Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Studenterinstruktor i Statsforfatningsret på Juridisk Institut, Aarhus BSS 975774

Ved Juridisk Institut er et antal stillinger som studenterinstruktor på bacheloruddannelsen ledige til besættelse pr. 1. september 2018.

Fagområde
Fagområdet er Statsforfatningsret.

Stillingens indhold
Studenterinstruktorerne skal selvstændigt forestå undervisning i det nævnte fag.

Stillingen omfatter 45 timers (à 2½ løntime) undervisning incl. spørgetime.
Undervisningen foregår på hold med 3 undervisningstimer pr. uge. Faget udbydes i efterårssemestret på 1. år af bacheloruddannelsen.

Undervisningens tidsmæssige placering fastlægges endeligt af Studienævnet, og det er ikke muligt at tage individuelle hensyn. Det endelige undervisningstidspunkt fremgår af undervisningsplanen, som foreligger medio juni.

Hvem er vi
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på www.law.au.dk

Kontakt
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Michael Hansen Jensen, tlf. 8716 5936, e-mail: mhj@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, tlf.: 8715 2174, e-mail: rma@au.dk

Dine Kvalifikationer
Studenterinstruktorstillinger kan søges af ældre studerende. Ansøgere, som har bestået den juridiske bacheloruddannelse, vil som udgangspunkt blive foretrukket, men også andre studerende opfordres til at søge.

Der lægges ved udvælgelsen særlig vægt på de hidtil opnåede karakterer.
Ansøgningen vedlægges dokumentation for hidtil opnåede karakterer og angivelse af vægtet karaktergennemsnit på den juridiske bacheloruddannelse.

Arbejdssted
Arbejdsstedet er Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C

Kvalifikationskrav Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.06.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.