Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Ægteskabets retsvirkning - den nye lov

Ægteskabets retsvirkning - den nye lov

De nok største ændringer på det familieretlige område, siden retsvirkningsloven blev indført, trådte i kraft den 1. januar 2018 med indførelsen af lov om ægtefællers økonomiske forhold. Ændringerne er på mange måder større end de ændringer, der blev gennemført med særejereformen i 1990. Strukturen i skilsmissesystemet er også til debat og formodes at undergå en række ændringer i andet halvår af 2018.

Fakta om kurset

Dato: 4. oktober 2018

Tid: kl. 9.00 - 16.00

Hvor: Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

Pris: DKK 5.400 ekskl. moms. Priserne er inklusiv materiale og forplejning
Rabatmuligheder

Tilmeldingsfrist: 20. september 2018. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb


Dit udbytte

Kurset vil særligt fokusere på:

  • Ændrede begreber: Fælleseje er nu omdøbt til delingsformue, og aktiver og passiver rubriceres nu i delingsformue, særeje og aktiver/passiver, der ikke indgår i delingen.
  • Reglerne om særeje og andre aftaler om formuedelingen: Særejemulighederne er blevet udbygget med betydelig flere valgmuligheder for ægtefællerne. Rådgivningen om den korrekte løsning for ægtefæller, der ønsker at skabe en særejeløsning i ægteskabet, må derfor tage højde for en lang række yderligere muligheder. Med de mange nye særejemuligheder må man ligeledes forudse en mere kompliceret deling ved ægteskabers ophør, såfremt ægtefællerne har haft flere særejetyper.
  • Pensionsordninger og andre personlige rettigheder kan få hidtil uset indflydelse på passivering af gæld ved bodeling til trods for et erklæret ønske om ikke at ændre på pensioners status.

Kontakt

Lone Damsgaard

Kursuskoordinator

Om kurset

Bliv opdateret på den nyeste, akademiske viden om den lovændring, der har en lang række konsekvenser for din rådgivning af ægtefæller. Du vil få en faglig funderet gennemgang af den nye lov og ikke mindst dens konsekvenser. Undervisningen varetages af undervisere, der forsker i loven og dens konsekvenser. Du får derfor en forskningsbaseret undervisning med en grundig indføring i de tvivlsspørgsmål, de nye regler kan give anledning til i praksis, og som du skal være opmærksom på i forbindelse med rådgivning af ægtefæller ved oprettelse af ægtepagt samt ved tvister om bodeling ved separation, skilsmisse og død.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
På kurset får du en grundlæggende indføring i de nye regler og eksempler på de tydeligste forskelle på de nye og de gamle regler på området. Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og sætte dit præg på dagens indhold.

Hvem er deltagerne?

Jurister, der arbejder med familieret, dvs. primært advokater, advokatfuldmægtige, dommere og dommerfuldmægtige samt ansatte i statsforvaltningen.

Gyldig efter- og videreuddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Kurset opfylder som udgangspunkt betingelserne for obligatorisk efter- og videreuddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Kravet er dog, at deltagerne selv skal kunne dokumentere, at uddannelsen har relevans for eget faglige virke.

Dine undervisere

Caroline Adolphsen og Eva Naur er lektorer i familie- og arveret på Aarhus BSS og har mange års erfaring med undervisning i familieretlige emner. De har sammen med Irene Nørgaard skrevet den seneste udgave af bogen Familieret, hvor de gennemgår de nyeste regler på området. Bogen anvendes som lærebog for faget familieret på AU.

Program

09:00-09:15: Det nye skilsmissesystem

09:15-09:45: Nye begreber

09:45-10:15: De nye særejeformer

10:15-10:30: Pause

11:00-12:00 De nye særejeformer, fortsat

12:00-12:45: Frokost

12:45-14:00: Krav mellem ægtefællerne

14:00-14:15: Pause

14:15-15:15: Huller og uklarheder

15:15-15:45: Det endelige opgør

15:45-16:00: Afrunding

Praktiske oplysninger

Kurset tager afsæt i den nye ægtefællelov og forarbejderne hertil samt i bogen ’Familieret’, 3. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.


Andre har også kigget på...