Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Forandringsledelse og forandringskommunikation

Forandringsledelse og forandringskommunikation

Forandringskommunikation er nøglen til at få forandringer til at leve i din organisation - og til at skabe mening og realisme omkring dem blandt de ansatte.

God kommunikation er kernen i enhver forandringsproces, hvad enten vi taler om planlagte eller tvungne forandringer, f.eks. som følge af en krise. For at forandringer skal lykkes, skal de bl.a. give mening for de ansatte. Det kræver særlig fokus på kommunikation, medinddragelse og evnen til at lytte til medarbejdere og omgivelser.

Fakta om kurset

Dato: 19. og 20. april 2018

Tid: kl. 9.00 - 16.00

Hvor: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Pris: DKK 10.500 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 5. april 2018. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb


Dit udbytte

 • Hvad er en forandring?  Om forandringstyper og ledelse af forandringer
 • Forandringsledelse: centrale modeller og tilgange
 • Grundmodeller for forandringskommunikation: Fra spray-and-pray strategi til interessentmodel
 • Information, medinddragelse og socialisering under forandringer
 • Ledelse og kommunikation af forandringer
  • Om at skabe mening gennem kommunikation: The management of meaning
  • Om aktiv lytning og medinddragelse
  • Om forandringens sprog: Framing, storytelling, anvendelse af metaforer, ledelsesretorik
 • Forandringskommunikation fra et mellemlederperspektiv
 • Mellemlederens rolle: mellem loyalitet opad og nedad, forandringsagent
 • Forandringskommunikation fra et medarbejderperspektiv
  • Om organisatorisk tavshed og ‘voicing’
  • Om forandringspsykologi, forandringsparathed vs. modstand
  • Om medarbejdernes forandringskommunikation og genfortolkninger
 • Casebaseret workshop 

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, 438
P +4587152361
P +4521841124

Om kurset

Det lyder enkelt, men er langt sværere end man lige tror! For alle er medkommunikatører under forandringer: ledere, mellemledere og medarbejdere, og de udlægger og forstår forandringer og budskaber forskelligt. Samtidig spejler man sig som ansat i omgivelsernes (f.eks. mediernes) opfattelse af sin organisation, ligesom man selv som ansat fortæller om og fortolker forandringsprocesser for sine omgivelser. Men hvordan gør man så? Det forsøger dette kursus at give nogle svar på med udgangspunkt i den nyeste forskning på området.

Danske virksomheder har i lang tid håndteret planlagte forandringsprojekter ud fra mantraet, "først ledelse, så kommunikation". Men i løbet af de seneste år er man blevet mere opmærksom på den vigtige rolle, kommunikation spiller for det positive eller negative udfald af en planlagt forandring. Ledere har lært at tale om forandringer, de har lært at lave 'due diligence' ved fusioner, imødegå forandringsmodstand og udarbejde planer for forandringsprojekter, men der er stadig problemer med at håndtere den kommunikative dimension af forandringer.

Kommunikation skal tænkes ind fra starten, når nye projekter eller ideer skal sættes i søen. Her kan kommunikation bidrage til at sikre ejerskab, opbygge gode relationer til interessenter og styrke tillid, image og omdømme. Kommunikation er også nøglen til at få forandringer til at leve i organisationen og til at fastholde optimisme og energi blandt ansatte, når en organisation møder forhindringer. Derfor er det vigtigt at have fokus på forandringskommunikation og ledelse.

Dette kursus vil udvide forandringslederens teoretiske udsyn og praktiske værktøjskasse med fokus på forandringskommunikation. Vi veksler mellem oplæg, diskussion, cases og øvelser.

Dine undervisere

Finn Frandsen og Winni Johansen er undervisere på kurset.

Finn Frandsen og Winni Johansen er begge professorer ved Center for Virksomhedskommunikation på Aarhus BSS. Finn Frandsen er leder af Center for Virksomhedskommunikation, og Winni Johansen er studieleder for Executive Master i Corporate Communication. De underviser og forsker i virksomhedskommunikation, og herunder specielt i forandringsledelse og forandringskommunikation, kriseledelse og krisekommunikation. De har skrevet adskillige bøger og en lang række artikler samt afholdt et stort antal kurser og foredrag for private og offentlige organisationer om disse emner, og de har netop udgivet en helt ny bog om Organizational Crisis Communication.

Program

Kurset udgør 16 lektioner á 45 minutters varighed. Kursusbevis udleveres ved kursets afslutning og eftersendes ikke.

Praktiske oplysninger

Rabat

Der tilbydes følgende rabatordninger på deltagergebyret:

 • 10% rabat ved samlet tilmelding af 3-4 personer fra samme virksomhed.
 • 15% rabat ved samlet tilmelding af mindst 5 personer fra samme virksomhed.
 • 15% rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på www.alumni.au.dk

Rabatterne kan ikke kombineres.  


Andre har også kigget på...