Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk

Kurser og netværk

Her finder du det aktuelle udbud af kurser og konferencer ved Aarhus BSS.

Tilmeld dig vores mailingliste for at modtage nyheder og invitationer til fremtidige arrangementer.

Strategi, ledelse, kommunikation og markedsføring


Prisstrategi - værdibaseret prisfastsættelse

Kom med når Aarhus BSS afholder det populære endagskursus i "Prisstrategi – værdibaseret prisfastsættelse". På kurset får du den nyeste viden og konkrete værktøjer til at profitoptimere ved at arbejde bevidst med din virksomheds prisstrategi.

 • Prisstrategi - værdibaseret prisfastsættelse
  Kursus i Aarhus den 27. oktober 2017. Pris: Kr. 5.400 ekskl. moms.
  Kursus i København den 24. november 2017. Pris: Kr. 6.240 ekskl. moms. 
  Priserne er inkl. kursusmateriale og forplejning.

Business Model Sophistication

Are you aware of your opportunities?

For good reasons, the focus of succesful firms is on their core business, their key customers, new trends and technical developments, and changes in the business context. But what about the many opportunities beyond that? Have you systematically checked them?

Strategi med succes

Hvad bør I have fokus på i jeres strategi, og hvordan får I lagt en strategi, som passer til både jeres mål, ressourcer og omgivelser? Bliv skarpere på det og på dine ledelsesmæssige nøgleopgaver i strategiarbejdet, når Aarhus BSS i september 2017 afholder kurset ”Strategi med succes”.

 • Strategi med succes
  To-dages-kursus i Aarhus torsdag den 26. oktober og torsdag den 2. november 2017
  Pris: Kr. 10.500 ekskl. moms og inkl. materialer og forplejning

Forandringsledelse og forandringskommunikation

God kommunikation er kernen i enhver forandringsproces, hvad enten vi taler om planlagte eller tvungne forandringer, f.eks. som følge af en krise. For at forandringer skal lykkes, skal de bl.a. give mening for de ansatte. Det kræver særlig fokus på kommunikation, medinddragelse og evnen til at lytte til medarbejdere og omgivelser. Det lyder enkelt, men er langt sværere, end man lige tror! For alle er medkommunikatører under forandringer: ledere, mellemledere og medarbejdere, og de udlægger og forstår forandringer og budskaber forskelligt. Samtidig spejler man sig som ansat i omgivelsernes (f.eks. mediernes) opfattelse af sin organisation, ligesom man selv som ansat fortæller om og fortolker forandringsprocesser for sine omgivelser. Men hvordan gør man så? Det forsøger dette kursus at give nogle svar på med udgangspunkt i den nyeste forskning på området.

Organisationsdesign i praksis

På dette kursus vil vi konceptualisere organisationer som bestående af indbyrdes afhængige undergrupper eller medarbejdere, der hver har deres eget mål, men som har behov for at koordinere deres indsats for at opnå et fælles resultat.

Vi vil bruge organisationsdesignteori til systematisk at analysere, hvordan en organisation fungerer, og hvordan den bedst kan designes for at implementere en given strategi.

I Aarhus torsdag den 9. november 2017
Pris: 5.400 kr. ekskl. moms, men inkl. forplejning og materiale

Investor relations

Sæt kryds i kalenderen, når Aarhus BSS den 5. og 6. oktober 2017 gennemfører kurset Investor Relations - Tiltræk og fasthold kapital med strategisk kommunikation. Kurset belyser processer, platforme og udfordringer ved Investor Relations (IR) ud fra et strategisk kommunikativt perspektiv. For at sætte IR i en aktuel strategisk kommunikationskontekst tager kurset afsæt i de seneste internationale teorier og klassiske kommunikationsmodeller, og der inddrages ligeledes bl.a. nyere danske cases.

I Aarhus 5 og 6. oktober 2017
Pris: 10.500 kr. ekskl. moms, men inkl. forplejning og materiale

Strategi i offentlige organisationer

Strategi er i stigende grad blevet en central opgave for ledere og ansatte i offentlige organisationer. Dette skyldes bl.a. en lang række reformer, der i stigende grad har gjort, at offentlige organisationer har fået mere autonomi, mere fokus på performance-baserede budgetter samt mere konkurrencebaserede omgivelser. Men samtidig er der en meget stor variation i, hvordan forskellige offentlige organisationer er påvirket af disse ændringer. Herudover er der stadig nogle særlige forhold omkring offentlige organisationer, der adskiller dem fra private bl.a., at målet ikke er at opnå profit.

I Aarhus 22 og 23. november 2017
Pris: 10.500 kr. ekskl. moms, men inkl. forplejning og materiale

Strategisk indkøb

I de senere år er indkøb i mange virksomheder blevet brugt som et middel til at skabe besparelser på den direkte indkøbspris. Værktøjer som Category Management, Spend Analysis, Low Cost Country Sourcing, On-Line-Reverse Auctions og forhandling har været udbredte. Dette kursus tager hul på en ny generation af strategisk indkøb, som bygger på involvering og samarbejde med virksomhedens vigtigste leverandører. Målet er at skabe værdi for virksomheden ved at bruge leverandører til at øge virksomhedens konkurrenceevne via strategisk leverandørledelse og forbedret performance på kritiske parametre som Total Cost, Process Innovation, produkt-/ydelsesinnovation, Sustainable Sourcing og Supply Risk Management. Det er ikke nok at sikre lave priser på leverandørers produkter, services og ydelser – virksomheden er nødt til at skabe adgang til leverandørens strategiske ressourcer, såsom viden, teknologi og nøglemedarbejdere.

I Aarhus 7. november 2017
Pris: 5.400 kr. ekskl. moms, men inkl. forplejning og materiale

Projektledelse


Adaptiv projektledelse

Den adaptive tilgang til projektledelse er en overbygning på de traditionelle projektledelsesdiscipliner, men hvor der arbejdes med alternative discipliner, hvor inspirationen kommer fra andre faggrupper. Den adaptive tilgang er nødvendig for at være i stand til at løse fremtidens projekter, som er langt mere komplekse. Kurset fokuserer på at skabe forståelse for, hvordan adaptiv projektledelse kan suppleres med klassisk projektledelse.

I Aarhus 10. og 11. oktober 2017
Pris: 10.500 kr. ekskl. moms, men inkl. forplejning og materiale


Bestyrelsesuddannelse


Uddannelse for bestyrelsesformænd

En uddannelse til nuværende og kommende bestyrelsesformænd i unoterede selskaber. Formanden er helt afgørende for bestyrelsens værdiskabelse. Derfor behandles alle emner med formandsbrillerne på og med afsæt i formandens personlighedsprofil.

Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV)

Uddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i SMV’er og til ejerledere, der ønsker indsigt i og redskaber til at anvende bestyrelsens ressourcer og kompetencer bedst muligt.

Temamøde: Succes med eksport i SMV’er

Eksport kan være afgørende for at kunne øge afsætningen af virksomhedens produkter og dermed væksten og skabe en større afsætning i SMV’er. Mange SMV’er har fortsat et uudnyttet eksportpotentiale, som bestyrelsen kan være med til at dyrke. Men hvad skal der til, for at virksomheden kan blive en successfuld eksportvirksomhed? Det spørgsmål har professor Philipp Schröder og CEO Thomas Klausen svarene på.

 • Temamøde: Succes med eksport i SMV’er
  Mandag den 14. august 2017 Kl. 15.00-19.30 (inkl. let anretning)
  Aarhus BSS, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V

  Pris inkl. let anretning 850 kr. ekskl. moms, 20 % rabat til deltagere på bestyrelsesuddannelserne, Aarhus BSS

Virksomhedstilrettede kurser


Skræddersyede forløb

Aarhus BSS tilbyder også skræddersyede kurser og uddannelsesforløb af én eller flere dages varighed inden for fagområderne strategi, ledelse, økonomi, markedsføring, jura, it og kommunikation. Dette er særligt relevant, hvis en større gruppe ledere/medarbejdere ønsker et fælles kompetenceløft.


Enkeltfag på master- og diplomniveau


Enkeltfag

Du kan læse enkeltfag indenfor følgende fagområder: strategi, ledelse og organisation, økonomi, markedsføring og kommunikation, jura samt enkeltfag på bachelor- og kandidatstudier.

Kontakt

Lone Damsgaard

Kursuskoordinator

Pernille Hjorth Nielsen

AC-fuldmægtig
M
H bygn. 2610, 318
P +4587152361
P +4521841124