Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk Aarhus BSS HR Executives Business Brunch 18. december

Digital Transformation - Business Brunch

Mennesker. Produkter. Teknologi. Organisation. Digital omstilling er ikke bare en it-udfordring, men en organisations-udfordring. 

Kom med til Business Brunch på Aarhus BSS den 18. december, hvor du kan møde vores forskere og undervisere på området og få input til din virksomheds udfordringer i forhold til digital transformation.

Program:


Kl. 8.30

Morgenmad, velkomst, kort præsentation af Aarhus BSS og rammesætning for formiddagen (v/René Rohrbeck, professor og Associate Dean for Corporate Relations)

Kl. 8.45

Rundt om bordet – hvem er vi, og hvorfor er vi her i dag? (v/René Rohrbeck)

Kl. 9.00

Hvordan lykkes virksomheder med digital transformation? (v/ Børge Obel, professor og centerleder for det interdisciplinære center for organisationsdesign (ICOA))

  • Fra et historisk og forskningsmæssigt perspektiv – hvorfor rammer det her så netop i disse år?
  • Hvilke risici? Og hvilke omstillinger?
  • Hvem er lykkedes godt med digital transformation og hvorfor?
  • Hvad sker der om 5 år? Om 10 år?
  • Kommer der en modreaktion?
 
Kl. 9.15

Medarbejderne skal drive den digitale transformation (v/Jacob Eskildsen, institutleder, Institut for Virksomhedsledelse)

  • Hvilke udfordringer giver det HR-afdelingerne, at de pludselig skal finde nye typer/opkvalificere medarbejdere?
  • Er der eksempler på virksomheder, der har løst det her godt?
  • Hvad siger forskningen – er det blot at ansætte et par skarpe digitale hoveder, eller hvad skal man som virksomhed overveje, før man starter rekrutteringen?
Kl. 9.30

Workshop (præsenteret v/René Rohrbeck)

  • Workshop spm. 1: Hvad er den største udfordring i din virksomhed i forhold til digital transformation?
  • Workshop spm. 2: Hvilke kompetencer ser du, at I kommer til at mangle i de kommende år ift. digital transformation?  
  • Workshop spm. 3: Hvilke(n) teknologi(er) ser du som den største barriere/løftestang for, at I forbliver konkurrencedygtige?
Kl. 10.45 Kort opsamling (v/Thomas Hvergel Jensen/René Rohrbeck)
Kl. 11.00 Tak for i dag