Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV)

Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV)


Holdet, der starter i efteråret 2019, er fuldtegnet, men du har mulighed for at skrive dig på en uforpligtende venteliste.

Skab større værdi i dit bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelsen har gennemgående fokus på, hvordan bestyrelsen skaber værdi i små og mellemstore virksomheder. Det kræver en dyb forståelse af DNA’et i SMV’er, herunder værdier og motivationsfaktorer. Herudover skal bestyrelsen have indsigt i de udfordringer, SMV’er står overfor. Det er ofte strategiske udfordringer som f.eks., hvordan man sikrer virksomhedens konkurrencekraft i en verden, der er i hastig forandring f.eks. som følge af ny digital teknologi.

Ejerledere i SMV’er er ofte fanget i driften og kan have svært ved både at drive virksomheden, holde fokus på det strategiske arbejde og udnytte virksomhedens vækstpotentiale. En kompetent bestyrelse kan derfor være afgørende for at fastholde det strategiske overblik og skabe vækst i SMV’er.  Bestyrelsen kan således skabe stor værdi som ejerlederens strategiske sparringspartner, der kan initiere og forankre vigtige ledelsesprocesser. 

Bestyrelsen skal kunne håndtere typiske SMV-udfordringer som f.eks. strategiudvikling, risikostyring, finansiering af vækst, organisationsudvikling, ejer- og generationsskifte og konflikter i ejerkredsen. Herudover skal den være klædt på til nye udfordringer som f.eks., hvordan virksomheden skal agere i forhold til trusler og muligheder ved ny digital teknologi.

Teori på praksis / praksis på teori

Uddannelsen kobler forskningsbaseret viden med best practice. Deltagerne får konkrete redskaber til, hvordan den erhvervede viden kan anvendes i praksis i eget bestyrelsesarbejde. Der inddrages løbende virksomhedscases – ofte deltagernes egne – således, at der sikres et samspil mellem nyeste teori og "best practice. 

Netværk

Med bestyrelsesuddannelsen får du chancen for mere end blot at opnå større og mere relevant viden om bestyrelsesarbejde. Uddannelsen giver dig også mulighed for at styrke og udvide dit netværk. Du kan videndele og diskutere problemstillinger, som kan hjælpe dig i forbindelse med dit bestyrelsesarbejde.

Se moduloversigt.

Udbyttet af bestyrelsesuddannelsen

Det er afgørende med en kompetent bestyrelse for at skabe strategisk overblik og vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Denne bestyrelsesuddannelse er derfor designet med henblik på at højne kompetenceniveauet og værdiskabelsen i danske SMV-bestyrelser til gavn for både virksomhed og bestyrelsesmedlemmer.

  Uddannelsen kommer hele vejen rundt om bestyrelsesarbejdet. På baggrund af deltagernes egne virksomhedscases trænes du i at omsætte den nyeste teori til bestyrelsespraksis. Herudover får du en række konkrete redskaber til at takle aktuelle bestyrelsesproblematikker.

  Læs udtalelser fra deltagere på uddannelsen.


Deltagernes evaluering fra foråret 2018

SVMBestyrelse“Fik du viden og værktøjer,som du mener, du vil kunneanvende i dit bestyrelsesarbejde?”I høj grad:Muligvis:Nej:Ved ikke:93%7%0%0%”Hvor tilfreds var du genereltmed underviserne?”Meget tilfreds:Tilfreds:Hverken/eller:Utilfreds:Meget utilfreds:86%14%0%0%0%”Hvordan vurderer du bestyrelsesuddannelsensrelevans for dig?”Meget relevant:Relevant:Hverken/eller:Mindre relevant:Ikke relevant:100%0%0%0%0%Vil du anbefale uddannelsentil andre?”100%93%100%86%Ja:Nej:Måske:100%0%0%

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Bestyrelsesuddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i SMV’er samt mod ejerledere, der ønsker indsigt i og redskaber til at anvende bestyrelsens ressourcer og kompetencer bedst muligt samt at styrke samspillet mellem bestyrelsen og ledelsen.

Gyldig efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige

Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for revisorer, advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Undervisning, uddannelsesansvar og undervisere

Undervisning

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og består af 10 moduler (10 hele dage). Modul 1-2 og 9-10 afholdes som internater på Comwell Kellers Park, Børkop for at styrke netværket mellem deltagerne. De sidste 6 moduler afholdes som 1-dagsmoduler på Aarhus BSS.

Det forventes, at deltagerne forbereder sig til de enkelte moduler, og at de gennem forløbet udarbejder en skriftlig opgave (12 sider), der tager udgangspunkt i egne udfordringer. Ifm. udarbejdelse af den skriftlige opgave, vil hver deltager få tilbudt 2 vejledninger a en halv time. Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i den skriftlige opgave.

Undervisningen foregår på dansk. Som undervisningsmateriale anvendes Carsten Fodes og Mette Nevilles bog "SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt" (bogen indgår i deltagergebyret), men der vil også indgå artikler på engelsk. Herudover inddrages der løbende forskellige virksomhedscases, således at vi sikrer et samspil mellem nyeste teori og "best practice".

Moduloversigt

 • Modul 1: Det nye bestyrelsesparadigme (Børkop)
 • Modul 2: Bestyrelsens særlige rolle i SMV’er (Børkop)
 • Modul 3: Bestyrelsens strategiske forretningsudvikling (Aarhus)
 • Modul 4: De særlige strategiske udfordringer i SMV'er (Aarhus)
 • Modul 5: Budgettering og risikostyring (Aarhus)
 • Modul 6: Det effektive bestyrelsesarbejde (Aarhus)
 • Modul 7: Finansiering af vækst - mulighed/udfordring (Aarhus)
 • Modul 8: Konflikthåndtering og krisekommunikation (Aarhus)
 • Modul 9: Det gode ejer- og generationsskifte (Børkop)
 • Modul 10: Det dynamiske bestyrelsesarbejde (Børkop)
 • Afsluttende opgave:12 sider
 • Mundtlig prøve: En halv time pr. deltager

Moduloversigt

Uddannelsesansvar og strategisk sparring

Mette Neville

Professor, ph.d., Juridisk Institut
Centerleder for Center for Små og Mellemstore Virksomheder
Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mailmen@law.au.dk 
Tlf.: 87 16 49 17

Mette Neville er "vokset op" i en familievirksomhed og har erfaring fra en række bestyrelsesposter. Hun leder Center for Små og Mellemstore Virksomheder, www.smv.au.dk, hvor der forskes i vækst og udvikling i SMV'er. Fokus er på såvel erhvervslivets rammebetingelser som på de interne drivere for vækst f.eks. ejerlederens DNA, forretningsudvikling, ledelse og organisation samt bestyrelsens værdiskabelse. Hun er medstifter af Vidensforum for Små og Mellemstore Virksomheder (www.vidensforum.dk). Her bidrager Aarhus BSS, PwC og Nykredit til udvikling og vækst i SMV’er bl.a. gennem treårige udviklings- og læringsforløb samt andre skræddersyede tilbud til SMV’er. Erfaringerne herfra indgår i denne bestyrelsesuddannelse.

Mette sidder i en række råd og udvalg, fx Udvalget om bøde-sanktioner på det finansielle område og Disciplinær Komiteen for OMX Commodities, Oslo.

Mette har sammen med Carsten Fode skrevet bogen "SMV bestyrelsen - hele vejen rundt".

Carsten Fode

  

Advokat, Kromann Reumert
Adjungeret professor, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
E-mailCF@kromannreumert.com 
Tlf.: 38 77 43 44 

Carsten Fode betegnes som en af landets førende inden for bl.a. selskabsret, Corporate Governance og bestyrelsesarbejde. Han er certificeret voldgiftsdommer og bestrider en række bestyrelsesposter hos bl.a. ARoS samt Carl Hansen og Søn A/S.

På det videnskabelige plan har Carsten Fode en tæt tilknytning til særligt det selskabsretlige miljø på Juridisk Institut, Aarhus BSS, hvorfra han selv blev cand.jur. i 1973. Han har publiceret en lærebog i selskabsret, en række bidrag til bøger og artikler samt en række populærvidenskabelige og debatskabende indlæg.

Carsten har sammen med Mette Neville skrevet bogen "SMV bestyrelsen - hele vejen rundt".

Undervisere

Teamet af undervisere består af professorer og praktikere, der er specialister inden for bestyrelsesarbejde. Herudover inddrages der løbede forskellige virksomhedscases. Dermed sikres et samspil mellem nyeste teori og "best practice".

På bestyrelsesuddannelsen har vi udvalgt følgende undervisersteam:

 

 

Tid, sted og pris

Tid og sted

Modul 1-2 og 9-10, internat
Comwell Kellers Park
H. O. Wildenskovsvej 28
7080 Børkop

Modul 3-8
Aarhus BSS
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
Parkeringsoversigt

Se moduloversigt

Pris

Pris 58.000 kr. ekskl. moms og inkl. materiale, Mette Nevilles og Carsten Fodes bog: SMV-bestyrelse - hele vejen rundt, internater og forplejning.

Tilmeldingsfrist: Dato på vej
Tilmelding er bindende en måned efter, at holdet er fuldtegnet eller senest ved tilmeldingsfristens udløb. Såfremt holdet bliver fuldtegnet før tilmeldingsfristens udløb, vil de tilmeldte blive oplyst om den dato, hvor deres tilmelding bliver bindende.

Der tilbydes følgende rabatordninger:

 • 10 % rabat ved tilmelding senest : Dato på vej
 • 15 % rabat ved tilmelding af 3 eller flere personer fra samme virksomhed
 • 15 % rabat til alumner, som er medlem af AU's alumnenetværk. Bliv medlem på alumner.au.dk

Rabatterne kan ikke kombineres.

NB! Hvis du gennemfører uddannelsesforløbet, har du mulighed for at tegne en bestyrelsesforsikring med 10 % rabat hos Board Assure A/S.

 

Uddannelsesbevis

Få bevis på dine bestyrelseskompetencer

Bestyrelsesuddannelsen er på universitetsniveau og afsluttes med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en skriftlig opgave (12 sider). Opgaven giver dig mulighed for refleksion og fordybelse i egne problemstillinger.

Ved uddannelsens afslutning får du et uddannelsesbevis fra Aarhus BSS, Aarhus Universitet, som dokumenterer dine bestyrelseskompetencer.

Find dit nye bestyrelsesmedlem

Søger du nye medlemmer til din bestyrelse?

Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med pwc logo

Fakta om bestyrelsesuddannelsen

 

VARIGHED

10 hele dage
Datoer på vej
Moduloversigt

ANTAL DELTAGERE Maks. 28
PRIS 58.000 kr. ekskl. moms og inkl. materiale, Mette Neville og Carsten Fodes bog: SMV-bestyrelsen - hele vejen rundt, internater og forplejning
RABATTER Se under "Tid, sted og pris"
TILMELDINGSFRIST Dato på vej
STED Modul 1-2 og 9-10: Internat
Comwell Kellers Park
7080 Børkop

Modul 3-8:
Aarhus BSS
8210 Aarhus V
UNDERVISNINGS-
SPROG
Dansk (litteratur på dansk og engelsk) 

Modtag information

Ønsker du en brochure eller mailopdatering om efter- og videreuddannelse?

Kontakt

Ella Posselt

AC-fuldmægtig
M
H bygn. 2610/S, S413b
P +4587165963
P +4593508818