Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Adjunkt i retsvidenskab 895747

Ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, er en adjunktstilling i retsvidenskab ledig til besættelse. Juridisk Institut har særlig interesse i ansøgere med kvalifikationer inden for miljøret (klimaret) og regulering af bæredygtighed.

Stillingen som adjunkt er en tidsubegrænset tenure track-stilling, hvor den ansatte efter positiv faglig bedømmelse overgår til en lektorstilling inden udgangen af det femte år af ansættelsen. Startdatoen er 1. oktober 2017 eller efter nærmere aftale. Læs mere om tenure track stillinger ved Aarhus BSS.

Jobbeskrivelse

Den der ansættes i stillingen forventes at bidrage væsentligt til instituttets forsknings- og undervisningsmiljø og til fakultetets overordnede forskningsstrategi. Ansøgeren skal, selvstændigt og i samarbejde med andre, bidrage til udviklingen af instituttets fagområde gennem forskning af høj international kvalitet. Den der ansættes i stillingen skal undervise og vejlede studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau, og skal derfor kunne undervise på dansk.

Ansøgeren skal endvidere være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.

Dine kvalifikationer

Ved bedømmelsen af ansøgeren vil der blive lagt vægt på, at ansøgeren har dokumenterede evner for at beskrive, analysere, systematisere og videreudvikle det miljø- og klimaretlige fagområde.

Følgende vil indgå i bedømmelsesgrundlaget:

1. Ansøgerens dokumentation for original videnskabelig produktion på internationalt niveau inden for fagområdet.
2. Ansøgerens dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer.
3. Ansøgerens opfyldelse af de øvrige kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget.

Hvem er vi?

Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække nationale, internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets nationale og internationale indflydelse. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/.

Yderligere information

Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder Tine Sommer, Tlf.: +45 8716 4964, E-mail: ts@law.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Marie Hedegaard Fagerlund, Tlf.: +45 8715 3551, E-mail: mhf@au.dk

Arbejdssted

Arbejdsstedet er Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia

  • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
  • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
  • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet.
  • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger ved Aarhus BSS.
  • Ansøgningen skal vedlægges kopi af eksamensbevis, CV, publikationsliste og en undervisningsportfolio. Op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Det bemærkes, at ved påberåbte arbejder, hvortil der er medforfattere, skal der medfølge en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet.
  • Videnskabelig produktion og andet materiale, der ikke kan oploades sammen med ansøgningen kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være Aarhus BSS HR & Ph.d. i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer som er anført i den mail du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.06.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.