Du er her: Aarhus BSS Forskning Ph.d. Ph.d.-programmer Økonomi

Økonomi

Forskningsfaciliteter:

Institut for Økonomi tæller talrige forskningscentre, hvoraf CREATES (Center for Research in Econometric Analysis of Time Series) er særligt nævneværdigt. CREATES er et Center of Excellence, som blev grundlagt i 2007 og er finansieret af Danmarks Grundforskningsfond. Centret tilbyder fremragende forskningsfaciliteter for p.hd.-studerende inden for tidsserier og finansiel økonometri. Du kan finde mere information om vores forskningsgrupper og centre på vores hjemmeside.

Beskæftigelse:

Dimittender fra ph.d.-uddannelsen i økonomi og erhvervsøkonomi finder beskæftigelse i både den offentlige og private sektor. Vores dimittender har bl.a. fundet beskæftigelse ved University of London, Stockholm School of Economics, University of Greenwich, Nanjing University, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Göteborgs Universitet, Copenhagen Business School, McKinsey and Company, PricewaterhouseCoopers, London Economics, Dong Energy, Vestas, Terma, ATP, Danske Markets, Nykredit, Barclays Capital, Bank of America, Merill Lynch, International Monetary Fund (IMF), Danmarks Nationalbank, Bank of England og Islands Centralbank.

Geografisk beliggenhed:

Ph.d.-studerende, der er indskrevet på vores ph.d.-program, vil skulle arbejde på Institut for Økonomi, Campus Fuglesangs Allé, Aarhus.

Nationalt og internationalt samarbejde:

Programmet samarbejder med andre danske ph.d.-programmer i økonomi og finans gennem netværket Danish Graduate Programme in Economics (DGPE). Netværkets hovedformål er at tilbyde specialiserede kurser til de ph.d.-studerende. Netværket arrangerer også årlige workshops for ph.d.-studerende på de deltagende uddannelser.

Programmet er del af Nordic Network in Economics (NNE) og Nordic Finance Network (NFN). Disse netværk har til formål at tilbyde kurser i økonomi og finans i de nordiske lande.

Ca. antal ph.d.-studerende:

80