Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Undervisningsassistent i familie- og arveret på Juridisk Institut, Aarhus BSS (genopslag) 973906

Ved Aarhus BSS, Juridisk Institut genopslås et antal stillinger som undervisningsassistent i familie- og arveret ledigt pr. 1. august 2018. Stillingen er tidsbegrænset, og ansættelse sker normalt for tre år, evt. med mulighed for forlængelse. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for hvert semester. Der kan ikke garanteres undervisning i hvert semester. Der må påregnes 68 konfrontationstimer i efteråret 2018 samt opgaveretning svarende til cirka 54 timer.

Stillingens indhold

Stillingen består primært i holdundervisning i faget familie- og arveret på jurastudiets første semester. Arbejdsopgaverne kan desuden bestå i at rette opgaver i forbindelse med den løbende undervisning.

Undervisningens tidsmæssige placering fastlægges endeligt af Studienævnet, og det er ikke muligt at tage individuelle hensyn. Det endelige undervisningstidspunkt meddeleles senere.

Kontakt

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Caroline Adolphsen på tlf.nr. 8716 5479, e-mail ca@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, tlf.: 8715 2174, e-mail: rma@au.dk

Arbejdssted

Arbejdsstedet er Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C

Kvalifikationskrav

Ansøgerne skal have opnået en kandidatgrad eller tilsvarende uddannelse på kandidatniveau.

Formalia

  • Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om timelønnet undervisning (undervisningsassistenter).
  • Ansøgningen skal vedlægges, kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
  • Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
  • Materiale der ikke kan uploades sammen med ansøgningen kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være Aarhus BSS HR & Ph.d. i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

17.05.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.