Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Nyheder vis

Ny uddannelse for bestyrelsesformænd lanceres i Aarhus

Formandens rolle som leder af bestyrelsen kræver særskilt fokus. Derfor lancerer Aarhus BSS en uddannelse specifikt til formændene. Helt rigtigt at gøre mener bestyrelsesnetværk, formænd og rekrutteringsfolk.

06.03.2017 | Andreas G. Jensby

Aarhus BSS ved Aarhus Universitet lancerer en ny specialuddannelse for bestyrelsesformænd. Uddannelsen er et intensivt forløb på tre dage, hvor alle emner behandles med formandsbrillerne på og med afsæt i formandens personlighedsprofil.

”Formanden er helt afgørende for bestyrelsens værdiskabelse. Han/hun skal sikre, at bestyrelsen har fokus på de rigtige emner og at tiden bruges effektivt, men også at bestyrelsen fungerer internt og at samspillet med direktionen og ejerne fungerer. Hvis ikke bestyrelsen er et dynamisk team, skabes der ingen værdi. De faglige kompetencer er ikke nok i sig selv. Det er en helt særlig disciplin at være formand, og det handler i høj grad om ledelse og ens personlighed. Derfor udbyder vi nu en uddannelse, hvor alt ses fra formandens stol.”

Det fortæller professor Mette Neville, som sammen med adjungeret professor, Kromann Reumert-advokat Carsten Fode står bag den nye uddannelse.

Springbræt for erfarne bestyrelsesmedlemmer

Hos executive search-firmaet TRANSEARCH, som rekrutterer ledere til virksomheder og bestyrelser, flugter den nye formandsuddannelse, ifølge CEO og partner Henrik Brabrand, godt med bestyrelsestendenserne i disse år. Både på godt og ondt.

”Ansvaret for løbende at justere og tilføre nye kompetencer til bestyrelsen ligger tungt hos formændene. Dels skal de kunne kigge fremad og være strategiske, sætte det rigtige hold og tage de svære snakke, og dels har udbredelsen af bestyrelsesforsikringer medført amerikanske tilstande, hvor man nemt kan få en sag på halsen, hvis man ikke har handlet korrekt. Det er en ny situation og et nyt ansvar, som formanden skal kunne håndtere,” forklarer han.

Med rekrutteringsbrillerne på ser han også perspektiver i den nye uddannelse.

”Det er vores erfaring fra dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer, at mange gør sig tanker om formandsrollen, og jeg tror, at den nye uddannelse kan blive et godt springbræt for alle dem, som tænker, at formandsposten er næste skridt.”

Bestyrelsesformænd må udvikle sig i takt med verden

Claus Astrup-Larsen, som er formand i Danmarks største bestyrelsesnetværket ASNET Board og selv har siddet for bordenden i mange bestyrelser, hilser den nye uddannelse velkommen.

”Bestyrelsers succes går i stigende grad via formænd, der er fremsynede og ved, at verden hele tiden ændrer sig, og at de må udvikle deres egne kompetencer for at følge med. Det er det samme i sportens verden, hvor de professionelle konstant træner for at blive bedre. Det er derfor, de skaber resultater,” siger han.

Hos ASNET er man påpasselig med, hvilke bestyrelsesuddannelser man anbefaler til sine medlemmer. Ifølge Claus Astrup-Larsen er der kun 3-4 uddannelser i Danmark, som kvalificerer sig. For ham betyder det meget, at der står et universitet bag.

”Vi er meget opmærksomme på kvaliteten og udbyderne af de her uddannelser, så vi får dygtige bestyrelsesfolk ud i virksomhederne. Det er paradoksalt, at du, bortset fra i den finansielle sektor, kan arbejde i en bestyrelse uden dokumenterede kvalifikationer og potentielt lave store ulykker, men skal du skifte en stikkontakt i hjemmet, kræver det en autoriseret elektriker,” fortsætter han.

Selv de dygtigste formænd udfordres af udviklingen

Aarhus BSS har i flere år udbudt en bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV’er, og bl.a. derigennem er det blevet tydeligt, hvor vigtigt en rolle formanden spiller, forklarer Carsten Fode, som selv er bestyrelsesformand for flere selskaber i SMV-segmentet foruden ARoS Kunstmuseum og medansvarlig for den nye formandsuddannelse.

”Selv dygtige bestyrelsesformænd kan have blinde pletter eller blive overrumplet af fx den digitale udvikling, som lige nu skyller ind over verden. Det hører vi ofte historie om. Det stiller krav til, at man som formand løbende holder sine kompetencer og sit udsyn opdateret,” siger Carsten Fode.

Fakta: Hvad rummer bestyrelsesuddannelsen for formænd?

Den nye bestyrelsesuddannelse for formænd retter sig til nuværende og kommende formænd i unoterede selskaber. Formandsuddannelsen sætter bl.a. fokus på:

  • Bestyrelsesformanden som leder. Herunder formandens egen personprofil, de psykologiske mekanismer i bestyrelseslokalet, forudsætningerne for at bestyrelsen kan fungere som et team, hvordan formanden får det bedste ud af hver enkelt medlem, samspillet med direktionen og ejerne, formandens rolle i konflikter såvel i bestyrelsen som i ejerkredsen m.v. Også formandens eksterne rolle over for f.eks. banken, eller i forbindelse med kriser og pressehåndtering belyses.
  • Sammensætning af bestyrelsen. Herunder sammensætningen af relevante kompetencer, såvel personlige som faglige og rekruttering af nye medlemmer.
  • Formanden som skaber af et effektivt bestyrelsesarbejde.  Herunder etablering af et godt årshjul, forretningsorden, forberedelse og en dynamisk dagsorden, som engagerer og involverer hele bestyrelsen.
  • Bestyrelsesevaluering. Hvorfor og hvordan evaluerer man bestyrelsesarbejdet, hvilke værktøjer findes der og hvordan følger formanden op på evalueringen?

> Læs mere om den nye uddannelse for bestyrelsesformænd på bestyrelsesformand.au.dk

Aarhus BSS