Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Studenterinstruktorer i Grundlæggende Formueret 973556

Ved Juridisk Institut er et antal stillinger som studenterinstruktor på bacheloruddannelsen ledige til besættelse pr. 1. september 2018.

Undervisningen i Grundlæggende Formueret er placeret i efterårssemesteret på 3. år af bacheloruddannelsen (5. semester).


Stillingens indhold

Undervisningen består af en overordnet introduktion til formueretten (ca. 14 konfrontationstimer). Desuden består undervisningen af retning og gennemgang af 4 opgavesæt.

Undervisningen gennemføres som holdundervisning med ca. 30 studerende pr. hold.

Stillingen omfatter ca. 22 konfrontationstimer (heraf op til 8 timer opgavegennemgang), svarende til ca. 55 arbejdstimer inkl. forberedelse. Hertil kommer retning af skriftlige opgaver, der også aflønnes.

Der afholdes løbende koordineringsmøder mellem studenterinstruktorerne og fastansatte formueretsundervisere. Deltagelse i koordineringsmøder aflønnes med 2 timer pr. møde.

Undervisningens tidsmæssige placering fastlægges endeligt af Det Juridiske Studienævn, og det er ikke muligt at tage individuelle hensyn. Det endelige undervisningstidspunkt vil fremgå af undervisningsplanen, som foreligger medio juni.

Samtaler afholdes den 9. og 10. juli 2018.


Kontakt


Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til adjunkt Astrid Millung-Christoffersen på tlf.: 8716 5909 eller e-mail: amillung@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, tlf.: 8715 2174, e-mail: rma@au.dk


Dine kvalifikationer

Studenterinstruktorstillingerne kan søges af ældre jurastuderende, der har bestået 3. år af bacheloruddannelsen. Hvis man er involveret i andre undervisnings- eller manuduktionsaktiviteter, bedes det oplyst i ansøgningen.

Kvalifikationskrav

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

02.07.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.