Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

AC-medarbejdere inden for forskning i offentlig ledelse 956428

Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, søger to AC-medarbejdere til hhv. forskningsformidling og dataindsamling og -behandling. Vi ser gerne ansøgninger fra kandidater både med og uden ph.d.-grad.

Stillingerne er fuldtidsstillinger og oprettes i forbindelse med universitetets satsning på forskning i offentlig ledelse.

Stillingen er placeret hos Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Ansættelsestidspunkt 15. februar 2018 eller snarest derefter (senest 15. juni).


Universitetets satsning på offentlig ledelse

Aarhus Universitet styrker lige nu yderligere forskningen i offentlig ledelse med henblik på at fastholde og udbygge vores stærke position både internationalt og nationalt. Det handler om (1) at skabe sikker viden på internationalt topniveau om effekterne af ledelse, (2) at få denne viden på arbejde i danske kommunale, regionale og statslige organisationer samt (3) at levere ledelsesudviklingsforløb, så ledere på alle niveauer kan styrke deres kompetencer til at bedrive ledelse, der skaber resultater i netop deres organisation. Så store ambitioner kan kun indfries i et stærkt samarbejde mellem forskellige fagligheder, og vi håber, at du har lyst til at være en del af dette hold.

Begge stillinger giver glimrende muligheder for at udvikle forskningsspørgsmål og -metoder inden for studiet af offentlig ledelse og effekterne heraf. Det kan være et springbræt til at udvikle ph.d.-projektforslag, ligesom stillingerne også giver lejlighed til yderligere at udbygge kompetencer vedr. analyser af offentlige og private organisationer, præsentation af disse analyser samt samspil med beslutningstagere og interessenter fra stat, regioner og kommuner. Disse kompetencer vil i høj grad også være relevante i kommende ledelses- og analysestillinger uden for universitetet.


Ansøgernes kvalifikationer

Vi forventer, at ansøgerne har (eller er tæt på at færdiggøre) en kandidatgrad i statskundskab eller et lignende samfundsvidenskabeligt område. Gode samarbejdsevner, ordenssans og omhyggelighed er desuden meget vigtige egenskaber i stillingerne. Stærke analytiske/metodiske evner er dog det allermest afgørende.

(1) Stilling med fokus på forskningsformidling
Forskning i ledelse skaber kun samfundsmæssig værdi, hvis den kommer på arbejde i praksis, og evnerne til at formidle forskning til offentlige ledere og beslutningstagere er essentielle i denne stilling. Arbejdsopgaverne bliver meget udadrettede, så det er vigtigt, at formidlingsevnerne hos ansøgerne er i top. Kendskab til ledelsesforskning er en stor fordel, men det vægtes endnu højere, at ansøgerne evner at kommunikere forskning klart og motiverende i forhold til mange forskellige typer modtagere.

(2) Stilling med fokus på dataindsamling og -bearbejdning
Arbejdsopgaverne er særligt at understøtte såvel dataindsamling som databehandling, og vi forventer derfor meget stærke kompetencer inden for såvel kvantitativ som kvalitativ videnskabelig metode. 


Hvem er vi?

Institut for Statskundskab er et af seks institutter på Aarhus BSS, som er et af fire fakulteter på Aarhus Universitet.

Institut for Statskundskab lægger vægt på at have en dynamisk og fleksibel forsknings- og undervisningsprofil, der er kendetegnet ved pluralisme og åbenhed. Vi har et ambitiøst forsknings- og undervisningsmiljø med ca. 90 akademiske medarbejdere og 50 ph.d.-studerende.

Instituttets forskning repræsenterer forskellige discipliner og metoder inden for statskundskaben. Dette gør, at vi kan fokusere på nye fænomener, så snart de dukker op i den nationale og internationale politiske arena, og at vi kan bidrage aktivt til udviklingen af disciplinen. Vi lægger også vægt på at kommunikere vores forskningsresultater til det politisk-administrative system og til offentligheden generelt.

Se http://ps.au.dk for flere informationer om Institut for Statskundskab.


Kontakt

Kontakt professor Lotte Bøgh Andersen (lotte@ps.au.dk) for mere information om såvel opgaver som indplacering i universitetets forskningssatsning på ledelse.

Hvis du har brug for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål om rekrutteringsprocessen, kan du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, rma@au.dk telefon 87152174.


Arbejdssted og vilkår

Bartholins Allé 7, 8000 Aarhus C.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten (AC-overenskomst) eller anden relevant overenskomst. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

31.01.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.