Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Holdundervisere i Strafferet ved Juridisk Institut, Aarhus BSS 978323

Ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, er et antal stillinger som undervisningsassistent/studenterinstruktor på bacheloruddannelsen ledige til besættelse pr. 1. september 2018.

Fagområde
Strafferet og straffeproces.

Stillingens indhold
Undervisningen finder sted i perioden primo september til ultimo november. Stillingen omfatter 50 konfrontationstimer inkl. spørgetimer på hold med retning af 3 sæt øvelsesopgaver. Der afholdes 1-2 møder med den fagansvarlige.

Undervisningens tidsmæssige placering fremgår af undervisningsplanen, som foreligger ultimo juni. Det er ikke muligt at tage individuelle hensyn.

Hvem er vi
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på www.law.au.dk

Kontakt
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutsekretær Pia Schytz, tlf. 87164823, e-mail: pias@law.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, tlf.: 8715 2174, e-mail: rma@au.dk

Yderligere information
Studenterinstruktorstillinger kan søges af ældre studerende. Ansøgere, som har bestået den juridiske bacheloruddannelse, vil blive foretrukket.

Hvis man er involveret i andre undervisnings- eller manuduktionsaktiviteter bedes det oplyst i ansøgningen.

KvalifikationskravUndervisningsassistent:

Ansøgerne skal have opnået en kandidatgrad eller tilsvarende uddannelse på kandidatniveau.

Studenterinstruktor:

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

FormaliaUndervisningsassistent:

 • Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om timelønnet undervisning (undervisningsassistenter).
 • Ansøgningen skal vedlægges, kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
 • Studenterinstruktor:

 • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og SUL (studenterundervisere).
 • Ansøgningen skal vedlægges studieindskrivningsbekræftelse samt karakterudskrift.
 • I ansøgningen bedes du tydeligt markere hvilken stillingstype du søger.

 • Materiale der ikke kan uploades sammen med ansøgningen kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være Aarhus BSS HR & Ph.d.i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.
 • Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
 • Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  06.06.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.