Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Studenterinstruktorer til Statskundskab 969244

Ved Institut for Statskundskab, Aarhus BSS opslås et antal stillinger som studenterinstruktorer i efterårssemestret 2018 på Bacheloruddannelsen, Samfundsfag og Tilvalg samt Bacheloruddannelsen i Politik og økonomi - i fagene:
 
a) Politologisk introduktionskursus, Statskundskab, Samfundsfag og Politik og økonomi
b) Metode I, Statskundskab og Samfundsfag
c) Videnskabsteori, Statskundskab og Samfundsfag
d) Makroøkonomi, Statskundskab, Samfundsfag og Tilvalg
e) Politisk sociologi, Statskundskab, Samfundsfag og Tilvalg
f) Offentlig forvaltning, Statskundskab
g) Offentlig politik, Statskundskab
 
Ansættelsesperioden vil være 30. juli 2018 – 31. januar 2019. Det må påregnes, at der er obligatoriske møder og kurser. Studerende, der ansættes ved semestrets start, vil blive ansat som timelønnede studenterinstruktorer. Der vil ikke kunne ske ansættelse af færdiguddannede kandidater.
 
I indledningen af ansøgningen bedes ansøger tydeligt angive hvilken stilling, der søges. Hvis ansøger ønsker at søge flere af ovennævnte stillinger, skal der angives en tydelig prioritering. I ansøgninger til stillinger med varieret timetalsansættelse bedes det anført, hvorvidt ansættelse i givet fald kun har interesse med et af angivne timetal.
 
Det er kun nødvendigt at indsende én ansøgning. Såvel kvinder som mænd opfordres til at søge stillingerne. 
 
Stillingerne opslås med følgende timetal:
 
a) Politologisk introduktionskursus: 268 timer til undervisning af 1 hold (incl. faglig læringsdag). Der skal undervises 9 hold.
Politologisk introduktionskursus, Politik og økonomi: 268 timer til undervisning af 1 hold (incl. faglig læringsdag) eller 352 timer til undervisning af 2 hold (incl. faglig læringsdag).
b) Metode I: 296 timer til undervisning af 1 hold + metodevagt og 296 timer til undervisning af 2 hold. Der skal undervises 9 hold
c) Videnskabsteori: 208 timer til undervisning af 2 hold, 268 timer til undervisning af 3 hold. Der skal undervises 8 hold.
d) Makroøkonomi: 210 timer til undervisning af 1 hold + lektiecafe, 153 timer til undervisning af 1 hold eller 216 timer til undervisning af 2 hold. Der skal undervises 10 hold.
e) Politisk sociologi: 212 timer til undervisning af 2 hold eller 274 timer til undervisning af 3 hold. Der skal undervises 10 hold.
f) Offentlig forvaltning: 193,50 timer til undervisning af 2 hold. Der skal undervises 2 hold.
g) Offentlig politik: 173,50 timer til undervisning af 2 hold. Der skal undervises 8 hold.
 
Ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger lægges bl.a. vægt på karaktergennemsnittet for beståede eksaminer, studieforløb og resultater på uddannelsen set i relation til det fag, der skal undervises i, tidligere erfaringer som hjælpelærer på et grundkursus samt eventuelle andre undervisningserfaringer. 
 
Specielt for studenterinstruktorer i Metode gælder det, at der til nogle af stillingerne er metodevagtforpligtelse i ca. halvdelen af arbejdstiden. I ansøgningen bedes anført, om man ønsker at søge stillingen med eller uden metodevagtforpligtelse. 
  
For ansøgere til Økonomi lægges endvidere vægt på de opnåede karakterer i nationaløkonomiske fag. Det forventes, at der afholdes ca. 2 ugers studiecafe op til eksamen i Makroøkonomi og re-eksamen i Mikroøkonomi og ca. 1 uge op til re-eksamen i Makroøkonomi. Til stillingerne i økonomi opfordres såvel stud.scient.pol.'er som stud.oecon.'er samt HA-studerende til at søge. 
 
Ansøgeren opfordres til at redegøre for sin motivation for at søge stillingen samt at gøre sig nogle overvejelser vedrørende instruktorfunktionen og forholdet til de studerende. 
 
Det forudsættes, at ansøgerne er villige til at deltage i forelæsninger, koordinerende møder vedrørende undervisningens tilrettelæggelse og planlægning samt deltagelse i opgaveretning efter den enkelte fagkyndige lærers skøn. Et bredt kendskab til statskundskabsstudiet vil være en fordel. 
 
Der gøres opmærksom på, at der ikke kan tages hensyn til evt. instruktoransættelse ved tildeling af seminarer, ligesom der heller ikke altid vil kunne tages hensyn til seminardeltagese ved fastlæggelse af instruktorens undervisningstidspunkt. Det påhviler således den enkelte instruktor, i samarbejde med koordinator og studieadministration, at forsøge at planlægge arbejdstiden hensigtsmæssigt i forhold til eget studieforløb. 
 
Eventuelle forespørgsler bedes rettet til:
a) Lektor Tore Vincents Olsen (Stat og Samf.) og Professor Rune Stubager (PolØk)
b) Lektor Lasse Lindekilde og Adjunkt Troels Bøggild
c) Professor Kasper Lippert-Rasmussen
d) Professor Nina Smith
e) Adjunkt Kristina Bakkær Simonsen
f) Professor Simon Calmar Andersen
g) Lektor Karin Hilmer Pedersen og Lektor Henrik Bech Seeberg
  
Ansøgningen vedlægges eksamensbeviser og oplysninger om studieforløb, herunder deltagelse i seminarer og kurser samt oplysninger om eventuel undervisningserfaring.

Svar på ansøgningerne forventes at foreligge senest medio juni 2018. 

Arbejdssted
Arbejdsstedet er Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C.
 

Kvalifikationskrav

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører, fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere, ved Center for Undervisning og Læring.

Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.04.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.