Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Adjunktur ved Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut - 977875

Ved Center for Rusmiddelforskning, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet er en 3-årig stilling som adjunkt ledig til besættelse fra 1. september 2018 eller snarest derefter. 

Adjunkturet indgår i et større forsknings- og udviklingsprojektprojekt, finansieret af Velux Fonden, som skal undersøge stofmiljøer og indsatser i forhold til disse miljøer tre forskellige steder i København. Forsknings- og udviklingsprojektet består af en brugerundersøgelse og en undersøgelse af forskellige aktørers arbejde med stofbrugere, herunder politi, sociale myndigheder og psykiatri. Adjunkturet skal bidrage til begge undersøgelser. Adjunkturets arbejdsfunktioner vil bl.a. involvere udførelse af feltarbejde i de tre undersøgelsesområder og semi-strukturerede interviews med stofbrugere, socialarbejdere, sundhedsprofessionelle og rusmiddelbehandlere. Projektet er inspireret af teorier om stofbrugeres risikomiljøer (’risk-environments’), men vil også inddrage andre teoretiske og analytiske vinkler. Ansøgere med erfaring i at udføre feltarbejde og kvalitative undersøgelser samt med viden og erfaring med rusmiddelforskning i forhold til stofmiljøer vil blive foretrukket.

Yderligere oplysning om stillingen rettes til Esben Houborg, tlf. 20 57 23 42, e-mail: eh.crf@psy.au.dk 

Kvalifikationskrav: Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. 
 
Hvem er vi
På Center for Rusmiddelforskning udfører vi samfundsvidenskabelig forskning inden for rusmiddelfeltet. Vores forskningsprojekter omhandler behandling, forebyggelse, politik og rekreativt forbrug. Vi forsker i både legale og illegale rusmidler. Centeret er tværvidenskabeligt og de ansatte har baggrund i bl.a. antropologi, psykologi, sociologi, jura og folkesundhed. Vores opgave er at etablere og gennemføre forskningsprojekter, undervise, formidle viden om alkohol- og stofmisbrug, og samarbejde med nationale aktører på området samt internationale forskningsinstitutioner. Du kan læse mere om Center for Rusmiddelforskning på www.crf.au.dk

Center for Rusmiddelforskning er en del af Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet.
Psykologisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Psykologisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer.

Du kan læse mere om Psykologisk Institut på: http://psy.au.dk 

Arbejdsstedet er: Bartholins Alle 10, 8000 Aarhus C
Normal021falsefalsefalseDAX-NONEX-NONE


Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

13.06.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.