Jura

Programmet:

Ph.d.-programmet i jura dækker alle ph.d.-projekter, der har jura som hovedindhold. Dette omfatter alle vigtige retsdiscipliner inden for dansk ret, EU-ret og folkeret. Lige nu består Juridisk Institut af ca. 60 forskere, som er organiseret i 7 undervisningsgrupper; 1) ejendomsret, 2) statsforfatnings- og forvaltningsret, 3) retslære og retshistorie, 4) skatteret, 5) EU-ret og folkeret, 6) erhvervsret og 7) strafferet.

Tilknyttede institutter:

Ph.d.-programmet i jura er tilknyttet Juridisk Institut. Dog er nogle ph.d.-studerende indskrevet på erhvervs-ph.d.-programmet, hvor de også er tilknyttet en virksomhed, et advokatfirma eller en anden arbejdsgiver i løbet af deres ph.d.

Eksempler på beskæftigelse efter endt uddannelse:

Dimittenderne kan enten fortsætte deres forskningskarriere eller finde beskæftigelse i den private sektor eller i andre dele af den offentlige sektor. Mange dimittender fortsætter således deres karriere som juridiske rådgivere eller som ansatte i revisionsfirmaer. Inden for en række områder er det ikke tilstrækkeligt at have en kandidatgrad, når man skal rådgive om, hvordan man løser komplicerede retslige problemer. Her kan den specialisering og indsigt, man opnår med en ph.d.-grad være en stor fordel.

Geografisk beliggenhed:

Juridisk Institut ligger på Campus Aarhus.

Nationalt samarbejde:

Alle de juridiske forskningsmiljøer i Danmark samarbejder om at tilbyde ph.d.-kurser i jura. Det er JurForsk, der er ansvarlig for dette samarbejde. Hvis du vil vide mere se: jurforsk.dk

Internationalt samarbejde:

Juridisk Institut deltager i en række nordiske og internationale netværk, som også tilbyder ph.d.-kurser. Disse netværk giver normalt også mulighed for udveksling af ph.d.-studerende, således at instituttets ph.d.-studerende kan besøge disse udenlandske institutioner i en periode i løbet af deres uddannelse.

Ca. antal ph.d.-studerende:

40