Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Studenterinstruktorer til Institut for Statskundskab - Erasmus Mundus masteruddannelsen 969253

Ved Institut for Statskundskab, Aarhus BSS opslås fem stillinger som studenterinstruktorer i efterårsmestret 2018 på Erasmus Mundus masteruddannelsen "Journalism, Media and Globalisation". Den internationale master er et samarbejde mellem Statskundskab, Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Institut for Medievidenskab, og vi søger studenterinstruktorer til følgende to fag (begge med international politik og globalisering i centrum):
  • Reporting Global Change (Roger Buch, Danmarks Medie og Journalisthøjskole)
  • Globalisation and World Order (Mette Skak og Tonny Brems Knudsen, Institut for Statskundskab)
De fem studenterinstruktorer skal medvirke ved begge fag, nærmere bestemt "Reporting Global Change" i september (50 timer pr. instruktor) og "Globalisation and World Order" i oktober, november og december (30 timer pr. instruktor). Det første forløb er intensivt, og opgaverne består i at lægge op til og lede diskussioner på små hold, samt at hjælpe studenterne med deres egne oplæg. På det andet forløb fortsætter studenterinstruktorerne med de samme hold, men opgaven er nu at understøtte studenternes træning i opgaveskrivning, hvilket sker gennem feedbacks på miniessays samt en prøveopgave. Det forudsættes, at ansøgerne er villige til at deltage i koordinerende møder vedrørende undervisningens tilrettelæggelse og planlægning. 
 
Ansættelsesperioden vil være 1.9.2018 – 31.1.2019. Det må påregnes, at der er obligatoriske møder og kurser. Studerende, der ansættes ved semestrets start, vil blive ansat som timelønnede studenterinstruktorer. Der vil ikke kunne ske ansættelse af færdiguddannede kandidater. Såvel kvinder som mænd opfordres til, at søge stillingerne.
 
Ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger lægges bl.a. vægt på karaktergennemsnittet for beståede eksaminer, studieforløb og resultater på uddannelsen set i relation til de fag, der skal undervises i, tidligere erfaringer som hjælpelærer samt eventuelle andre undervisningserfaringer eller erfaringer fra internationale studiemiljøer. Ansøgeren opfordres til kort at redegøre for sin motivation for at søge stillingen samt at gøre sig nogle overvejelser vedrørende instruktorfunktionen og forholdet til de studerende. 
 
Der gøres opmærksom på, at der ikke kan tages hensyn til evt. instruktoransættelse ved tildeling af seminarer, ligesom der heller ikke altid vil kunne tages hensyn til seminardeltagelse ved fastlæggelse af instruktorens undervisningstidspunkt. Det påhviler således den enkelte instruktor, i samarbejde med koordinator og studieadministration, at forsøge at planlægge arbejdstiden hensigtsmæssigt i forhold til eget studieforløb. 
 
Eventuelle forespørgsler bedes rettet til: 
Forskningschef Roger Buch, Danmarks Medie og Journalisthøjskole (rb@dmjx.dk) 
Lektor Tonny Brems Knudsen, Institut for Statskundskab (tbrems@ps.au.dk) 
 
Ansøgningen skal vedlægges eksamensbeviser og oplysninger om studieforløb, herunder deltagelse i seminarer og kurser samt oplysninger om eventuel undervisningserfaring. 
 
Svar på ansøgningerne forventes at foreligge medio juni.

Arbejdssted
Arbejdsstedet for Reporting Global Change er Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Olof Palmes Allé 11, 8200 Aarhus N, mens arbejdsstedet for Globalisation and World Order er Bartholins Alle 7, 8000 Aarhus C. 
 

Kvalifikationskrav

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.04.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.