Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Den nye ejerlejlighedslov

Den nye ejerlejlighedslov

Ny lov om ejerlejligheder - bliv introduceret til de nye regler
Udvalget om ejerlejlighedsloven, der var nedsat af erhvervs- og vækstministeren, har for nyligt fremlagt et gennemarbejdet forslag til revision af den gældende lovgivning om ejerlejligheder. Forslaget forventes fremsat som lovforslag i efteråret 2018 og at blive vedtaget inden Folketingets juleferie. Dette kursus giver dig en unik mulighed for at blive indviet i udvalgets overvejelser og lovforslagets indhold, således at du er bedst muligt rustet til at håndtere de nye regler, når de formentlig træder i kraft pr. 1. juli 2019.

Kursets tre undervisere har alle deltaget aktivt i udvalgets arbejde og vil detaljeret redegøre for, hvilke hensyn der ligger bag udvalgets anbefalinger, og hvordan de nye regler skal anvendes i praksis.

Fakta om kurset

Dato: 13. marts 2019

Tid: kl. 9.00 - 16.00

Hvor: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Pris: DKK 5.400 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 27. februar 2019. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb


Dit udbytte

På kurset får du:

 • En præsentation af udvalgets overvejelser, lovforslaget og forslaget til en ny normalvedtægt.
 • Et klart overblik over, hvor der sker ændringer, og hvor den gældende retstilstand fastholdes.
 • En detaljeret redegørelse for indholdet af de nye regler, de hensyn der ligger bag udvalgets anbefalinger, samt en anvisning på hvordan de nye regler forventes anvendt i praksis.

Kontakt

Om kurset

Udvalget om ejerlejlighedsloven har vurderet, at der er på en lang række punkter er behov for at modernisere den gældende lovgivning om ejerlejligheder, der i det store hele har været gældende de sidste 50 år. En moderniseret lov vil bidrage til at gøre det lettere at løse de praktiske problemer, som ejerforeningerne og administratorerne møder i det daglige.

På kurset præsenteres resultatet af udvalgets overvejelser og de forslag til nye regler i lov og normalvedtægter, som vil komme til at gælde fremover. Kursets tre undervisere har alle deltaget aktivt i udvalgets arbejde og vil detaljeret redegøre for, hvilke hensyn der ligger bag udvalgets anbefalinger, og hvordan de nye regler skal anvendes i praksis.

Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig især til medlemmer af ejerforeningsbestyrelser, ejendomsadministratorer og advokater.

Gyldig efter- og videreuddannelse for revisorer og advokatfuldmægtige
Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Dine undervisere

Claus Rohde
Professor ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

Mette Neville
Professor ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet og ekspertmedlem i Udvalget om ejerlejlighedsloven.

Hans Henrik Edlund
Professor ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet og formand for Udvalget om ejerlejlighedsloven.

Program

 • Præsentation af udvalgets arbejde
 • Ejendomsret og ejerforening
 • Stemmeregler i ejerforeningen, herunder forslag om en generalklausul
 • Ejerforeningens ledelse og dens opgaver
 • Relationen mellem en ny normalvedtægt og særvedtægter
 • Nye sanktionsmuligheder over for husordensovertrædelser og anden misligholdelse fra ejeres side
 • Udlejning af ejerlejligheder, herunder AirBnB
 • Fordelingen af fællesudgifter og pligten til at udføre vedligeholdelsesarbejder
 • Ejerforeningens og andre ejeres mulighed for at kræve adgang til en ejerlejlighed
 • Ændringer i lovens regler om opdeling og forbud herimod.

Andre har også kigget på...