Du er her: Aarhus BSS Forskning Ph.d. Ph.d.-programmer Virksomhedsledelse

Virksomhedsledelse

Programmet:

Ph.d.-programmet dækker en bred vifte af underområder inden for virksomhedsledelse. Formålet med programmet er at give de ph.d.-studerende struktureret viden om relevante, videnskabelige teorier, metoder og teknikker på højt niveau.

Programprofilen dækker følgende underområder: Business Policy and Strategy, International Management, Organizational Design and Behaviour, Organizational Development and Change, Human Resources and Development, Marketing, Marketing Management, Social Marketing, Consumer Policy, Consumer Relations, Technology and Innovation Management, Intrapreneurship and Entrepreneurship, Information Systems and Management, Sustainability and Business Administration, Research Methods in Business Administration og Management Accounting.

Institut for Virksomhedsledelse:

Institut for Virksomhedsledelse (MGMT) har fire sektioner: Corporate Communication, Innovations, Entrepreneurship and Informations Systems, Marketing, Organisation, Strategy and Accounting. Instituttet huser endvidere tre forskningscentre: Centre for Corporate Communication, ICOA og MAPP. Du kan finde mere information her.

For at være kvalificeret skal man have en kandidatgrad i erhvervsøkonomi, alternativt en anden kandidatgrad, der dokumenterer tilsvarende kvalifikationer. Du kan her læse om, hvordan du udarbejder en ansøgning om optagelse på ph.d.-programmet.

Forskningsmuligheder:

MGMT ph.d.-studerende og deres vejledere er tilknyttet én eller flere af ovennævnte enheder. Institut for Virksomhedsledelse udbyder obligatoriske ph.d.-kurser, men tilbyder også både generelle og mere specialiserede ph.d.-kurser inden for virksomhedsledelse i regi af FiOL. Disse kurser er ikke obligatoriske. Medarbejdere herunder ph.d.-studerende fra Institut for Virksomhedsledelse indgår i nationale samarbejder inden for virksomhedsledelse.

Instituttet har en lang tradition for at have et internationalt miljø med medarbejderne fra forskellige kulturer og med erfaring fra forskellige internationale universiteter.

Ph.d.-kurser:

Ph.d.-studerende skal gennemføre kurser svarende til 30 ECTS i den 3-årige indskrivningsperiode. Sammenlagt skal min. 15 ECTS komme fra kurser udbudt af Aarhus BSS (inkl. Institut for Virksomhedsledelse). De tre obligatoriske MGMT ph.d.-kurser er: Advanced Qualitative Research Methodologies: Ethnography, Case Studies, Grounded Theory and Action Research (5 ECTS); Applied Quantitative Methods in Management Research (5 ECTS); the Role of Theory in Business Research (5 ECTS).

De resterende 15 ECTS hentes ved at følge mere specialiserede kurser – se fx den nationale database over ph.d.-kurser, som udbydes på danske universiteter – eller ved at tage kurser hos andre relevante udbydere af ph.d.-kurser inden for området. Det anbefales altid at tage kurser, som giver min. 5 ECTS.

Den enkelte ph.d.-studerende skal løbet af de første 3 måneder af indskrivningsperioden udarbejde en plan for hvornår, hvilke kurser skal tages, og dette skal altid ske i samråd med vejleder(ne). Planen uploades derefter i PhD planner, og evalueres og godkendes her af hhv. MGMT ph.d.-udvalgsformanden og af lederen af Aarhus BSS Graduate School. PhD planner er et internt planlægnings-, evaluerings- og godkendelsessystem, som bruges af alle ph.d.-studerende, ph.d.-vejledere og Aarhus BSS Graduate School.

Geografisk beliggenhed:

MGMT ph.d.-programmet er fysisk placeret på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitets campus Fuglesangs Allé.

Nationale og internationale samarbejder:

Institut for Virksomhedsledelse har en lang tradition for samarbejde med en række internationale udbydere of forskeruddannelse, fx: Stanford University, University of Minnesota, University of North Carolina, Penn State University, Duke University, The University of Texas at Austin, Australian Graduate School of Management, MIT Sloan School of Management, Carnegie Mellon University, London School of Economics, University of Michigan, Tilburg University, Lunds Universitet, The Free University of Amsterdam, Aberdeen Business School, Darden School of Business, Clairemont Graduate University, European Institute of Advanced Studies in Management, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Beskæftigelse efter tildeling af ph.d.-graden:

Efter tildeling af ph.d.-graden forsætter nogle deres karriere inden for universitetssektoren. Andre får beskæftigelse i den offentlige eller private sektor, såsom hos Region Midt, Aarhus Universitetshospital, Phønix A/S, Belgacom, Jyske Bank, PWC og Lego.

Antal af MGMT ph.d.-studerende:

30-40.