Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV)

Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV)


Holdet er fyldt op, men du har mulighed for at skrive dig på venteliste.

Udbyttet af bestyrelsesuddannelsen

Det er afgørende med en kompetent bestyrelse for at skabe strategisk overblik og vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Denne bestyrelsesuddannelse er derfor designet med henblik på at højne kompetenceniveauet, bestyrelsesarbejdet og værdiskabelsen i danske SMV-bestyrelser til gavn for både virksomhed og bestyrelsesmedlemmer.

  Uddannelsen kommer hele vejen rundt om bestyrelsesarbejdet. På baggrund af deltagernes egne virksomhedscases trænes du i at omsætte den nyeste teori til bestyrelsespraksis, og herudover får du en række konkrete redskaber til at takle aktuelle bestyrelsesproblematikker.

  Den uddannelsesansvarlige er Mette Neville, professor, ph.d. og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS. Læs mere nedenfor ...

Uddannelsesbeskrivelse

Skab værdi i SMV'er

Bestyrelsesuddannelsen har gennemgående fokus på, hvordan bestyrelsen skaber værdi for virksomheden.

Ejerledere i SMV’er har ofte svært ved både at drive virksomheden, holde fokus på det strategiske arbejde og udnytte virksomhedens vækstpotentiale. En kompetent bestyrelse er afgørende for at fastholde det strategiske overblik og skabe vækst i SMV’er og kan skabe stor værdi som ejerlederens strategiske sparringspartner, der kan initiere og forankre vigtige ledelsesprocesser.

Herudover skal bestyrelsen kunne håndtere typiske SMV-udfordringer som fx identifikation og styring af risici, finansiering af vækst, organisationsudvikling, ejer- og generationsskifte samt konflikter i ejerkredsen.

Netværk

Med bestyrelsesuddannelsen får du chancen for mere end blot at opnå større og mere relevant viden om bestyrelsesarbejde. Uddannelsen giver dig også mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Du kan videndele, dele erfaringer og diskutere problemstillinger, som kan hjælpe dig i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde.

Advisory board

For at sikre at bestyrelsesuddannelsens indhold er "spot on" i forhold til de aktuelle bestyrelsesudfordringer, er der etableret et advisory board med repræsentanter fra aftagergrupperne.

Udbyder

Aarhus BSS har et veletableret samarbejde med PwC omkring bestyrelsesuddannelsen. Herigennem har de udvidet deres samarbejde i Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder(vidensforum.dk).

 

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i SMV’er samt mod ejerledere, der ønsker indsigt i og redskaber til at anvende bestyrelsens ressourcer og kompetencer bedst muligt samt at styrke samspillet mellem bestyrelsen og ledelsen.

Gyldig efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige

Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Undervisning, undervisere og uddannelsesansvarlige

Undervisning

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og består af 10 moduler (10 hele dage). Modul 1-2 og 9-10 afholdes som internater på Comwell Kellers Park, Børkop, for at styrke netværket mellem deltagerne. De sidste 6 moduler afholdes som 1-dagsmoduler på Aarhus BSS.

Det forventes, at deltagerne forbereder sig til de enkelte moduler, og at de gennem forløbet udarbejder en skriftlig opgave (12 sider), der tager udgangspunkt i egne udfordringer. Ifm. udarbejdelse af den skriftlige opgave, vil hver deltager få tilbudt 2 vejledninger a en halv time. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i den skriftlige opgave. Undervisningen foregår på dansk, og hovedparten af undervisningsmaterialet er på dansk, men enkelte artikler vil være på engelsk.

Moduloversigt

 • Modul 1 og 2 Det nye bestyrelsesparadigme og de særlige udfordringer i SMV’er
 • Modul 3 Bestyrelsens strategiske forretningsudvikling
 • Modul 4 De særlige strategiske udfordringer i SMV'er
 • Modul 5 Rapportering og risikostyring
 • Modul 6 Det effektive bestyrelsesarbejde
 • Modul 7 Finansiering af vækst - mulighed/udfordring
 • Modul 8 Det gode ejer- eller generationsskifte
 • Modul 9 Konflikthåndtering og krisekommunikation
 • Modul 10 Det dynamiske bestyrelsesarbejde

Moduloversigt inkl. datoer (på vej)

Undervisere

Teamet af undervisere består af professorer og praktikere, der er specialister inden for bestyrelsesarbejde. Herudover inddrages der løbede forskellige virksomhedscases. Dermed sikres et samspil mellem nyeste teori og "best practice".

Oversigt over undervisere

På bestyrelsesuddannelsen har vi udvalgt følgende undervisningsteam:

 • Mette Neville (uddannelsesansvarlig), professor, ph.d., Aarhus BSS
 • Ole Friis, prodekan, cand.merc.aud., ph.d., SDU
 • Carsten Fode, advokat, Kromann Reumert og ajungeret professor, Aarhus BSS
 • Nils Wegener, stifter og indehaver, 360 Sprint
 • Søren Nørbjerg, partner, Clearwater International
 • Carsten Færge, partner, Kapitalbørsen

 

Uddannelsesansvarlige

Mette Neville

 
Professor, ph.d., Juridisk Institut
Centerleder for Center for Små og Mellemstore Virksomheder
Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mailmen@law.au.dk 
Tlf.: 87 16 49 17

Mette Neville er "vokset op" i en familievirksomhed og har erfaring fra en række bestyrelsesposter. Hun leder Center for Små og Mellemstore Virksomheder, www.smv.au.dk, hvor der forskes i vækst og udvikling i SMV'er. Fokus er på såvel erhvervslivets rammebetingelser som på de interne drivere for vækst fx ejerlederens DNA, forretningsudvikling, ledelse og organisation samt bestyrelsens værdiskabelse. Hun er medstifter af Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder (www.vidensforum.dk). Her bidrager Aarhus BSS, PwC og Nykredit til udvikling og vækst i SMV’er bl.a. gennem treårige udviklings- og læringsforløb samt andre skræddersyede tilbud til SMV’er. Erfaringerne herfra indgår i denne bestyrelsesuddannelse.

Mette sidder i en række råd og udvalg, fx Udvalget om bøde-sanktioner på det finansielle område og Disciplinær Komiteen for OMX Commodities, Oslo.

Carsten Fode

Advokat, Kromann Reumert
Adjungeret professor på Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mail: CF@kromannreumert.com 
Tlf.: 38 77 43 44 

Carsten Fode betegnes som en af landets førende inden for bl.a. selskabsret, Corporate Governance og bestyrelsesarbejde. Han er certificeret voldgiftsdommer og bestrider en række bestyrelsesposter hos bl.a. ARoS, Per Aarsleff samt Carl Hansen og Søn A/S. 

På det videnskabelige plan har Carsten Fode en tæt tilknytning til særligt det selskabsretlige miljø på Juridisk Institut, Aarhus BSS, hvorfra han selv blev cand.jur. i 1973. Han har publiceret en lærebog i selskabsret, en række bidrag til bøger og artikler samt en række populærvidenskabelige og debatskabende indlæg.

Tid, sted, pris og tilmelding

Tid og sted

Modul 1-2 og 9-10, internat

Comwell Kellers Park
H. O. Wildenskovsvej 28
7080 Børkop

Modul 3-8

Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4 
8210 Aarhus V
Parkeringsoversigt


Pris

Pris 58.000 kr. ekskl. moms og inkl. materiale, Mette Neville og Carsten Fodes bog om Bestyrelsesarbejde i SMV'er, internater og forplejning.
Tilmeldingsfrist: Dato kommer snarest

Tilmelding er bindende en måned efter, at holdet er fuldtegnet eller senest ved tilmeldingsfristens udløb. Såfremt holdet bliver fuldtegnet før tilmeldingsfristen udløb, vil de tilmeldte blive oplyst om den dato, hvor deres tilmelding bliver bindende.  

Rabat

Der tilbydes følgende rabatordninger:

 • 10 % rabat ved tilmelding senest (dato kommer snarest)
 • 15 % rabat ved tilmelding af 3 eller flere personer fra samme virksomhed
 • 15 % rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på alumni.au.dk

Rabatterne kan ikke kombineres.

NB! Hvis du gennemfører uddannelsesforløbet, har du mulighed for at tegne en bestyrelsesforsikring med 10 % rabat hos Board Assure A/S.

 

 

Uddannelsesbevis

Få bevis på dine bestyrelseskompetencer

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og afsluttes med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en skriftlig opgave (12 sider). I opgaven kan du anvende din nye viden på egne bestyrelsesudfordringer.

Ved uddannelsens afslutning får du et uddannelsesbevis fra Aarhus BSS, Aarhus Universitet, som dokumenterer dine bestyrelseskompetencer.

 

 

Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med pwc logo

Fakta om bestyrelsesuddannelsen

VARIGHED 10 hele dage
Moduloversigt inkl. datoer (på vej)
PRIS 58.000 kr. ekskl. moms og inkl. materiale, Mette Neville og Carsten Fodes bog om Bestyrelsesarbejde i SMV'er, internater og forplejning
RABATTER Se under "Tid, sted, pris og tilmelding"
TILMELDINGSFRIST kommer snarest
STED Modul 1-2 og 9-10: Internat
Comwell Kellers Park
7080 Børkop

Modul 3-8:
Aarhus BSS
8210 Aarhus V
UNDERVISNINGS-
SPROG
Dansk (litteratur på dansk og engelsk) 

Modtag information

Ønsker du en brochure eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?

Kontakt

Lone Damsgaard

Kursuskoordinator