Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Organisation Dekanatet

Dekanatet

Dekanatet på Aarhus BSS består af dekan, prodekan for uddannelse og prodekan for forskning, samt en gruppe af rådgivere. Dekanen og prodekanerne udgør fakultetets daglige ledelse og har det overordnede ansvar for fakultetets økonomi og drift. Desuden sætter de kursen for Aarhus BSS, så denne er i overensstemmelse med fakultetets mission.

På dekanatets ugentlige møder adresseres aktuelle spørgsmål af betydning for fakultetet. Administrationschefen ved Aarhus BSS deltager også i dekanatsmøderne for at sikre, at der opretholdes et effektivt samarbejde med det administrative center.

Medlemmer af dekanatet:

Per Andersen
Prodekan for uddannelse
 


Per Baltzer Overgaard
Prodekan for forskning og talentudvikling


Medarbejdere i dekansekretariatet:

Peder Østergaard
Prodekan med særlige opgaver
(ex officio)


Anja Zimmerdahl Hansen
Chefrådgiver
Sekretariatsleder


Line Fristrup Andreasen
Rådgiver
Uddannelse 


Lone Sannemann Jacobsen
Rådgiver
Internationale akkrediteringer


Azra Zukanovic
Rådgiver
Strategi, forskning og erhvervsrelationer


Birgitte Langsted
Rådgiver
Jura


Pernille Mortensen
Sekretær