Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Ekstern lektor i Retslære 932324

Ved Aarhus BSS, Juridisk Institut, er et antal eksterne lektorater i Juridisk teori, metode og videnskab (Retslære) ledige pr. 1. december 2017. Stillingerne er tidsbegrænsede, og ansættelse sker normalt for tre år, evt. med mulighed for forlængelse. Timetal aftales med instituttet forud for hvert semester. Der kan ikke garanteres timer i hvert semester.    
 
Stillingens indhold
Stillingen består i opgaveretning i forbindelse med prøveeksamen og den skriftlige eksamen i faget Juridisk teori, metode og videnskab (Retslære) på den juridiske bacheloruddannelses 2. år. 
 

Kvalifikationer
Ansættelse som opgaveretter i Retslære forudsætter en cand.jur.- eller cand.merc.jur.-uddannelse.
 

Yderligere information
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Jens Evald tlf. 8716 5743, e-mail: je@law.au.dk. 
 

Arbejdssted
Arbejdsstedet er Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter at vedkommende har kvalifikationer på kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Formalia

  • Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter.
  • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere.
  • Ansøgningen skal vedlægges kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed.
  • Ansøgning samt bilag sendes online via nedenstående link.
  • Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være afdelingen i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer, som er anført i den mail, du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.10.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.