Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger teknisk chef 974778

Vil du være med til at understøtte den strategiske campusudvikling og samtidig levere driftssikker service inden for det tekniske område på Aarhus BSS? Er du løsningsorienteret, og kan du lede din egen afdeling med dygtige medarbejdere og teamledere – og samtidig indgå i fakultetets og universitetets tværfaglige ledelsesgrupper?

Vi søger en ny teknisk chef til Aarhus BSS Bygningsservice.

Driftssikker og strategisk teknisk chef

Spændende og udfordrende stilling med ansvar for den daglige drift og udvikling af bygningsområdet og de øvrige tekniske områder i tæt samspil med fakultetets institutter samt øvrige enheder på fakultetet og universitetet.

Som teknisk chef kommer du til at stå i spidsen for fakultetets bygningsservice. En vigtig opgave er således at lede en stor afdeling med både teknisk og administrativt personale, der har til opgave at udvikle og vedligeholde vores flotte universitetsbygninger og udearealer samt sikre tværgående koordinering og optimere udnyttelsen af bygninger og lokaler med henblik på at sikre et godt studie- og arbejdsmiljø.

Udover sikker drift bliver et væsentligt omdrejningspunkt de kommende år at understøtte den strategiske og fysiske campusudvikling. Du skal i den forbindelse indgå engageret i diverse projekter med ombygning og renovering samt sikre et godt samarbejde med kolleger på universitetet og med eksterne rådgivere og leverandører.

Vi søger derfor en teknisk chef, som med sine visioner og faglige kompetencer, sit strategiske fokus, sin ledererfaring og ikke mindst sine stærke relationelle kompetencer finder gode løsninger på mulige og umulige problemstillinger.

Aarhus BSS Bygningsservice

Aarhus BSS Bygningsservice er et af funktionsområderne i fakultetets administrative center og varetager den daglige drift, vedligehold, rengøring og servicering af bygninger og udearealer på Aarhus BSS, både i Aarhus og i Herning.

Aarhus BSS Bygningsservice har samlet set 96 medarbejdere, som både tæller gartnere, rengøringsmedarbejdere, servicemedarbejdere, håndværkere, maskinmestre og AC-medarbejdere. Medarbejderne er delt op i otte teams fordelt på tre driftsområder, som hver især dagligt ledes af en teamleder, der refererer til den tekniske chef. Universitetets gartnerafdeling refererer direkte til den tekniske chef.

Du kan læse mere om Aarhus BSS her http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/ og Aarhus Universitet her http://www.au.dk/om/

Opgaver og ansvar

Som vores tekniske chef indgår du i det administrative lederteam på Aarhus BSS, bestående af de øvrige seks funktionschefer samt administrationschefen, som du refererer til. Du indgår samtidig i den faglige, tværgående ledergruppe på universitetet.

Du har personaleansvar og ansvar for afdelingens løn- og driftsbudget. Du skal i den forbindelse holde MUS med afdelingens teamledere og gartnerteamet samt sikre kompetenceudvikling af afdelingens medarbejdere.

Opgaverne omfatter således bl.a. at:
-Planlægge, udvikle og indgå aktivt i løsningen af de daglige bygningsdriftsopgaver
-Styrke og bidrage til løsning af tværgående opgaver på AU
-Indgå aktivt i arbejdsmiljøorganisationens arbejde
-Implementere evt. fysiske rokader
-Deltage i diverse projekter om renovering og ombygning
-Deltage i og understøtte den strategiske campusudvikling

Kvalifikationer og kompetencer

Du har en relevant teknisk uddannelsesbaggrund som fx arkitekt, diplom-/civilingeniør, bygningskonstruktør eller lignende på tilsvarende niveau. Du har flere års erhvervserfaring fra lignende job og gerne fra en politisk styret organisation, og du har en bred viden inden for bygningsområdet. Du har erfaring inden for ledelse af mange forskellige medarbejdergrupper og gerne med ledelse gennem teamledere.

Det falder dig naturligt både at kunne kommunikere med ledere og medarbejdere i organisationen. Du har synlig og tydelig gennemslagskraft, der sammen med en pragmatisk tilgang og sund fornuft bidrager til at finde bæredygtige og visionære løsninger. Du evner at navigere i en kompleks organisation, og du skal i høj grad have lyst til at forstå og indgå i den sammenhængende administration og service på hele fakultetet.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en fuldtidsstilling med løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem finansministeriet og akademikere i staten (indplacering som chefkonsulent) eller anden relevant overenskomst. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2018 eller snarest muligt derefter.

Arbejdsstedet er Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C med tilhørende lokationer.

Ansøgning og kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret administrationschef Anne Bækby Johansen, telefon 29 42 85 08, e-mail abj@au.dk eller til teknisk chef Eigil Jensen, telefon 40 37 21 88, e-mail eje@au.dk.

Stillingen søges online via linket nederst på denne side. Ansøgning og CV sendes senest den 23. maj 2018.

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder og kandidater, som går videre til anden runde, deltager i en ledervurdering. Samtaler forventes afholdt i uge 23 (1. samtale) og uge 25 (2. samtale). Samtalerne gennemføres af et bredt sammensat ansættelsesudvalg med administrationschefen som formand.

Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

23.05.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.