Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Bias Management

Bias Management

Bliv mere bevidst om dine egne og andres bias - og træf bedre ledelsesbeslutninger.

Hvad betyder det for dig, at direktionsgangen er præget af narcissisme og overdreven tro på egne evner? Hvordan forholder du dig til en narcissistisk og/eller optimistisk CEO? Og hvad med dine egne personlige bias? På dette endagskursus får du svarene.

Fakta om kurset

Dato: 15. marts 2019

Tid: kl. 9.00 - 16.00

Sted: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Pris: DKK 5.400 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 2. marts 2019. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb


Dit udbytte

Du får input til at:

  • identificere CEO narcissisme og overdreven optimisme
  • estimere effekten af CEO narcissisme og overdreven optimisme
  • forstå interaktionen mellem CEO bias og præstationsaflønning
  • reducere risici, der opstår ved andres adfærdsmæssige bias
  • udnytte muligheder, der opstår ved andres adfærdsmæssige bias
  • forstå, vurdere og styre effekten af egne personlige bias.

Kontakt

Ella Posselt

AC-fuldmægtig
M
H bygn. 2610/S, S413b
P +4587165963
P +4593508818

Om kurset

Traditionel økonomisk beslutningsteori forudsætter, at beslutningstagerne er rationelle, og at de forsøger at optimere deres egen vinding uden skelen til andre. Men sådanne forudsætninger er aldeles urealistiske. Vi er ikke computere, som kan behandle ubegrænsede mængder af information, og vi er ikke super-egoister, som er ligeglade med alle omkring os. Vi er præget af en evolutionær udvikling, der har lært os at være flokdyr og at tage forskellige shortcuts, som i vores tid, som jægere og samlere, bidrog til at sikre vores overlevelse og reproduktion. Nutidige scanninger af hjerneaktivitet viser, at shortcuts og mere generelt vores evolutionære udvikling stadig præger vores måde at træffe beslutninger på.

Empiriske undersøgelser viser, at narcissisme – ikke som et klinisk begreb, men som et personlighedstræk, som vi alle bærer i mere eller mindre grad – og overdreven tro på egne evner, er specielt udtalte på lederniveau. Dette har betydning for de beslutninger, som træffes på direktionsgangene i danske erhvervsvirksomheder. Vi vil på dette kursus se på empiriske undersøgelser, der viser, hvordan vi kan identificere narcissisme og optimisme hos CEO’er, og hvilken betydning de har på økonomiske beslutninger på direktionsplan. Endvidere vil vi illustrere, hvorfor det er fuldstændigt essentielt af forholde sig til personlige bias (specielt overdreven optimisme) i udformningen af incitamentsaflønninger.

I interaktionen med personer, hvis beslutningstagning er påvirket af personlige bias, opstår der såvel trusler som muligheder. En forståelse af effekten af disse personlige bias gør det muligt at reducere truslerne og udnytte mulighederne. Vi vil også kigge indad. Er vi selv præget af narcissisme og/eller en overdreven tro på egne evner? Og, hvis det er tilfældet, vil vi – og bør vi - så gøre noget ved det?

Hvem er deltagerne?

 

Kurset er primært relevant for beslutningstagere, som interagerer med personer på direktionsgangen (dvs. bestyrelsesmedlemmer, direktionsmedlemmer, mellemledere, konsulenter, samarbejdspartnere, m.v.) eller i deres virke er afhængige af CEO beslutninger (f.eks. investorer og konkurrenter).

Din underviser

 

Tom Aabo, ph.d., og lektor i finansiering ved Institut for Økonomi, Aarhus BSS. Med en baggrund fra erhvervslivet (primært A.P. Møller – Mærsk) samt forskning inden for strategisk risikostyring, har han siden vendt sig mod de adfærdsmæssige aspekter ved lederes beslutningstagning. Tom kombinerer således elementer fra finansiering, mere generel økonomisk beslutningstagningsteori og psykologi i sine præsentationer på internationale konferencer og i sin undervisning. Tom underviser bl.a. i fagene ”Behavioral Corporate Finance” og ”Corporate Valuation” på cand.merc.-studiet på Aarhus BSS, "Finans- og Økonomistyring" på MBA-studiet ved Aarhus BSS samt faget ”Behavioral Finance” ved EADA Business School i Barcelona.

Program

Del 1: En kort introduktion til evolutionær psykologi – herunder en anskueliggørelse af, hvorfor vores bias er så dybt forankrede i vores beslutningstagning. 

Del 2: Vi udnytter den nyeste forskning inden for CEO narcissisme og CEO optimisme til at estimere sandsynlige effekter af sådanne bias, således at vi bliver i stand til at 1) reducere risici og 2) udnytte muligheder i vores interaktion med eller afhængighed af personer på direktionsgangen. 

Del 3: Vi udnytter den nyeste forskning inden for optimal beslutningstagning til at forholde os til vores egne bias.

Du vil modtage diverse materiale i god tid inden kursusstart, men forberedelse er ikke nødvendig.


Andre har også kigget på...