Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Kurser og netværk

Kurser og netværk

Her finder du det aktuelle udbud af kurser og konferencer ved Aarhus BSS.

Tilmeld dig vores mailingliste for at modtage nyheder og invitationer til fremtidige arrangementer.

Strategi, ledelse, kommunikation og markedsføring


Prisstrategi - værdibaseret prisfastsættelse

Kom med når Aarhus BSS afholder det populære endagskursus i "Prisstrategi – værdibaseret prisfastsættelse". På kurset får du den nyeste viden og konkrete værktøjer til at profitoptimere ved at arbejde bevidst med din virksomheds prisstrategi.

  • Prisstrategi - værdibaseret prisfastsættelse
    Kursus i Aarhus den 23. juni eller den 27. oktober 2017. Pris: Kr. 5.400 ekskl. moms. Kursus i København den 2. juni eller den 17. november 2017. Pris: Kr. 6.240 ekskl. moms. Priserne er inkl. materialer og forplejning.

Forandringsledelse og forandringskommunikation

God kommunikation er kernen i enhver forandringsproces, hvad enten vi taler om planlagte eller tvungne forandringer, f.eks. som følge af en krise. For at forandringer skal lykkes, skal de bl.a. give mening for de ansatte. Det kræver særlig fokus på kommunikation, medinddragelse og evnen til at lytte til medarbejdere og omgivelser. Det lyder enkelt, men er langt sværere end man lige tror! For alle er medkommunikatører under forandringer: ledere, mellemledere og medarbejdere, og de udlægger og forstår forandringer og budskaber forskelligt. Samtidig spejler man sig som ansat i omgivelsernes (f.eks. mediernes) opfattelse af sin organisation, ligesom man selv som ansat fortæller om og fortolker forandringsprocesser for sine omgivelser. Men hvordan gør man så? Det forsøger dette kursus at give nogle svar på med udgangspunkt i den nyeste forskning på området.

Organisationsdesign i praksis

På dette kursus vil vi konceptualisere organisationer som bestående af indbyrdes afhængige undergrupper eller medarbejdere, der hver har deres eget mål, men som har behov for at koordinere deres indsats for at opnå et fælles resultat.

Vi vil bruge organisationsdesignteori til systematisk at analysere, hvordan en organisation fungerer, og hvordan den bedst kan designes for at implementere en given strategi.

I Aarhus torsdag den 9. november 2017
Pris: 5.400 kr. ekskl. moms, men inkl. forplejning og materiale

Miljø- og energiret


Grundlæggende miljø- og energiret

Miljø- og energiret er specialdiscipliner, der forudsætter en indsigt i og forståelse for de grundlæggende retlige rammer såvel i dansk ret, som i EU-retten og international ret. Kursusforløbet vil gøre det nemmere for dig at forstå og finde frem til de relevante retskilder, og du vil blive bedre til at skabe overblik og vurdere forskellige hensyn


Bestyrelsesuddannelse


Uddannelse for bestyrelsesformænd

En uddannelse til nuværende og kommende bestyrelsesformænd i unoterede selskaber. Formanden er helt afgørende for bestyrelsens værdiskabelse. Derfor behandles alle emner med formandsbrillerne på og med afsæt i formandens personlighedsprofil.

 

 

 

Bestyrelsesuddannelse med fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV)

Uddannelsen retter sig mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i SMV’er og til ejerledere, der ønsker indsigt i og redskaber til at anvende bestyrelsens ressourcer og kompetencer bedst muligt.


Virksomhedstilrettede kurser


Skræddersyede forløb

Aarhus BSS tilbyder også skræddersyede kurser og uddannelsesforløb af én eller flere dages varighed inden for fagområderne strategi, ledelse, økonomi, markedsføring, jura, it og kommunikation. Dette er særligt relevant, hvis en større gruppe ledere/medarbejdere ønsker et fælles kompetenceløft.


Enkeltfag på master- og diplomniveau


Enkeltfag

Du kan læse enkeltfag indenfor følgende fagområder: strategi, ledelse og organisation, økonomi, markedsføring og kommunikation, jura samt enkeltfag på bachelor- og kandidatstudier.

Kontakt

Lone Damsgaard

Kursuskoordinator

Pernille Hjorth Nielsen

AC-fuldmægtig
M
H bygn. 2610, 318
P +4587152361
P +4521841124