Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Adjunkt/Lektor (Ing.) 901818

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet, søger en eller flere undervisere til forretningsingeniørområdet – og specifikt til Business Development Engineer (BDE)-studiet.

Stillingen er på fuldtid (37 timer) og til besættelse pr. 1. august 2017 eller snarest derefter.

Jobbeskrivelse

BDE-studiet har den seneste tid oplevet stor fremgang i studenteroptaget, hvorfor vi søger nye engagerede kolleger, der brænder for at undervise i en ingeniørvidenskabelig kontekst. Som underviser på BDE-studiet kommer du til at indgå i et yderst erfarent, engageret og samarbejdsvilligt team, der, i tæt dialog med de meget innovative studerende og erhvervslivet, skal sikre studiets fortsatte store succes.

De studerende kommer med en forståelse og interesse for teknologi, som styrkes i løbet af deres studie samtidig med, at de opbygger deres forretningsforståelse. Du skal derfor have lyst til at arbejde i spændfeltet mellem teknologi og forretning.

Arbejdet består af undervisning (herunder vejledning af projekter) – primært/udelukkende på dansk - i ét eller flere af følgende fagområder:

•Konstruktion
•Materialelære
•Simulering
•Mekanik
•Produktudvikling
•Industrielt design
•SCM / Operations management
•Erhvervspsykologi / personlig kompetenceudvikling
•Projektledelse / teamudvikling og -building
•Matematik (dog ikke det primære arbejdsområde)

Dine kvalifikationer

Den optimale kandidat til jobbet har en relevant civilingeniøruddannelse (alternativt diplomingeniør med stærke erhvervserfaringer – gerne suppleret med løbende efteruddannelse). Det vil være en fordel, hvis du har undervisningserfaring på minimum bachelorniveau.

Afhængigt af tidligere erfaring og kvalifikationer vil ansættelse ske som enten adjunkt (Ing.) eller lektor (Ing.).

Yderligere information

Besøg vores hjemmeside for mere information om Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på: http://btech.au.dk/

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte viceinstitutleder Jan Laursen, Tlf.: +45 6162 0208, E-mail: janl@btech.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Marie Hedegaard Fagerlund, Tlf.: +45 8715 3551, E-mail: mhf@au.dk

Arbejdssted

Arbejdsstedets adresse er Birk Centerpark 15, 7400 Herning.
Kvalifikationskrav
Ansættelse som adjunkt forudsætter kandidat- eller ingeniøruddannelse samt tre års relevant praktisk erfaring eller erhvervet ph.d.-grad. Kvalifikationsniveauet for lektorer skal svare til det, der opnås på grundlag af en 3-årig ansættelse som adjunkt, men vil også kunne være opnået på anden måde f.eks. gennem erhvervserfaring.
Det er et krav for at opnå varig ansættelse som lektor ved Aarhus BSS, at ansøgeren forud for ansættelsen har gennemført fakultetets kursus i vejledning samt fakultetets kursus i blended Learning Go Online, ved Center for Undervisning og Læring. Har ansøgeren ikke gennemført kurserne inden ansættelsen, vil ansættelsen blive betinget af, at kurserne gennemføres inden for fem år.
Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.
Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.
Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
Ansøgning
Curriculum Vitae
Eksamensbevis
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her.
Der kan også vedlægges en publikationsliste hvor op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Det bemærkes, at ved påberåbte arbejder, hvortil der er medforfattere, skal der medfølge en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet. Denne blanket kan bruges til formålet
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.
Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb.
Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

20.05.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.