Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Ekstern lektor i Juridisk teori, metode og videnskab (retslære) på deltidsuddannelsen ved Juridisk Institut, Aarhus BSS 974474

Ved Aarhus BSS, Juridisk Institut er et eksternt lektorat i Juridisk teori, metode og videnskab (retslære) ledigt pr. 1. august 2018. Stillingen er tidsbegrænset, og ansættelse sker normalt for tre år, evt. med mulighed for forlængelse.


Stillingens indhold


Stillingen består i undervisning i faget Juridisk teori, metode og videnskab (retslære) på deltidsuddannelsen. Juridisk teori, metode og videnskab omfatter det, der med et gammeldags udtryk kaldes retsdogmatik, dvs. emner og temaer der har betydning på tværs af de forskellige juridiske fag og discipliner, f.eks. retskildelære, lovfortolkning og domsanalyse.

Undervisningen er placeret på deltidsuddannelsens modul 2. Der undervises i efterårssemesteret, og faget udgør 20 konfrontationstimer med 3,5 times forberedelse, i alt 70 timer. Der undervises på hold, som udgangspunkt 5 gange a 4 timer. Undervisningen på deltidsuddannelsen foregår i aftentimerne samt enkelte lørdage. Herudover kan stillingen indebære, at der skal rettes opgaver i forbindelse med afholdelse af eksamen. Det samlede timeantal pr. år kan derfor udgøre omkring 100 timer. 


Kontakt

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor, dr.jur. Jens Evald tlf. 8716 5743, e-mail: je@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, tlf.: 8715 2174, e-mail: rma@au.dk  


Hvem er vi

Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på www.law.au.dk


Arbejdssted og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerne.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter at vedkommende har kvalifikationer på kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia
 • Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter.
 • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere.
 • Ansøgningen skal vedlægges kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
 • Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
 • Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være afdelingen i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.
 • Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  31.05.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.