Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Digital Marketing - Rethink the (Digital) Customer Journey

Digital Marketing - Rethink the (Digital) Customer Journey

Den øgede digitalisering af forbrugernes adfærd betyder, at virksomhederne har brug for en større forståelse af mulighederne ved digitale redskaber. Teorien om den stringente købsproces, hvor forbrugerne først søger efter information, evaluerer og til sidst køber, er ikke længere klippefast.     

Fakta om kurset

Dato: 13.-15. maj 2019 (3 dage)

Tid: kl. 9.00 - 16.00

Sted: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Pris: DKK 14.900 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 12. april 2019. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb


Dit udbytte

På kurset lærer du at:

  • forstå, hvordan forbrugerne træffer beslutninger i en digital kontekst
  • anvende en række digitale medier
  • anvende digitale kanaler til CRM og til at kommunikere med kunderne
  • forbedre den digitale interaktion med forbrugerne og virksomhedens digitale CRM
  • forstå kompleksiteten ved at fastsætte gennemsigtige online priser og begrebet dynamisk prisfastsættelse
  • forstå webanalyse og hvordan du kan bruge webanalyse til at forbedre virksomhedens digitale performance

Kontakt

Ella Posselt

AC-fuldmægtig
M
H bygn. 2610/S, S413b
P +4587165963
P +4593508818

Om kurset

 

Det overordnede mål med kurset er at gentænke kunderejsen på tværs af kanaler og give deltagerne en forståelse af, hvordan forbrugerne træffer beslutninger online. Formålet er at gøre deltagerne i stand til at anvende forskellig teoretisk og praktisk viden til at forbedre virksomhedens (digitale) Customer Relationship Management (CRM)-processer.

Kurset giver dig en forståelse af den digitale kunderejse, viden om hvordan man udnytter de digitale muligheder (digitale medier, mobilhandel, mobilreklame) til at komme i kontakt med kunderne, en forståelse for begrebet dynamisk prisfastsættelse og et indblik i brugen af web-metrics (aktivitet på internettet).

Vi vil beskæftige os med, hvordan kunde-/forbrugeradfærd spiller sammen med begreber som digital prisfastsættelse og (digitale) medier fra et forsknings- OG forretningsperspektiv. Et mediebureau vil højst sandsynligt kun beskæftige sig med enkelte af disse aspekter. Du får indblik i, hvordan man skal forstå forbrugere, og hvordan man kan bruge teknologiske redskaber til at forbedre den værdi, som kunderne tillægger virksomhedens produkter/services, og til at forbedre selve leveringen af virksomhedens produkter/services 

Kurset består af en kombination af korte forelæsninger, gruppearbejde med udgangspunkt i konkrete cases fra deltagernes egen hverdag, samt en konkurrence mellem de forskellige deltagere i simulationsspillet DigitalMediaPro.

Hvem er deltagerne?

 

Kurset henvender sig primært til deltagere med erfaring inden for B2C-sektoren eller detailhandlen. Kurset er dog også relevant for deltagere med B2B-erfaring, som interesserer sig for slutbrugerens adfærd og reaktioner.

Kursets primære målgruppe er deltagere med en generel interesse i digital markedsføring, sociale medier og webanalyse. Kurset kræver ikke forudgående kendskab til emnet. Det kan dog være en fordel at have en baggrund inden for markedsføringsøkonomi og markedskommunikation.     

Dine undervisere

 

Lektor Marco Hubert, Institut for Virksomhedsledelse, Marketing-sektionen
Erfaring inden for afsætningsøkonomi og med særlig interesse for digital markedsføring, mobilhandel og forbrugeradfærd 

Dr. Marc Linzmajer, University of St. Gallen
Erfaring inden for afsætningsøkonomi og med særlig interesse for digital markedsføring, mobilhandel og forbrugeradfærd (Underviser på dag 2: Prisfastsættelse)

Forretningspartner Sebastian Bartling, Google
Erfaring inden for digital markedsføring, reklame og webanalyse (Underviser på dag 2: Webanalyse)

Program

 

 

DAG 1 – Kunderejse og digitale medier

08.30-09.00 Ankomst og morgenmad
09.00-10.30 Indblik i kundens (digitale) rejse
10.30-10.40 Kaffepause
10.40-12.15 Casearbejde: Udvikling og beskrivelse af persona og kunderejse
12.15-13.00 Frokost
13.00-14.15 Digital Media Transformation
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-16.00 Casearbejde: Brugen af digitale medier i din virksomhed

DAG 2 – Digital prisfastsættelse/Webanalyse

08.30-09.00 Ankomst og morgenmad
09.00-10.30 Digital prisfastsættelse
10.30-10.40 Kaffepause
10.40-12.15 Casearbejde: Digital prisfastsættelse i din virksomhed
12.15-13.00 Frokost
13.00-14.15 Web-Analytics
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-16.00 Casearbejde: Do's and Don'ts i Web-Analytics

DAG 3 – Simulering af digital medieplanlægning 

08.30-09.00 Ankomst og morgenmad
09.00-10.30 Briefing om simulationsspillet/Q&A
10.30-10.40 Kaffepause
10.40-12.15 Simulationspillet
12.15-13.00 Frokost
13.00-14.15 Simulationspillet
14.15-14.30 Kaffepause
14.30-16.00 Debriefing and feedback på kurset


Andre har også kigget på...