Du er her: Aarhus BSS Kontakt Pressekontakt Ekspertliste - Folketingsvalg

Ekspertliste - Folketingsvalg 2019

Rune Stubager

Portræt af Rune Stubager

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 2869 3532
Fastnet: 8716 5694
E-mail: stubager@ps.au.dk 

Valg, vælgeradfærd, dansk politik

- Aktuel forskning: Det Danske Valgprojekt; repræsentative vælgerundersøgelser siden valget i 1971 (de enkelte partiers vælgere, vælgervandringer, nye sociale skillelinjer, uddannelsesgrupper, vælgernes klassebevidsthed og forhold til værdipolitik vs. økonomisk politik, løbende opdaterede data på vælgerne)

- Forfatter til "Oprør fra Udkanten - Folketingsvalget 2015

- Generel viden om dansk politik, de enkelte partier, (opbrud i) blokpolitik, valgteknik og regeringsdannelse

- Har rådgivet Folketinget om 2017-ændringen af valgloven (partiernes øgede frihed med hensyn til opstilling af kandidater)

- Nyheder om Rune Stubagers valgforskning:

- Se Rune Stubagers publikationsliste


Michael Bang Petersen

Portræt af Michael Bang Petersen

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 2077 5944
Fastnet: 8715 3682
E-mail: michael@aias.au.dk
Twitter: @M_B_Petersen

Politisk adfærd og fake news

- Forsker i politisk adfærd med afsæt i menneskets evolutionshistorie. Hans forskning viser, hvordan fysik og stenalderhjerne påvirker vælgernes politiske holdninger.

- Har bl.a. vist sammenhæng mellem immunforsvar og holdning til indvandrere - og mellem mænds muskelmasse og politiske holdninger.

- Aktuel forskning: Fake news , politisk had på sociale medier og de psykologiske processer, der ligger bag. Har vist, at falske nyheder spredes bevidst af politiske ekstremister med henblik på at nedbryde det etablerede politiske system.

- Nyheder om Michael Bang Petersens forskning:

- Se Michael Bang Petersens publikationsliste


Helene Helboe Pedersen

Portræt af Helene Helboe Pedersen

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 5129 6674     
Fastnet: 8716 5606
E-mail: helene@ps.au.dk

Politikere og partier

- Forsker i politikeres adfærd og partiernes betydning herfor. Har undersøgt politikeres vej ind i politik, deres eventuelle partiskift, deres adfærd på facebook, og deres holdninger til at repræsentere deres vælgere og deres parti.

- Aktuelt forskningsprojekt RepStyle handler om, hvorvidt repræsentationen har ændret sig henimod at være forankret i personligheder frem for politiske grupper: Blandt politikere daler personaliseringen, mens partidisciplinen øges. Men vælgerne har mest tillid til politikere, der følger deres personlige overbevisning.

- Andre forskningsområder indbefatter politiske partiers organisering, interesseorganisationernes indflydelse og parlamentariske institutioner.

Se Helene Helboe Pedersens publikationsliste


Rune Slothuus

Portræt af Rune Slothuus

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 31101097    
E-mail: slothuus@ps.au.dk

Politisk holdningsdannelse

- Forsker i vælgernes politiske holdningsdannelse, herunder hvad partiernes budskaber og mediernes historier betyder for vælgernes holdninger.

- Har blandt andet vist, at partiernes standpunkter påvirker borgernes holdninger til velfærd, EU og den økonomiske udvikling.

- Har også vist, at skærpet konflikt mellem partierne får vælgerne til at lytte mindre efter argumenter. Læs nyhed om studiet her.

- Viste med et eksperiment ved folketingsvalget i 2015, at vælgernes vurdering af arbejdsløsheden afhang af, om ændringer i antallet af arbejdsløse blev kædet sammen med Helle Thorning-Schmidt eller Lars Løkke Rasmussen.

- Har bidraget til bøger om vælgeradfærd ved folketingsvalg.

- Se Rune Slothuus' publikationsliste


Henrik Bech Seeberg

Portræt af Henrik Bech Seeberg

Lektor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 2811 2622
Fastnet: 8716 5243
E-mail: h.seeberg@ps.au.dk
Twitter: @henrikseeberg

Partikonkurrence og politisk dagsorden

- Fokus i valgkampen: Analyse af partiernes valgkampagner; hvilke emner tager de op og hvorfor?

- Forsker i hvordan partier i regering og opposition kan påvirke egne og hinandens emneejerskab; hvordan de får sig selv til at fremstå som kompetente og de andre inkompetente på eksempelvis landbrugspolitik.  

- Forsker i hvilke emner, der optager de enkelte partier henholdsvis under og uden for valgkamp. (Har indsamlet alle partiers pressemeddelelser 2004-2017.)  

- Forsker i hvilke partier/faktorer, der påvirker indholdet af den politiske dagsorden.

- Forsker i, hvordan oppositionen kan presse regeringen til at lovgive, bl.a. inden for miljø og kriminalitet.

- Se Henrik Bech Seebergs publikationsliste.


Lasse Laustsen

Portræt af Lasse Laustsen

Lektor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 2192 6628
Fastnet: 8716 5587
E-mail: ll@ps.au.dk
Twitter: @LasseLaustsen

Politisk adfærd og politisk psykologi

- Forsker i hvilke personlighedstyper blandt politiske kandidater, som borgerne ønsker at stemme på afhængigt af deres ideologiske ståsted, og hvordan de opfatter verden omkring sig (f.eks. som konfliktfyldt eller fredelig).

- Har desuden forsket i hvordan førstehåndsindtryk af kandidater fra f.eks. billeder på valgplakater samt stemmelejer kan påvirke vælgerne.

- Nyheder om Lasse Laustsens forskning:

 - Se Lasse Laustsens publikationsliste


Jørgen Elklit

Portræt af Poul Ib Henriksen

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 2298 5961
E-mail: elklit@ps.au.dk

(Bor i Sverige)

Valgsystemer og valgadministration

- Har beskæftiget sig massivt med valg og deres afvikling. Centrale forskningsområder er valglovens udvikling, partisystemer, demokratimåling og kvalitetsvurdering af valgadministration.

- Rådgiver Indenrigsministeriet og Folketinget om valgspørgsmål.

- Aktuel med bogen ”Folketingsvalgloven med kommentarer”, som henvender sig til valgbestyrelser, tilforordnede vælgere og embedsmænd, som står for valgafviklingen.

- Forfatter til bogen ”Valg” i serien ”Tænkeauser”. Konstaterer her, at Danmark er verdens bedste land til at holde valg.

- Har rådgivet og udviklet valgsystemer i Afghanistan, Bosnien-Hercegovina og en række afrikanske lande.

- Kan perspektivere det danske folketingsvalg i både historisk og international kontekst.

- Se Jørgen Elklits publikationsliste


Jørgen Albæk Jensen

Portræt af Jørgen Albæk Jensen

Professor i offentlig ret,
Aarhus BSS


Mobil: 6118 9920
Fastnet: 87165716
E-mail: jaj@law.au.dk

Valgjura

- Særlig viden om regeringsdannelsesprocessen, valgsystemet og politiske partiers stilling i forfatningsretlig sammenhæng.

- Økonomisk støtte til politiske partier og valgkampe: De danske regler er lempelige i forhold til lande, vi sammenligner os med. Begrænset oplysningspligt i Danmark.

- Regeringsdannelse og Danmarks negative parlamentarisme: I praksis har største blok automatisk taget regeringsmagten, men opbrud i blokpolitikken kan ændre det.

- Se Jørgen Albæk Jensens publikationsliste

 


EKSPERTER PÅ POLITISKE FAGOMRÅDER


Torben M. Andersen

Portræt af Torben M. Andersen

Professor i økonomi,
Aarhus BSS


Mobil: 5194 0956
Fastnet: 87165557
E-mail: tandersen@econ.au.dk

 

Velfærd og offentlige finanser

- Forsker primært i den nordiske velfærdsmodel, offentlig økonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, samfundsøkonomiske effekter af uddannelse og pensioner.

- Har forsket i effekter af arbejdsmarkedspolitik, pensions/tilbagetrækningsreform samt økonomiske aspekter af velfærdssamfundets indretning.

- Er medlem af Det Økonomiske Råd som særligt sagkyndig og har tidligere været overvismand. Har desuden været medlem af en række politisk nedsatte udvalg og kommissioner; herunder formand for Velfærdskommissionen og Pensionskommissionen. Har været rådgiver i bl.a. Norge, Sverige og Finland samt EU og OECD. Er formand for Grønlands Økonomiske Råd.


Bo Sandemann Rasmussen

Portræt af Bo Sandemann Rasmussen

Professor i økonomi,
Aarhus BSS


Mobil: 5188 7791
E-mail: brasmussen@econ.au.dk

 

Skat, offentlige finanser og ulighed

- Forsker i skatters adfærdsmæssige konsekvenser for arbejdsudbud, uddannelse mv. og betydning for de offentlige finanser og ulighed.

- Har forsket i betydningen af skatter i en global verden med høj mobilitet af kapital og virksomheder og konsekvenserne af samarbejde mellem forskellige landes skattemyndigheder.

- Har forsket i betydningen af valutaregimer for den makroøkonomiske stabilitet og for samspillet mellem arbejdsmarkedet og valg af valutakursregime.

- Er medlem af Skattelovrådet og har tidligere været medlem af Skattekommissionen 2008-2009. Har været medlem af Konkurrencerådet fra 2005-2015 og medlem af bestyrelsen for SFI fra 2013-2017. Har siden 2015 siddet i bestyrelsen for Jyske Invest og udtaler sig af den grund ikke om forhold på de finansielle markeder.


Philipp Schröder

Portræt af Philipp Schröder

Professor i økonomi,
Aarhus BSS


Mobil: 3022 9123
Fastnet: 8716 4971
E-mail: psc@econ.au.dk

 

Globalisering og erhvervspolitik

- Forsker i globalisering, EU, økonomisk vækst, digitalisering, produktivitet, virksomheders vilkår og beskatning.

- Har med sin forskning bl.a. vist, at fire ud af 10 arbejdstimer i Danmark kan automatiseres med den teknik, der er til rådighed i dag.

- Medlem af forskellige regeringsnedsatte udvalg: Disruptionrådet, Konkurrencerådet og tidligere medlem af Produktivitetskommissionen.

- Podcasts med Philipp Scröder: ”Robotterne kommer” og ”Robotterne kommer 2 – en fremtid med automatisering

- Se Philipp Schröders publikationsliste


Anna Piil Damm

Portræt af Anna Piil Damm

Professor i økonomi,
Aarhus BSS


Mobil: 2964 9720
Fastnet: 8716 3109
E-mail: apd@econ.au.dk 

Indvandrere og integration

- Forsker i integration og beskæftigelse af indvandrere, udsatte boligområder og kriminalitet

Forskningsresultater:

- Flygtninge påvirker valgresultater. I provinsen fører flygtningebosætning til politisk højredrejning. Koncentration af flygtninge i storbyer vil medføre mindsket indvandrerskepsis.

- Indvandrermænd finder de første år job gennem landsmænd. Således kan det være en fordel at bo i en ghetto.

- Kriminalitet smitter i boligområder. Indvandrerdrenge bliver mere kriminelle af at vokse op i områder med høj ungdomskriminalitet.

Nyheder om Anna Piil Damms forskning:

- Se Anna Piil Damms publikationsliste


Jens Peter Frølund Thomsen

Portræt af Jens Peter Frølund Thomsen

Lektor i statskundskab,
Aarhus BSS


Mobil: 3022 2479
Fastnet: 8716 5889
E-mail: froelund@ps.au.dk

Holdninger til indvandring

- Har forsket i danskernes holdninger til indvandring i snart 20 år, herunder betydning for valg af politisk parti.

- Har stor erfaring med udenlandske data på samme område. 

- Har deltaget i Det Danske Valgprojekt.

 - Arbejder pt med, hvordan holdninger til indvandring påvirker holdninger til velfærdsydelser.

- Se Jens Peter Frølund Thomsens publikationsliste


Simon Calmar Andersen

Portræt af Simon Calmar Andersen

Professor i statskundskab,
Aarhus BSS

Leder af TrygFondens Børneforskningscenter


Mobil: 6166 6501
E-mail: simon@ps.au.dk

Skole- og uddannelsespolitik

- Forsker i ledelse, læring og trivsel i folkeskolen

- Har med sin forskning blandt andet vist, at tolærerordninger styrker elevers læring, men ekstra undervisningstid er mere effektivt.

- Er formand for regeringens kommission, der skal se på en ny læreruddannelse og medlem af Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe for evaluering af nationale tests. Var i 2009-13 medlem af formandsskabet for Rådet for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.

- Nyheder om Simon Calmar Andersens forskning:
Pressede lærere vælger Anders frem for Ahmed

- Se Simon Calmar Andersens publikationsliste


Mickael Bech

Portræt af Mickael Bech

Professor i sundhedsledelse,
Aarhus BSS


Mobil: 2361 2464
E-mail: mibe@ps.au.dk
Twitter: @BechMbe

Sundhedsledelse

- Har viden om sundhedsvæsenets organisering, styring og ledelse.

- Har en særlig viden om den regionale del af sundhedsvæsenet og har kendskab til kommunernes indsatser på sundhedsområdet.

- Aktuel forskning i ledelse på tværs i sundhedsvæsenet, lægernes lederidentitet og etisk ledelse i sundhedsvæsenet.

- Tidligere forskning om effekterne af styringsændringer i sundhedsvæsenet, herunder effekterne af værdibaseret styring på sygehusene og økonomiske incitamenter.

- Mickael Bech har tidligere været direktør for VIVE og KORA og leder af Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet. 

- Se Mickael Bechs publikationsliste


Lotte Bøgh Andersen

Portræt af Lotte Bøgh Andersen

Professor i offentlig ledelse,
Aarhus BSS

Leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse


Mobil: 3158 7780
E-mail: lotte@ps.au.dk
Twitter: @LBoghAndersen

Offentlig ledelse

- Forsker i offentlig styring og ledelse. 

- Har rådgivet regeringen vedrørende ledelses- og kompetencereformen.

- Var medlem af Ledelseskommissionen 2017-2018.

- Har lavet mange undersøgelser af, hvordan ledelse påvirker motivation og målopfyldelse i private og offentlige organisationer.

- Forsker også i styring og styringsparadigmer samt politisk ledelse.

-Se Lotte Bøgh Andersens publikationsliste


Rasmus Brun Pedersen

Portræt af Rasmus Brun Pedersen

Lektor i international politik,
Aarhus BSS    


Mobil: 2085 6551
Fastnet: 8716 5613
E-mail: brun@ps.au.dk

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik

- Forsker i:

  • Dansk europapolitik, danske EU-forbehold og europæisk integration
  • Danmarks ageren i bl.a. EU, NATO og FN
  • Danmarks aktivistiske udenrigspolitik: militære interventioner

- Medlem af Dansk Institut for Internationale Studiers udredningsarbejde om udviklingen af EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og dets betydning for det danske forsvarsforbehold

- Se Rasmus Brun Pedersens publikationsliste


Pressekontakt