Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

STUDENTERSTUDIEVEJLEDER TIL JURA - Aarhus BSS Studier - Aarhus Universitet - 900352

Bliv studenterstudievejleder ved Jura - et job, der styrker din profil gennem ansvar og en menneskelig vinkel

Aarhus BSS Studier

Aarhus BSS Studier har ca. 70 medarbejdere, som arbejder med undervisnings- og eksamens-administration, studievejledning og information, studienævnsbetjening, sagsbehandling, kvalitetssikring, akkreditering og ledelsesinformation. Aarhus BSS Studier supporterer fakultetets 6 institutter og indgår i løbende dialog med ledelsen på Aarhus BSS.

Opgaver og ansvar

På studievejledningen er der i alt tre studievejledere, som i fællesskab løser arbejdsopgaver af varierende karakter. Arbejdsopgaverne består hovedsagligt af personlig vejledning, opsøgende vejledning i form af foredrag, mødedeltagelse, koordinerende funktioner og administrativt arbejde.

Arbejdet er meget selvstændigt, men mange opgaver kræves løst i tæt samarbejde med studievejlederkollegerne samt ansatte på studienævnssekretariatet, instituttet og det øvrige universitet.

Det er vigtigt at du motiveres af at opbygge et solidt og bredt kendskab til rammer og regler omkring dit studie – og af at hjælpe dine medstuderende med at forstå og navigere inden for disse.

Faglige kvalifikationer

•Du er åben og tillidsvækkende.
•Du er fleksibel og god til at samarbejde.
•Du er mere end almindeligt interesseret i studiemæssige forhold.
•Du har bestået mindst 1. år af den juridiske bacheloruddannelse.

Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på studieforløb, samt tidligere relevant erhvervsarbejde og socialt og fagligt engagement både på og uden for studiet. Yderligere vil der blive taget hensyn til sammensætningen af den samlede vejledergruppe.

Ansættelsesvilkår og løn

Stillingerne er normeret til 8 timer om ugen, men ansøgeren bør være opmærksom på, at arbejdsbelastningen kan være meget varierende. Aflønning sker i overensstemmelse med gældende overenskomst mellem Studenterundervisernes Landsforbund og Finansministeriet.

Spørgsmål og ansøgning

Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest 5. maj.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Studievejledningen (tlf: 87 16 52 52). Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

05.05.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.