Ledige stillinger

School of Business and Social Sciences

Genopslag: Postdoc til projektet "Impact of pharmaceuticals on the environment" 867426

Ved Juridisk Institut, Aarhus BSS, er en to-årig stilling ledig som postdoc. Stillingen giver ansøgere en spændende mulighed for at blive en del af et nyt forskningsprojekt, ”Pharmaceuticals in the Environment: Legal Solutions Informed by Behavioral Science”. 

Stillingen er ledig fra 1. oktober 2017 eller efter nærmere aftale.
  
Forskningsprojektet

Formålet med projektet “Pharmaceuticals in the Environment: Legal Solutions Informed by Behavioral Science” er at hindre en optrapning af de miljørisici, som er forbundet med bortskaffelse af farmaceutisk affald fra produktion og forbrug af farmaceutiske produkter.
 
Projektet har som fokus at undersøge regulerende foranstaltninger til sikring af ansvarlig håndtering af lægemiddelaffaldsstoffer. Hvad angår produktion, indebærer arbejdet overvejende en gennemgang af lovgivning inden for lægemidler og lægemiddelaffaldsstoffer, mens der i relation til forbrug er behov for ny viden fra adfærdsvidenskaben for at vurdere og foreslå ændringer i lovgivningen vedrørende reguleringsordninger. Det primære forskningsspørgsmål er: Hvordan kan lovgivning med viden fra adfærdsvidenskaben fremme ansvarlig bortskaffelse af lægemiddelaffaldsstoffer, såvel i industrien som i den enkelte husstand? 
 
Jobbeskrivelse
 
Den, der ansættes i stillingen, forventes at bidrage til det overordnede projektformål og vil blive inddraget i dogmatisk forskning inden for EU-lovgivning om affald, miljø og lægemiddelstoffer, indsamling af empiriske data samt andre faser af forskningsprocessen, herunder empirisk dataanalyse, produktion af artikler og den fortsatte udvikling af projektet.
 
Stillingen er forskningsorienteret, men indebærer også undervisningsopgaver. Det betyder, at den, der ansættes i stillingen, forventes at bidrage målrettet til instituttets forsknings- og undervisningsmiljø.
 
Dine kvalifikationer
 
Du har en ph.d.-grad i jura og har erfaring inden for ét eller flere af de følgende områder: Affaldslovgivning, lovgivning om lægemiddelstoffer, miljølovgivning, blandede forskningsmetoder som kombinerer dogmatisk og empirisk forskning. Vi ser gerne, at du har erfaring med empiriske og/eller eksperimentelle juridiske metoder. 
 
Du har et indgående kendskab til engelsk.
  
Om Juridisk Institut

Juridisk Institut er et af syv institutter på Aarhus BSS, et af de fire fakulteter ved Aarhus Universitet. Aarhus BSS forener den erhvervsmæssige og samfundsvidenskabelige forskning og fører dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfundet og erhvervslivet. Som en del af et Top 100 universitet har Aarhus BSS – og herunder Juridisk Institut – opnået de anerkendte AASCB og AMBA akkrediteringer.
 
Med mere end 60 videnskabelige medarbejdere og 15-20 ph.d. studerende har vi et dynamisk, ambitiøst og videnskabeligt mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø. Dertil kommer, at vi specielt fokuserer på at tiltrække internationale forskere og ph.d. studerende til instituttet.
 
Ved Juridisk Institut udfører vi undervisning samt forskning på højt plan inden for centrale områder i dansk, europæisk og international ret. I vores forskning har vi løbende fokus på at øge instituttets internationale gennemslagskraft. Vi stræber efter at udvide og udvikle vore kerneforskningsområder, men sigter også mod at være på forkant med nye juridiske udfordringer i samfundet og erhvervslivet.
 
For nærmere information om Juridisk Institut se venligst law.au.dk
 
Yderligere information

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til postdoc Katerina Peterkova, tlf.: +45 5265 6027, e-mail: katpe@law.au.dk 
 
Nærmere information om instituttet og dets aktiviteter kan fås ved henvendelse til institutleder, professor Tine Sommer, tlf.: +45 8716 4964, e-mail: ts@law.au.dk 
 
Såfremt du har behov for hjælp til upload af din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Marie Hedegaard Fagerlund, tlf.: +45 8715 3551, e-mail: mhf@au.dk
 
Arbejdssted
  
Arbejdsstedet vil være Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.
   
Formalia

  • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
  • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
  • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet.
  • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger ved Aarhus BSS.
  • Ansøgningen skal vedlægges kopi af eksamensbevis, CV, publikationsliste og en undervisningsportfolio. Op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Det bemærkes, at ved påberåbte arbejder, hvortil der er medforfattere, skal der medfølge en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet.
  • Videnskabelig produktion og andet materiale, der ikke kan oploades sammen med ansøgningen kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, bygning 1447, 8000 Aarhus C, og må være Aarhus BSS HR & Ph.d. i hænde senest ved ansøgningsfristens udløb. Det indsendte materiale mærkes med det ID nummer som er anført i den mail du modtager som kvittering for online fremsendelse af ansøgningen.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.05.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.