Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Studenterinstruktorer i statsforfatningsret 901951

Ved Juridisk Institut er et antal stillinger som studenterinstruktor på bacheloruddannelsen ledige til besættelse pr. 1. september 2017.

Fagområde

Statsforfatningsret.

Stillingens indhold

Studenterinstruktorerne skal selvstændigt forestå undervisning i det nævnte fag.

Stillingen omfatter 45 timers undervisning inkl. spørgetime (à 2½ løntime). Undervisningen foregår på hold med 3 undervisningstimer pr. uge. Faget udbydes i efterårssemestret på 1. år af bacheloruddannelsen.

Undervisningens tidsmæssige placering fastlægges endeligt af Studienævnet, og det er ikke muligt at tage individuelle hensyn. Det endelige undervisningstidspunkt fremgår af undervisningsplanen, som foreligger medio juni.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Michael Hansen Jensen, tlf. 8716 5936, e-mail: mhj@law.au.dk.

Kvalifikationskrav

Studenterinstruktorstillinger kan søges af ældre studerende. Ansøgere, som har bestået den juridiske bacheloruddannelse, vil som udgangspunkt blive foretrukket, men også andre studerende opfordres til at søge.

Der lægges ved udvælgelsen særlig vægt på de hidtil opnåede karakterer.

Ansættelsen vil være betinget af, at ansøgeren har gennemført, eller i begyndelsen af ansættelsesperioden gennemfører fakultetets kursus om holdundervisning for instruktorer/studenterundervisere ved Center for Undervisning og Læring.

Formalia

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

08.06.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et moderne, fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 42.500 studerende og 11.500 medarbejdere og har et årligt budget på 6,3 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.