Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Adjunkt/lektor(ing) til Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus BSS (genopslag) 972980

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger én eller flere undervisere til forretningsingeniørområdet.

Stillingen er på fuld tid (37 timer) og til besættelse pr. 1. august 2018 eller efter aftale.


Jobbeskrivelse

Som adjunkt/lektor(ing) vil du primært være tilknyttet Business Development Engineer-studiet (BDE), der trods sin titel har dansk som undervisningssprog. Din tid vil være fordelt mellem undervisning og vejledning på BDE og til tider på vores andre uddannelser.

De studerende på BDE-studiet påbegynder uddannelsen med en forståelse og interesse for teknologi, som styrkes i løbet af deres studie, samtidig med at de opbygger et kendskab til forretningsudvikling. Vi søger derfor en kollega, der brænder for at undervise i en ingeniørmæssig kontekst i spændingsfeltet mellem teknologi og forretning. Det er således vigtigt, at du har erfaring med ét eller flere af følgende fagområder:

• Fysisk produktudvikling (f.eks. konstruktion, mekanik, materialelære, simulering, industrielt design)
• Digital produktudvikling (f.eks. kunstig intelligens, maskinlæring, web/app-programmering, ERP, analytiske løsninger)
• Ledelse og innovation (f.eks. strategisk ledelse, projektledelse, organisationsteori, personlig kompetenceudvikling, SCM)
• Innovation og iværksætteri (f.eks. entreprenørskab, innovationsledelse, konceptudvikling)
• Numeriske og matematiske metoder i relation til ingeniørmæssige fagligheder


Dine kvalifikationer

Den optimale kandidat til jobbet har en relevant civilingeniøruddannelse samt minimum 3 års relevant erfaring (alternativt diplomingeniøruddannelse med stærk erhvervserfaring, gerne suppleret med løbende efteruddannelse). Det vil være en fordel, hvis du har undervisningserfaring på minimum bachelorniveau. Da undervisningen på uddannelsen foregår på dansk, er det desuden et krav, at du kan begå dig på dansk både mundtligt og skriftligt. 

Afhængig af tidligere erfaring og kvalifikationer vil ansættelse ske som enten adjunkt(ing) eller lektor(ing).


Hvem er vi?


Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ligger i det forretningsorienterede og iværksættervenlige Herning. Instituttet fokuserer på business- og ingeniørområdet og har et stærkt fokus på virksomhedssamarbejder. I 2017 var mere end 450 studerende involveret i projekter i mere end 250 virksomheder, der omfatter både SMV’er og førende globale virksomheder. Vores studentervæksthus Business Factory startede 19 nye virksomheder i 2017.
 
Besøg vores hjemmeside for mere information om Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på: http://btech.au.dk/


Yderligere information


Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte viceinstitutleder Jan Laursen, Tlf.: +45 6162 0208, E-mail: janl@btech.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Margrethe Arnbjerg, Tlf.: +45 8715 2174, E-mail: rma@au.dk


Arbejdssted


Arbejdsstedets adresse er Birk Centerpark 15, 7400 Herning.


Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter kandidat- eller ingeniøruddannelse samt tre års relevant praktisk erfaring eller erhvervet ph.d.-grad. Kvalifikationsniveauet for lektorer skal svare til det, der opnås på grundlag af en 3-årig ansættelse som adjunkt, men vil også kunne være opnået på anden måde f.eks. gennem erhvervserfaring.

Det er et krav for at opnå varig ansættelse som lektor ved Aarhus BSS, at ansøgeren forud for ansættelsen har gennemført fakultetets kursus i vejledning samt fakultetets kursus i blended Learning – Go Online, ved Center for Undervisning og Læring. Har ansøgeren ikke gennemført kurserne inden ansættelsen, vil ansættelsen blive betinget af, at kurserne gennemføres inden for fem år.

 

Ansættelsesgrundlag

Ansættelse sker i henhold til cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen

 

Ansøgningsprocedure

Når du søger denne stilling skal nedenstående vedlægges: 

•Ansøgning

•Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder, herunder fx barselsorlov

•Eksamensbevis

•Evt. undervisningserfaring kan med fordel dokumenteres ved fremsendelse af en undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her.

•Der kan også vedlægges en publikationsliste hvor op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Det bemærkes, at ved påberåbte arbejder, hvortil der er medforfattere, skal der medfølge en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet.

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C. 


Ansættelsesprocessen

Efter ansøgningsfristens udløb vurderes ansøgerne, og der udarbejdes en fagkyndig udtalelse. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. 

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

17.05.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.