Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Nyheder vis

En international teamplayer

Andrea Carugati er netop blevet udnævnt til ny professor på MGMT. Den 6. april afholder han sin tiltrædelsesforelæsning på instituttet med titlen: A systemic view of IT and organisations: From individual activities to sector wide modernisations.

28.03.2017 | Sinne Brand Jakobsen & Julia Rolsted Stacey

Professor Andrea Carugati. Foto: Julia Rolsted Stacey.

Når Andrea Carugati afholder sin tiltrædelsesforelæsning på Institut for Virksomhedsledelse torsdag d. 6. april er det naturligvis ham og hans forskning, der er i centrum. Og Andrea er da også med rette tilfreds med sine mange års forskning og spændende resultater inden for IT anvendelse i organisationer. Alligevel er det vigtigt for ham at understrege, at hans forskning ofte er et resultat af en fælles indsats og et tæt samarbejde med både virksomheder og kolleger i ind- og udland.

”Meget af min forskning er resultatet af en holdindsats,” fortæller han. ”Selvfølgelig kræver forskning også, at man er individualist, og at man dygtiggør sig inden for sit felt, men man kan ikke gøre det hele selv. Jeg har haft mange gode samarbejder – også med forskere i udlandet – og man kan lære meget af hinanden og opnå flotte resultater ved at udnytte hinandens styrker.”

Qua Andreas store internationale netværk har der været mange prominente gæster forbi Institut for Virksomhedsledelse. For eksempel Paula Jarzabkowski, Wanda Orlikowski, Samer Faraj, Robert Austin og Walter Fernandez. På den måde ønsker Andrea at give især sine yngre kolleger på instituttet lejlighed til at danne personligt bekendtskab med internationalt anerkendte forskere.

Fra enkelt virksomhed til hel branche

Andrea Carugati er oprindeligt fra Italien, men færdiggjorde sin ph.d. inden for ingeniørvidenskab på DTU. Derefter arbejdede han på Université Catholique de Lille i Frankrig indtil 2007, hvor han blev ansat på Institut for Virksomhedsledelse. Her forsker han primært i, hvilken betydning IT har for en virksomheds udvikling, og i hvordan IT-systemer kan sprede sig til en hel branche. For Andrea er det meget vigtig at forstå dette fra et systemisk perspektiv, altså hvordan en teknologi, en organisation og en branche udvikler sig over tid. I løbet af sin karriere har han været involveret i mange spændende projekter, men i forelæsningen vil han fremlægge konkrete eksempler, som har haft særlig betydning for hans forskning:

”Jeg og mine kolleger fulgte gennem flere år en proces i en virksomhed, der udviklede deres eget IT- system,” fortæller Andrea. ”Og hvad der startede som et individuelt projekt for virksomhed, viste sig at ramme et behov hos mange virksomheder. Systemet endte derfor med at blive en markedssucces, og virksomheden endte med at sælge software, selv om den slet ikke var i IT branche.”

Eksemplet her kommer fra et plejehjem, hvor Andrea altså så, hvordan en teknologi udviklet til ét plejehjem endte med at blive brugt på 110 plejehjem. Det er ikke særlig tit, at plejehjem er med til at identificere et IT-behov, og det er derfor en meget spændende case, fortæller han.  I en anden case fulgte Andrea udviklingen af et helt enkelt IT-system, der blev udviklet til at skulle hjælpe med at indkøbe foder til kvæg. Siden blev systemet meget mere komplekst og styrer i dag en online supply chain med tusindevis af mælkeproducenter.

De mange cases Andrea har været involveret i har bidraget til at identificere et forskningsområde som stadig er ved at etablere sig, og som Andrea kalder for IT Modernisation: det fænomen og den proces, hvormed en virksomhed dikterer en IT-applikation til mange andre virksomheder. IT Modernisation vil være Andreas forskningsområde i fremtiden. 

Den vigtige relation til virksomheder

Andreas forskning er i høj grad case-baseret, og han er derfor både glad og taknemmelig over, at så mange virksomheder åbner dørene for ham.

”Vi ville ikke kunne forske, hvis ikke vi fik lov at komme ind i virksomhederne,” fortæller Andrea. ”Og vi har altid fået positive tilbagemeldinger fra diverse samarbejdspartnere. De får værdi fra os, når de tager sig tid til at samarbejde med os, og vi får data til vores forskning. Det er et win-win samarbejde.”

Andrea er studieleder for efteruddannelsen Master i IT og har herigennem adgang til et stort antal organisationer. Hans tætte kontakt til virksomhederne giver ham et stort indblik i, hvad der virkeligt rører sig i organisationerne, hvilket igen giver inspiration til nye forskningsemner. For ham er det altafgørende, at der er et godt samarbejde mellem forskningsverdenen og erhvervslivet, fortæller han:

”Jeg bliver rigtig glad, når jeg oplever, at ideer fra min undervisning gennemføres i projekter i de virksomheder, som deltager i uddannelsen. Jeg lægger desuden stor vægt på at lytte til virksomhedernes behov, når jeg underviser, og jeg tilpasser undervisningen til de problemstillinger som indgår i virksomhedernes optik.”

Privat er Andrea gift med Pernille Smith, som også er forsker på Institut for Virksomhedsledelse. Sammen har de to børn.

Læs om tid og sted for forelæsningen her

Navne