Du er her: Aarhus BSS Om Aarhus BSS Ledige stillinger Videnskabelige stillinger

Videnskabelige stillinger

Adjunkt/lektor(ing.) til Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS 1020379

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, oplever stor vækst og søger derfor én eller flere undervisere til ingeniørområdet.

Stillingen er på fuld tid (37 timer) og til besættelse pr. 1. marts 2019 eller efter aftale – vi venter gerne på den rette.

Jobbeskrivelse
Som adjunkt(ing)/lektor(ing) vil du primært være tilknyttet Business Development Engineer-studiet (BDE), der trods sin titel har dansk som undervisningssprog. Din tid vil være fordelt mellem undervisning og vejledning på BDE og til tider på vores andre uddannelser.

BDE-studiet er kendetegnet ved særdeles engagerede og initiativrige studerende, hvor dagligdagen – ud over undervisning – byder på masser af spændende teknologiske udviklingsprojekter, ofte i samarbejde med et meget engageret underviserteam/forskningsmiljø og et stort antal virksomheder. Jobbet indebærer en stor grad af frihed og ikke mindst mulighed for at præge ens dagligdag og karriere. Jobbet omfatter ligeledes pædagogisk efteruddannelse samt mulighed for at indgå i teamet omkring instituttets iværksættermiljø Business Factory.

De studerende på BDE-studiet starter på uddannelsen med en forståelse og interesse for teknologi, som styrkes i løbet af deres studie, samtidig med at de opbygger et kendskab til forretningsudvikling. Vi søger derfor en kollega, der brænder for at undervise i en ingeniørmæssig kontekst i spændingsfeltet mellem teknologi og forretning – med primært fokus på det teknologiske.

Det er således vigtigt, at du har erfaring med ét eller flere af følgende fagområder:
- Mekanik
- Konstruktion
- Materiale- og fremstillingslære
- Simulering (CFD, termisk, structure)
- CAD, f.eks. SolidWorks

Dine kvalifikationer
Den optimale kandidat til jobbet har en relevant civilingeniøruddannelse samt minimum 3 års relevant erfaring (alternativt en diplomingeniøruddannelse med solid erhvervserfaring, gerne suppleret med løbende efteruddannelse). En ph.d.-uddannelse er også kvalificerende. Da undervisningen på uddannelsen foregår på dansk, er det et krav, at du kan begå dig på dansk både mundtligt og skriftligt.

Afhængig af tidligere erfaring og kvalifikationer vil ansættelse ske som enten adjunkt(ing) eller lektor(ing).

Hvem er vi?
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ligger i det forretningsorienterede og iværksættervenlige Herning. Instituttet fokuserer på business- og ingeniørområdet og har et stærkt fokus på virksomhedssamarbejder. I 2017 var mere end 450 studerende involveret i projekter i mere end 250 virksomheder, der omfatter både SMV’er og førende globale virksomheder. Vores studentervæksthus Business Factory startede 19 nye virksomheder i 2017.

Besøg vores hjemmeside for mere information: http://btech.au.dk/.

Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte viceinstitutleder Jan Laursen, Tlf.: +45 6162 0208, E-mail: janl@btech.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Margrethe Arnbjerg, Tlf.: +45 8715 2174, E-mail: rma@au.dk

Arbejdssted
Arbejdsstedets adresse er Birk Centerpark 15, 7400 Herning

KvalifikationskravAnsættelse som adjunkt forudsætter kandidat- eller ingeniøruddannelse samt tre års relevant praktisk erfaring eller erhvervet ph.d.-grad. Kvalifikationsniveauet for lektorer skal svare til det, der opnås på grundlag af en 3-årig ansættelse som adjunkt, men vil også kunne være opnået på anden måde.
Det er et krav for at opnå varig ansættelse som lektor ved Aarhus BSS, at ansøgeren forud for ansættelsen har gennemført fakultetets kursus i vejledning samt fakultetets kursus i blended Learning Go Online, ved Center for Undervisning og Læring. Har ansøgeren ikke gennemført kurserne inden ansættelsen, vil ansættelsen blive betinget af, at kurserne gennemføres inden for fem år.
Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til cirkulære om overenskomst for akademikere i staten
.
Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.
Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
- Ansøgning
- Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
- Eksamensbevis
- Evt. Undervisningserfaring kan med fordel dokumenteres ved fremsendelse af en undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her
- Der kan også vedlægges en publikationsliste hvor op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Det bemærkes, at ved påberåbte arbejder, hvortil der er medforfattere, skal der medfølge en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet.
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.
Ansættelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb.
Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.
Søg stillingen her

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

30.01.2019
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.