Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Eksterne lektorer ved Institut for Virksomhedsledelse 976556

Ved Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus BSS, Aarhus Universitet er to stillinger som ekstern lektor ledige til besættelse pr. 1. september 2018. Ansættelsen er 3-årig, og det konkrete antal timer samt opgaver aftales forud for hvert semester.

  • Den ene stilling består primært i undervisning i faget Business Process and Transformation Management (SAP related) på den erhvervsøkonomiske kandidatuddannelse samt eksamination ved fagets mundtlige eksaminer. Undervisningen er som udgangspunkt placeret i efterårssemestret. Hertil kan komme andre relevante undervisnings- og vejledningsopgaver. Kontaktperson til denne stilling er lektor Per Svejvig psve@mgmt.au.dk, tel: +20824493
  • Den anden stilling består primært i undervisning på engelsk af valgfaget Social Marketing på BA- uddannelsen i Marketing and Management Communication, inklusiv afvikling af den tilhørende skriftlige eksamen. Hertil kan komme andre lignende undervisnings-, eksamensaktiviteter og/eller vejledningsopgaver på BA eller kandidatniveau. Kontaktperson er professor Anne Ellerup Nielsen, aen@mgmt.au.dk, tel: +4528921798.
Den successfulde kandidat demonstrerer stor teoretisk viden og praktisk erfaring inden fagområderne markedskommunikation, organisations- og ledelseskommunikation, og stakeholder kommunikation.

Arbejdssted
Institut for Virksomhedsledelse
Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V
Kvalifikationskrav
Ansættelse som ekstern lektor forudsætter at vedkommende har kvalifikationer på kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia
  • Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter.
  • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere.
  • Ansøgningen skal vedlægges kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
  • Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
  • Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være afdelingen i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

05.06.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.