Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Nyheder vis

Aarhus BSS i samarbejde i Randers

Sammen med Randers Kommune, Erhverv Randers og non-profit organisationen Sparringspartnerne lancerer Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Juridisk Institut ved Aarhus BSS nu et målrettet forløb med fokus på vækst for ejerledere i mindre virksomheder i Randers.

19.12.2017 | Michael Schrøder

Foto: Colourbox.com. Grafik: Simon Andersen Nørredam

Samarbejdsprojektet ”Vækstledelse for fremtiden” er et intensivt udviklingsforløb for 25 virksomheder i halvandet år med fokus på, hvordan man som leder kan identificere og realisere virksomhedens vækstpotentiale.

Projektet er en videreudvikling af en vækstmodel, som tidligere er afprøvet af 24 SMV’er i et tre-årigt forskningsprojekt, som Center for SMV stod bag sammen med Nykredit og PwC (Vidensforum.dk).

Centeret bringer dermed nye konkrete og anvendelige ledelsesværktøjer og -principper ind i projektet. Centeret er også ansvarlig for kvaliteten og relevansen af den nye viden, der skabes i projektet. Forløbet udbydes til 25 små og mellemstore virksomheder i Randers.

”Vores forskning viser, at der er et kæmpe uudnyttet vækstpotentiale gemt i SMV-virksomheder, og at et stærkt og løbende fokus på ledelse- og organisationsudvikling, forretningsudvikling og finansiel udvikling styrker muligheden at lykkes med en vækstambition. Den viden vil vi bruge til at gøre de 25 ejerledere endnu bedre til at skabe vækst i en hurtigt omskiftelig verden præget af teknologi og digitalisering,” siger professor Mette Neville, centerleder for Center for Små og Mellemstore Virksomheder ved Aarhus BSS.

”Projektet vil tilføre ny viden om, hvordan man bedst kan understøtte ejerledere i at realisere en konkret vækstambition. Den nye viden skabes bedst i samarbejde med de SMV’er, der skal bruge den,” siger Mette Neville.

Borgmester i Randers, Claus Omann Jensen, glæder sig over samarbejdet.

”Det er meget vigtigt, at vi som kommune bestræber os på at lave projekter sammen med erhvervslivet, som vi ved virker. Og det er ligeså vigtigt, at metoderne og resultaterne i et erhvervsfremmeprojekt kan bruges efterfølgende af andre, så det kommer flere virksomheder til gavn. Jeg er overbevist om, at det her SMV-projekt kommer til at leve op til de krav,” siger Claus Omann Jensen.

Fakta om projekt Vækstledelse for fremtiden:

  • Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Randers Kommune, Erhverv Randers, Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus BSS og Organisationen Sparringpartnerne.
  • 25 virksomheder gennemgår et intensivt forløb med fokus på vækst, hvor et team af forskere og eksperter sammen med virksomheden laver en analyse af leder, forretningsmodel, forretningsmiljø og den finansielle værdiskabelse for at identificere vækstpotentialet og identificere virksomhedens og lederens styrker og svagheder i forhold at kunne realisere vækstambitionen.
  • Gennem løbende sparring fra tilknyttede eksperter og erfarne virksomhedsledere understøttes ejerlederens arbejde med at realisere vækstambitionen.
  • Ejerlederne deltager i fem læringsmoduler, hvor de får nyeste viden og redskaber indenfor temaer, der kan understøtte deres ledelse af vækst
  • Der skabes netværksgrupper, som mødes mellem modulerne.
  • Hele forløbet følges forskningsmæssigt for at skabe ”viden, der virker” til gavn for SMV-segmentet og erhvervsfremmesystemet.
  • Projektet har et budget på godt 2,8 mio. kr. Randers Kommune finansierer med 1,5 mio. kr. størstedelen af projektet. Herudover er projektet finansielt støttet af Nykredit, Region Midtjylland og Innovationsnetværket Brandbase. 

Vækstledelse for fremtiden


Erhverv og økonomi