Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Business Model Sophistication

Business Model Sophistication

"Not realising business model sophistication opportunities basically equates to wasting money and losing competitive edge."

Peter Kesting, Associate Professor, Aarhus BSS, and Franziska Günzel-Jensen, Associate Professor, Aarhus BSS.

På dette kursus bliver du introduceret til fem strategier inden for business model sophistication, som kan skabe værdi for din virksomhed ved at åbne op for nye forretningsmuligheder og/eller reducere din virksomheds udgifter.

Fakta om kurset

Dato: Ny dato følger

Tid: kl. 9.00 - 16.00

Hvor: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Undervisningssprog: Engelsk

Pris: DKK 5.400 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: Ny dato følger. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb


Dit udbytte

På kurset lærer du at:

  • Forstå forretningsmodelbegrebet, identificere sekundære forretningsmuligheder og opdage, hvordan én aktivitet kan bane vejen for andre.
  • Forstå, hvordan virksomhedens stakeholders kan omdannes til valueholders.
  • Se nye muligheder og skabe nye indtægtsstrømme for din egen virksomhed.
  • Involvere den brede befolkning ('the crowd') og finde samarbejdspartnere for at kunne reducere virksomhedens udgifter.
  • Udvikle en plan for, hvordan din virksomhed kan arbejde strategisk med forretningsudvikling.

Kontakt

Pernille Hjorth Nielsen

Kursuskoordinator
M
H bygn. 2610, S413c
P +4587152361
P +4521841124

Om kurset

Der er mange grunde til, at succesfulde virksomheder fokuserer på virksomhedens kerneforretning og dens vigtigste kunder, på nye trends og den teknologiske udvikling samt forandringer på markedet. Men hvad med virksomhedens mange andre muligheder? Har din virksomhed systematisk undersøgt dem?

Den grundlæggende tanke bag business model sophistication er, at virksomhedens eksisterende forretningsområder åbner op for nye, sekundære forretningsmuligheder. Disse muligheder afhænger af virksomhedens kerneforretning, men involverer også nye samarbejdspartnere (såkaldte valueholders) og kan åbne op for nye forretningsmuligheder og/eller reducere virksomhedens udgifter. På kurset vil vi diskutere fem strategier inden for business model sophistication:

  • Afdækning af det funktionelle potentiale ved dine produkter
  • Identifikation af strategiske fordele for tredjepart
  • Udnyttelse af stordriftsfordele
  • Udnyttelse af mulighederne for tværsalg
  • Involvering af brugerne og den brede befolkning (the 'crowd').

På kurset går vi i dybden med de fem strategier, og hvordan du kan identificere og udvikle dem. Vi ser også på, hvordan en virksomhed kan udvikle nye forretningsmodeller over tid og bruge dem strategisk i arbejdet med at sikre virksomhedens fortsatte konkurrencedygtighed.

Forretningsmodeller i et teoretisk perspektiv
Kurset er en kombination af teori og praksis. Gennem cases og eksempler får du indblik i begrebet business model sophistication. Du lærer, hvordan du kan anvende de fem strategier i praksis og dermed udvikle succesfulde sekundære forretningsmuligheder.

Læs resuméet af artiklen 'SMEs and new ventures need business model sophistication' af Franziska Günzel-Jensen og Peter Kesting.

Hvem er deltagerne?

Kurset henvender sig til ledere med strategiske beslutningskompetencer. The business model sophistication framework er relevant for alle slags virksomheder uanset størrelse og alder - såvel produktions- som servicevirksomheder.

Alt efter din virksomheds størrelse kan det være en god ide, at flere af virksomhedens medarbejdere deltager i kurset. På den måde kan I anvende strategierne i forskellige dele af virksomheden.

Dine undervisere

Lektor Peter Kestings forskning omhandler, hvordan virksomheden kan nytænke sine forretningsmodeller (Business Model Innovation) med særligt fokus på medarbejderdrevet innovation i Kina. Peter har også være med til at grundlægge tre iværksættervirksomheder. Desuden er han meget interesseret i, hvordan man kan blive en bedre forhandler.

Lektor Franziska Günzel-Jensens forskning omhandler udvikling af forretningsmodeller, beslutningsprocesser i iværksættervirksomheder og innovation i offentlige organisationer. Franziska har været konsulent og bestyrelsesmedlem i forskellige startup-virksomheder.

Sammen har Peter Kesting og Franziska Günzel-Jensen udgivet artiklen "SMEs and new ventures need business model sophistication", som ligger til grund for kurset.

Program

Del 1: Hvad er business model sophistication? En introduktion til kursets centrale begreber - forretningsmodel, business model sophistication og valueholder; En diskussion af begrebernes relevans ift. virksomhedens konkurrenceevne.

Del 2: Business model sophistication-strategier: Introduktion til de fem business model sophistication-strategier: fra ‘Afdækning af potentialet ved dine produkters funktionalitet‘ til ‘Involvering af brugerne og den brede befolkning (the 'crowd')‘. På kurset får du værktøjerne til at identificere din virksomheds forretningsmuligheder, og du lærer, hvordan du kan anvende de fem strategier i din egen virksomhed.

Del 3: Business model sophistication dynamics: Hvordan kan du bruge business model sophistication-strategierne til at sikre din virksomheds konkurrencedygtighed over tid og til at udvikle nye forretningsmuligheder? Du lærer at udvikle en plan for din virksomhed.


Andre har også kigget på...