Du er her: Aarhus BSS Samarbejde Arrangementer Job Shadow

Job Shadow

Job Shadow er et tilbud til alle kandidatstuderende om at ”skygge” en medarbejder en hel arbejdsdag i en virksomhed. Du får en enestående mulighed for at præsentere dit job og din arbejdsplads for en kandidatstuderende. Du giver den studerende et indblik i din hverdag og i dine arbejdsopgaver, og får mulighed for at fortælle, hvad der skal til for at klare netop dit job. Ved at deltage på sidelinjen får den studerende inspiration til sit kommende arbejdsliv og hjælp til at træffe vigtige beslutninger omkring karrieren.

Job Shadow er også din mulighed for at introducere en  måske kommende kollega til din virksomhed. Bemærk dog, at Job Shadow er helt uforpligtende for begge parter.

NB: Job Shadow er under udvikling og vil desværre ikke blive tilbudt i foråret 2018. Vi forventer at præsentere Job Shadow i et nyt koncept i efteråret 2018.


Hvad kræver det af dig at deltage?

Formålet er, at den studerende følger dig på en helt almindelig arbejdsdag. Som udgangspunkt kræver det derfor ikke noget særligt at deltage. Du skal dog så vidt muligt planlægge en dag,  der giver den studerende et bredt indblik i dine arbejdsopgaver og kendskab til din virksomhed.

Du bør også tage højde for, at der på dagen ikke er fortrolige møder e.l., hvor det er problematisk at have en studerende med. Men vi håber dog generelt på, at du er åben og svarer på spørgsmål fra den studerende i løbet af dagen. Og du er selvfølgelig meget velkommen til at benytte lejligheden til også at få indblik i den studerendes verden.

Hvem deltager?

Vi rekrutterer primært medarbejdere og virksomheder blandt vores alumner (tidligere studerende), men også blandt andre virksomheder i karrierecenterets netværk. Efter tilmeldingsfristen for virksomheder, vil du her på siden finde de tilmeldte personer/jobfunktioner, som de studerende vil få mulighed for at følge.

Kandidatstuderende på Aarhus BSS får muligheden for at ansøge om at deltage i projektet – det vil sige danske og internationale studerende fra studieretninger inden for erhvervsøkonomi, erhvervskommunikation, jura, økonomi, psykologi og statskundskab.

Hvordan bliver man matchet?

Når ansøgningsfristen er udløbet, matcher vi studerende med de alumner og andre medarbejdere i virksomheder, der har tilmeldt sig programmet. Dermed sikrer vi, at begge parter får det optimale ud af at deltage i Job Shadow.

Når vi har matchet dig med en kandidatstuderende, sender vi jer begge en mail med vigtige informationer og kontaktoplysninger på hinanden.

Mulighed for Job Shadow i flere dage eller med flere studerende samtidigt

Du er velkommen til at aftale med den studerende, at Job Shadow skal forløbe over mere end en dag, hvis du har lyst til og mod på det. Du er også meget velkommen til at have mere end én studerende med på samme dag.