kan ledere håndtere fremtiden i en omskiftelig verden? - Ledelsesseminar med Paul Schoemaker

Kom og oplev den verdenskendte forfatter og oplægsholder Paul Schoemaker, som står i spidsen for dette ledelsesseminar. På seminaret fokuserer vi på, hvordan en virksomhed bedst kan styrke sin fremsynethed inden for brancher, som er under konstant forandring. Her vil han trække på sin tid som professor ved University of Chicago og the Wharton School og på sin erfaring som international virksomhedsleder.

Fakta om seminaret

Dato: 30. november 2018

Tid: kl. 9.00 - 17.00

Hvor: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Undervisningssprog: Engelsk

Pris: DKK 6.900 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 16. november 2018. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb


Dit udbytte

  • Du får indblik i et nyt konceptuelt framework og en række konkrete værktøjer, som kan styrke dit lederskab i en omskiftelig og kompleks verden.
  • I undervisningen får du mulighed for at anvende metoderne på din egen virksomhed, og du vil blive introduceret for konkrete processer, som du kan bruge fremover.
  • Du opfordres til at dele en aktuel case fra din egen virksomhed, f.eks et eksempel på en uafklaret problemstilling, hvor du skal træffe en strategisk beslutning på et usikkert grundlag.

Kontakt

Ella Posselt

AC-fuldmægtig
M
H bygn. 2610/S, S437
P +4587165963
P +4593508818

Om seminaret

De fleste ledere er gode til at håndtere risici, men knapt så gode til at håndtere usikkerhed. Dermed går virksomheden ofte glip af muligheder og opdager ofte først truslerne, når det er for sent. På dette ledelsesseminar lærer deltagerne, hvordan de kan anvende fremsynethed, når de skal håndtere flertydige informationer, uklare problemstillinger, usikkerheder og komplekse afvejninger. Seminaret sætter fokus på, hvordan virksomheden strategisk kan afdække den teknologiske udvikling og markedet som sådan. Formålet er at give deltagerne et samlet billede af, hvordan virksomheden bedre vil kunne håndtere usikkerhed i en omskiftelig verden ved tage udgangspunkt i forskellige scenarier, udvikle fleksible strategier og muligheder samt løbende monitorere og tilpasse virksomheden.    

Seminaret tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden om strategi, marketing, scenarieplanlægning, organisationsteori (de såkaldte ”sense-and-respond” organisationer), innovationsledelse og ledelse inden for fremspirende teknologier, analyse af latente behov, beslutningsteori og almen kognitiv teori. Det bygger på Schoemaker’s egne artikler og bøger herunder hans tidlige forskning på University of Chicago’s Center for Decision Research og hans efterfølgende forskning på Wharton’s Mack Center for Innovation Management.

Hvem er deltagerne?

Seminaret ledes af en af verdens førende forskere inden for strategic foresight, innovation og ledelsens beslutningsprocesser. Seminaret henvender sig til topledere i både den private og offentlige sektor og til andre praktikere, som skal afkode usikre signaler om fremspirende trusler og muligheder og handle rettidigt ud fra disse. Dermed henvender seminaret sig til virksomhedens topledelse, strategiske planlæggere, markedsudviklere, udviklingschefer, konsulenter og specialister i markedsovervågning og markedsanalyse.

Din underviser

Photographed by Don Marsella
Profiting From Uncertainty, FreePress

Professor Paul Schoemaker er forfatter, underviser, forsker og iværksætter inden for strategisk ledelse og ledelsens beslutningsprocesser. Han har været professor på University of Chicago og var i mange år forskningsleder på Wharton School’s Mack Institute for Innovation Management. Her underviste han også i strategi og beslutningstagning. Paul har været konsulent for mere end 100 organisationer over hele verden (fem af disse i Danmark) og har derudover stået i spidsen for tre virksomheder, to i USA og en i Europa. Han har også været med til at starte og lede forskellige iværksætterfirmaer - herunder hans eget. Paul har skrevet mere end 10 bøger, blandt andet: Wharton on Managing Emerging Technologies (Wiley, 2000), Winning Decisions (2002), Profiting from Uncertainty (Free Press 2002), Peripheral Vision (Harvard Business Review Group 2006), Brilliant Mistakes (Wharton Digital Press, 2011), Winning the Long Game (PublicAffairs/Perseus 2014) og See Sooner-Act Faster (MIT Press, 2019). Han har udgivet over 100 videnskabelige artikler blandt andet i Harvard Business Review, Berkeley’s California Management Review og MIT’s Sloan Management Review. Han skriver også en månedlig klumme for Inc.com. Du kan læse mere om Paul Schoemaker på http://paulschoemaker.com.


Andre har også kigget på...