Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV)

Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV)


Bestyrelsesuddannelsen med start efteråret 2017 er overtegnet, men du har mulighed for at komme på venteliste. Vi udbyder et nyt hold i efteråret 2018 - datoer vil være tilgængelige i februar 2017.

Udbyttet af bestyrelsesuddannelsen

Det er afgørende med en kompetent bestyrelse for at skabe strategisk overblik og vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Denne bestyrelsesuddannelse er derfor designet til at højne kompetenceniveauet, bestyrelsesarbejdet og værdiskabelsen i danske SMV-bestyrelser til gavn for både virksomhed og bestyrelsesmedlemmer.

Uddannelsesbeskrivelse

Skab værdi i SMV'er

Bestyrelsesuddannelsen har gennemgående fokus på, hvordan bestyrelsen skaber værdi for virksomheden.

Ejerledere i SMV’er har ofte svært ved både at drive virksomheden, holde fokus på det strategiske arbejde og udnytte virksomhedens vækstpotentiale. En kompetent bestyrelse er afgørende for at holde det strategiske overblik og skabe vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og kan skabe stor værdi som ejerlederens strategiske sparringspartner, der kan initiere og forankre vigtige ledelsesprocesser.

Herudover skal bestyrelsen kunne håndtere typiske SMV-udfordringer som fx identifikation og styring af risici, finansiering af vækst, organisationsudvikling, ejer- og generationsskifte samt konflikter i ejerkredsen.

Netværk

Med bestyrelsesuddannelsen får du chancen for mere end blot at opnå større og mere relevant viden omkring bestyrelsesarbejde. Uddannelsen giver dig også mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Du kan videndele, dele erfaringer og diskutere problemstillinger, som kan hjælpe dig i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde.

Advisory board

For at sikre at bestyrelsesuddannelsens indhold er "spot on" i forhold til de aktuelle bestyrelsesudfordringer, er der etableret et advisory board med repræsentanter fra aftagergrupperne.

Udbyder

Aarhus BSS har et veletableret samarbejde med PwC omkring bestyrelsesuddannelsen. Herigennem har de udvidet deres samarbejde i Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder(vidensforum.dk).

 

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i SMV’er samt til ejerledere, der ønsker indsigt i og redskaber til at anvende bestyrelsens ressourcer og kompetencer bedst muligt samt at styrke samspillet mellem bestyrelsen og ledelsen.

Gyldig efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige

Kurset opfylder betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Undervisning, undervisere og uddannelsesansvarlige

Undervisning

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og består af 10 moduler (10 hele dage). De første 2 moduler afholdes som internat, for at styrke netværket mellem deltagerne. De sidste 8 moduler afholdes som 1-dags-moduler.

Det forventes, at deltagerne forbereder sig til de enkelte moduler, og at de gennem forløbet udarbejder en skriftlig opgave (12 sider), der tager udgangspunkt i egne udfordringer. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i den skriftlige opgave. Undervisningen foregår på dansk, og hovedparten af undervisningsmaterialet er på dansk, men enkelte artikler vil være på engelsk.

Moduloversigt

 • Modul 1 og 2 Det nye bestyrelsesparadigme og de særlige udfordringer i SMV’er
 • Modul 3 Det strategiske bestyrelsesarbejde
 • Modul 4 Bestyrelsens strategiske forretningsudvikling
 • Modul 5 Budgettering og risikostyring
 • Modul 6 Finansiering af vækst – mulighed/udfordring
 • Modul 7 Det gode ejer- eller generationsskifte
 • Modul 8 Det effektive bestyrelsesarbejde
 • Modul 9 Konflikthåndtering og det udadvendte bestyrelsesarbejde
 • Modul 10 Det dynamiske bestyrelsesarbejde

Moduloversigt for hold med start efterår 2018 inkl. datoer

Undervisere

Teamet af undervisere består af professorer og praktikere, der er specialister inden for bestyrelsesarbejde. Herudover inddrages der løbede forskellige virksomhedscases. Dermed sikres et samspil mellem nyeste teori og "best practice".

Oversigt over undervisere

På bestyrelsesuddannelsen har vi udvalgt følgende undervisningsteam, der består af professorer/lektorer og praktikere, der er specialister inden for bestyrelsesarbejde:

 

Uddannelsesansvarlige

Mette Neville

Professor, ph.d., Juridisk Institut
Centerleder for Center for Små og Mellemstore Virksomheder
Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mailmen@law.au.dk 
Tlf.: 87 16 49 17

Mette Neville er "vokset op" i en familievirksomhed og har erfaring fra en række bestyrelsesposter. Hun leder Center for Små og Mellemstore Virksomheder, www.smv.au.dk, hvor der forskes i vækst og udvikling i SMV'er. Fokus er på såvel erhvervslivets rammebetingelser som på de interne drivere for vækst fx ejerlederens DNA, forretningsudvikling, ledelse og organisation og bestyrelsens værdiskabelse. Hun er medstifter af Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder (www.vidensforum.dk). Her bidrager Aarhus BSS, PwC og Nykredit til udvikling og vækst i SMV’er bl.a. gennem tre-årige udviklings- og læringsforløb samt andre skræddersyede tilbud til SMV’er. Erfaringerne herfra indgår i denne bestyrelsesuddannelse.

Mette sidder i en række råd og udvalg, fx Udvalget om bøde-sanktioner på det finansielle område og Disciplinær Komiteen for OMX Commodities, Oslo.

 

 

Tid, sted, pris og tilmelding

Tid og sted

Modul 1-2, internat

Comwell Kellers Park
H. O. Wildenskovsvej 28
7080 Børkop

Modul 3-10

Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4 
8210 Aarhus V
Parkeringsoversigt

 

Moduloversigt inkl. datoer for hold 8, der starter efteråret 2018


Pris

Pris 55.000 kr. ekskl. moms og inkl. materiale, internat og forplejning.
Tilmelding og betaling er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, som er den 1. august 2017.

Rabat

Der tilbydes følgende rabatordninger:

 • 10 % rabat ved tilmelding senest 1. februar 2017
 • 15 % rabat ved tilmelding af 3 eller flere personer fra samme virksomhed.
 • 15 % rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på alumni.au.dk

Der gives kun rabat én gang.

NB! Hvis du gennemfører uddannelsesforløbet, har du mulighed for at tegne en bestyrelsesforsikring med 10 % rabat hos Board Assure A/S.

Tilmelding

 

 

Uddannelsesbevis

Få bevis på dine bestyrelseskompetencer

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og afsluttes med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i den skriftlige opgave (12 sider). I opgaven kan du anvende din nye viden på egne bestyrelsesudfordringer.

Ved uddannelsens afslutning får du et uddannelsesbevis fra Aarhus BSS, Aarhus Universitet, som dokumenterer dine bestyrelseskompetencer.

 

 

Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med pwc logo

Fakta om bestyrelsesuddannelsen

VARIGHED 10 hele dage i
efteråret 2017 / foråret 2018
(udsolgt)
Nyt forløb efterår 2018 /forår 2019
Moduloversigt med datoer
PRIS 55.000 kr. ekskl. moms og inkl. materiale, internat og forplejning
TILMELDINGSFRIST 1.8. 2018
EARLY BIRD 10 % ved tilmelding senest 1.2. 2018
STED Modul 1-2: Internat
Comwell Kellers Park
7080 Børkop

Modul 3-8:
Aarhus BSS
8210 Aarhus V
UNDERVISNINGS-
SPROG
Dansk (litteratur på dansk og engelsk) 
BROCHURE Ny brochure kommer i løbet af efteråret

Modtag information

Ønsker du en brochure, telefonrådgivning eller mailopdatering om uddannelsen?

Kontakt

Lone Damsgaard

Kursuskoordinator